Παρουσιάστηκαν τα πορίσματα της μελέτης για έξυπνές λύσεις στις αγροτικές περιοχές

Φωτογραφία αρχείου

Τα πορίσματα της μελέτης για «Καταγραφή των Προτεραιοτήτων των Αγροτικών Περιοχών ως προς τον Σχεδιασμό και την Εφαρμογή Έξυπνων Λύσεων» παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο τηλεσυνάντησης μεταξύ του Μάκη Παπαμιχαήλ, Εθνικού Εμπειρογνώμονα των Έργων Smart Rural 21 και Smart Rural 27, που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ Στέλιου Χειμώνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τον Εθνικό Εμπειρογνώμονα τα πορίσματα αφορούν την έξυπνη διαχείριση των απορριμμάτων – smart waste management, την έξυπνη ενεργειακή διαχείριση – smart energy, περιλαμβανομένου του έξυπνου οδικού φωτισμού – smart lighting, την έξυπνη διαχείριση των υδάτινων πόρων και της υδρομέτρησης (τηλεμετρία) – smart water management και την έξυπνη διαχείριση της βιώσιμης κινητικότητας και την ανάλυση κυκλοφοριακών συνθηκών – smart mobility, περιλαμβανομένων της έξυπνης στάθμευσης των οχημάτων – smart parking και της προώθησης της ηλεκτροκίνησης – EVs.

Η μελέτη εισηγείται όπως οι κοινότητες των αγροτικών περιοχών, μέσα από τα υπό σύσταση Συμπλέγματα Υπηρεσιών, προχωρήσουν στην εκπόνηση Έξυπνων Αναπτυξιακών Στρατηγικών, ώστε να αναδειχθούν οι ανάγκες και να καταγραφούν συγκεκριμένες και στοχευμένες έξυπνες λύσεις προς υλοποίηση.

Πρόσθετα, αναφέρεται στη σημασία της προσαρμογής και συμπερίληψης των έξυπνων λύσεων που ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες των κοινοτήτων αυτών, στην υπό δημιουργία Παγκύπρια Πλατφόρμα για τις Έξυπνες Πόλεις, την οποία υλοποιεί το Υφυπουργείο, ενώ γίνεται εισήγηση για την εκπόνηση και υλοποίηση Έξυπνης Αναπτυξιακής Στρατηγικής από μια αγροτική περιοχή ανά επαρχία, ώστε να υφίσταται σε κάθε Επαρχία ένα πιλοτικό έργο, που να μπορεί να αποτελέσει Καλή Πρακτική προς υιοθέτηση (με ανάλογη προσαρμογή) από τις υπόλοιπες αγροτικές περιοχές.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. Παπαμιχαήλ, παρουσίασε επίσης τον ορισμό των “Smart Villages” στην Κύπρο, και ο οποίος αναφέρει ότι οι «Έξυπνες Αγροτικές Περιοχές (Smart Villages)» είναι συνεργαζόμενες αγροτικές περιοχές που σχεδιάζουν και υλοποιούν έξυπνες τοπικές στρατηγικές στη βάση της συμμετοχικής προσέγγισης, ώστε να καταστούν ελκυστικές περιοχές διαβίωσης και εργασίας.

Εφαρμόζουν, επίσης, παρεμβάσεις αξιοποίησης έξυπνων λύσεων, περιλαμβανομένων λύσεων ευφυούς γεωργίας, που πηγάζουν από τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και αξιοποιούν, όπου είναι δυνατό, τις ψηφιακές τεχνολογίες, ώστε να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητά τους και να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η περιβαλλοντική βελτιστοποίηση.

Στην παρέμβασή του, ο Δρ Χειμώνας ανέφερε πως οι έξυπνες λύσεις που καταγράφονται από τις Κοινότητες ως προτεραιότητες περιλαμβάνονται ήδη στις πρόνοιες της Παγκύπριας Πλατφόρμας CY Smart City Platform ενώ άλλες έξυπνες λύσεις μπορούν να προσαρμοστούν και να συμπεριληφθούν εάν υφίσταται η σχετική πρόνοια. #

Είπε πως η Πλατφόρμα θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την κάθε τοπική Αρχή, Δήμο ή Σύμπλεγμα Κοινοτήτων, ώστε να εφαρμοστούν κάθετες έξυπνες λύσεις, επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας για την ίδια την τοπική Αρχή, αλλά και τον τόπο.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, συμφωνήθηκε η διοργάνωση ενημερωτικών εργαστηρίων για τις αγροτικές περιοχές, με τη συμμετοχή του Υφυπουργείου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της CYTA και του Έργου Smart Rural 27.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.