Παρουσιάστηκε ο προϋπολογισμός του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας – «Δέκα χρόνια ανεκπλήρωτων δεσμεύσεων» τονίζει ο Α. Καυκαλιάς

Αυξημένος κατά €4,6 εκ. σε σχέση με το 2022 είναι ο προϋπολογισμός του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας για το 2023. Σύμφωνα με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, Αναστασία Ανθούση, ο τελικός συνολικός Προϋπολογισμός του Υφυπουργείου για το έτος 2023 (Τακτικές Δαπάνες, Αναπτυξιακές Δαπάνες και συγχρηματοδοτούμενα έργα), ανέρχεται σε €620.5 εκ. Οι κοινωνικές παροχές αποτελούν περίπου το 90% των προϋπολογιζόμενων δαπανών.

Μιλώντας ενώπιον των μελών της της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, στα οποία παρουσίασε τον προϋπολογισμό του Υφυπουργείου της για την περίοδο 2023-2025, η κ. Ανθούση αναφέρθηκε σε αύξηση σε βάθος τριετίας στον προϋπολογισμό, σε ποσοστό 4,66%, 0,95% και 0,82% για τα έτη 2023, 2024 και 2025, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την Αναστασία Ανθούση 87,3% των προϋπολογιζόμενων δαπανών για το 2023 αφορά σε κοινωνικές παροχές.

Όπως ανέφερε κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών «στόχος του προϋπολογισμού του Υφυπουργείου είναι η ενδυνάμωση του κράτους πρόνοιας και η στήριξη των ευάλωτων πολιτών», για να σημειώσει πως «η Κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη έθεσε ως πρώτιστο στόχο της τη δημιουργία ενός ουσιαστικού, αποτελεσματικού και ισχυρού κράτους πρόνοιας, με υψηλού επιπέδου, προσβάσιμες, φιλικές, προσιτές και εξατομικευμένες υπηρεσίες, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της συνεχώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας και των πολιτών».

Είπε ότι προς επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου ολοκληρώνεται με τη μεταφορά του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης από 1η Ιανουαρίου του 2023 η σύσταση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Επιπροσθέτως, η κ. Ανθούση ανέφερε πως στο εξής όλες οι υπηρεσίες για τη στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων θα βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα μιας Αρχής, με σκοπό η προσέγγιση να είναι ολοκληρωμένη, ουσιαστική, άμεση και στοχευμένη προς όσους την έχουν πραγματική ανάγκη.

Οι στρατηγικές επιδιώξεις του Υφυπουργείου

Αναφερόμενη στις στρατηγικές επιδιώξεις του Υφυπουργείου, η κ. Ανθούση είπε πως παραμένουν ο εκσυγχρονισμός της οργάνωσης, των μεθόδων και των αρχών εργασίας, καθώς και η αύξηση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Τμημάτων και των Υπηρεσιών του, μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών και της βελτίωσης της προσβασιμότητας των πολιτών, με τη βοήθεια του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Στα €620.5 εκατομμύρια ο τελικός συνολικός προϋπολογισμός του 2023

Παρουσιάζοντας το προϋπολογισμό του 2023 στα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, είπε ο Προϋπολογισμός του Υφυπουργείου της (Τακτικές και Αναπτυξιακές Δαπάνες) ανέρχεται σε περίπου €547.4 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση ύψους €4.6 εκ. σε σύγκριση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του 2022, ο οποίος είχε καθοριστεί στα €542.8 εκατομμύρια.

Σημείωσε ακόμα ότι με τη μεταφορά του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες από 1η Ιανουαρίου του 2023, στον συνολικό Προϋπολογισμό για το 2023 προστίθεται ποσό ύψους €49.8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση ύψους €2 εκ. σε σύγκριση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του Τμήματος για το 2022 (€47.8 εκ.).

«Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω μεταφοράς, το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού για το 2023 ανέρχεται σε €597.3 εκ. Στα πιο πάνω προστίθεται ποσό €23 εκ. που προέρχονται από συγχρηματοδοτούμενα έργα με διαχειριστική Αρχή την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και συνεπώς ο τελικός συνολικός Προϋπολογισμός του Υφυπουργείου για το έτος 2023 (Τακτικές Δαπάνες, Αναπτυξιακές Δαπάνες και συγχρηματοδοτούμενα έργα), ανέρχεται σε €620.5 εκ.», είπε πιο συγκεκριμένα.

Περίπου €631.5 εκ. μέχρι το 2025

Μιλώντας με ορίζοντα τριετίας και συγκεκριμένα από το 2023 μέχρι το 2025, η κ. Ανθούση είπε πως ο προϋπολογισμός του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας υπολογίζεται να ανέλθει μέχρι το 2025 σε περίπου €631.5 εκ., με την πρόσθετη αύξηση να ανέρχεται σε άλλα €11 εκ..

«Συγκριτικά αναφέρω ότι το 2022, ο Προϋπολογισμός ανήλθε στα €550 εκ. και η μέχρι στιγμής απορρόφηση βρίσκεται στο 74%», επεσήμανε η Υφυπουργός Πρόνοιας.

Εξάλλου, σημείωσε ότι από πλευράς Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας έχουν απορροφηθεί περίπου €334 εκ. (ποσοστό 76%), και από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας €70.5 εκ. (ποσοστό 70%), ενώ το ποσοστό υλοποίησης των έργων που συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους βρίσκεται στο 45% με ποσό €2.7 εκατομμύρια.

Στο 90% των προϋπολογιζόμενων δαπανών οι κοινωνικές παροχές, μείωση κατά €15 εκ. στο ΕΕΕ

Σε δηλώσεις της, μετά το πέρας της συνεδρίας, η κ. Ανθούση υπογράμμισε πως ο προϋπολογισμός του Υφυπουργείου της για το 2023 είναι αυξημένος, με τις κοινωνικές παροχές να αποτελούν περίπου το 90% των προϋπολογιζόμενων δαπανών.

Όπως ανέφερε «μέσα από τις διάφορες δράσεις, οι οποίες είτε άρχισαν και θα ολοκληρωθούν το 2023, είτε θα ξεκινήσουν εντός του επόμενου έτους, φαίνεται ότι υπάρχει μια ολιστική στήριξη στις ευάλωτες ομάδες μέσα από δημιουργία δομών και ολοκλήρωση νομοθετικών πλαισίων».

Παράλληλα, είπε ότι αποδεικνύεται πως με μια δυνατή οικονομία υπάρχουν και οι δείκτες της στοχευμένης επιδοματικής πολιτικής, με μείωση του προϋπολογισμού κατά €15 εκ. στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) ακριβώς λόγω του ότι υπάρχει μειωμένο ποσοστό ανεργίας.

«Τα χρήματα αυτά», εξήγησε, «έχουν μεταφερθεί σε άλλες δράσεις, όπως είναι η επιδότηση των βρεφοπαιδοκομικών σταθμών στο πλαίσιο του Σχεδίου Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών ηλικίας μέχρι 4ων ετών».

Σε ότι αφορά στα αποτελέσματα των στοχευμένων πολιτικών, η κ. Ανθούση είπε πως αποτυπώνονται σε έρευνα που δημοσίευσε τον Οκτώβριο του 2022 η Στατιστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Κύπρο βρίσκεται κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, ανέφερε πως «το Υφυπουργείο θα συνεχίσει να έχει στοχευμένες δράσεις και η επιδοματική πολιτική θα είναι συμπληρωματική των άλλων δράσεων, ώστε να είναι δίπλα στον πολίτη, στα παιδιά, στις ευάλωτες ομάδες».

Κόμματα

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλάς, εξέφρασε την μεγάλη ικανοποίηση του κόμματος του, λέγοντας ότι «η κυβέρνηση σωστά, μεθοδικά και με τους απαραιτήτους ελέγχους, στηρίζει την κοινωνία διευρύνοντας το κοινωνικό κράτος».

Όπως σημείωσε η κυβέρνηση εφάρμοσε σωστές αναπτυξιακές πολιτικές, χωρίς νέους φόρους και νέες εισφορές, για να σημειώσει ότι με αυτό τον τρόπο δημιούργησε τις συνθήκες ενός πραγματικού κράτους και επιπέδου ευημερίας των πολιτών, χωρίς τις άτσαλες πολιτικές που στο παρελθόν οδήγησαν στα αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή στη φτώχεια και στην ανέχεια.

Σύμφωνα με τον κ. Κουλλά, «είμαστε σε μια περίοδο προόδου, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που μας ήρθαν», για να σημειώσει ότι σε αυτή την πορεία είναι που θέλει να συνεχίσει ο ΔΗΣΥ”.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας Καυκαλιάς, ανέφερε ότι «η κυβέρνηση αρνείται να συζήτησει αύξηση του επιδόματος του ΕΕΕ, το οποίο καθορίστηκε το 2014 στα 480 ευρώ για μονήρη άτομα και μειώνει τον προϋπολογισμό του ΕΕΕ κατά 15 εκ. το 2023 «ένα γεγονός που αποτελεί πρόκληση για την κοινωνία».

«Την ίδια ώρα», σημείωσε, «οι κυβερνώντες όλα αυτά τα χρόνια περιορίστηκαν στα ελάχιστα για στήριξη της κοινωνία με τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις. Δέκα χρόνια μετά αυτό που καταγράφεται είναι οι τεράστιες καθυστερήσεις στην καταβολή του ΕΕΕ, του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου και των επιδομάτων και συντάξεων του ταμείου των Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Επίσης, ο κ. Καυκαλιάς είπε πως «καταγράφονται οι ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις των κυβερνώντων για τη δημιουργία ανεξάρτητης νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρία, που να συνάδει με τις αρχές της σύμβασης του ΟΗΕ και οι ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις για εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας», για να σημειώσει ότι το ζητούμενο για το κόμμα του είναι «η αλλαγή και απαλλαγή από αυτές τις πολιτικές και η δημιουργία ενός πραγματικού κράτους πρόνοιας για εργασία, με αξιοπρεπείς μισθούς και δικαιώματα και επαρκές δίκτυ προστασίας, για τις ευάλωτες ομάδες».

Ο βουλευτής του ΚΣ ΕΔΕΚ, Αντρέας Αποστόλου, εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί το θέμα της ανάγκης στήριξης των οικογενειών, οι οποίες έχουν τρίδυμα ή τετράδυμα και της ανάγκη στήριξης για τα μη ιατρικά έξοδα των ασθενών και των συγγενών τους, που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία, «φαίνεται να οδηγούνται προς επίλυση».

Σε σχέση με το θέμα της ανάγκης στήριξης των οικογενειών οι οποίες έχουν τρίδυμα ή τετράδυμα, ο κ. Αποστόλου είπε ότι «δυστυχώς δεν υπήρχαν επαρκείς πρόνοιες για τη στήριξη αυτών των οικογενειών με υπηρεσίες φροντίδας και πρόσβαση σε διάφορά επιδόματα, λόγω οικονομικών κριτηρίων», για να σημειώσει ότι η Υφυπουργός Πρόνοιας κατέθεσε σήμερα την πρόθεσή της τις επόμενες εβδομάδες να καταθέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο σχετική πρόνοια, για τη δημιουργία σχεδίου στήριξης.

Αναφορικά με την ανάγκη στήριξης για τα μη ιατρικά έξοδα των ασθενών και των συγγενών τους, που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία, είπε ότι στον κρατικό προϋπολογισμό έχει συμπεριληφθεί ένα κονδύλι, με το οποίο ο ασθενής όταν παίρνει την έγκριση από το Υπουργείο Υγείας, για μετάβαση στο εξωτερικό, μπορεί να κάνει σχετική αίτηση στην Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, ώστε να στηριχθούν αυτές οι οικογένειες με την κάλυψη μη ιατρικών εξόδων.

Ανέφερε ότι πρόταση της ΕΔΕΚ είναι να θεσμοθετηθεί συγκεκριμένο σχέδιο, για να σημειώσει ότι η Υφυπουργός Πρόνοιας ενημέρωσε σήμερα τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών ότι έχει ζητήσει συγκεκριμένα στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας και όταν αυτά κατατεθούν πρόθεση της είναι να υλοποιήσει και να καταθέσει ενώπιον τους συγκεκριμένο σχέδιο.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.