Παρουσιάστηκε το ψηφιακό αρχείο της ΠΕΟ – Ζωντανεύει μια ιστορία 80 χρόνων

Παρουσιάστηκε σήμερα (16/11) το Ψηφιακό αρχείο της ΠΕΟ, το οποίο ζωντανεύει μια ιστορία 80 χρόνων.

Αναλυτικά η παρουσίαση του Ψηφιακού αρχείου:

«Τα Αρχεία στη σύγχρονη εποχή , αποτελούν μοναδική πηγή όχι μόνο για την ιστορία αλλά για κάθε μελέτη που στηρίζεται σε στοιχεία του παρελθόντος. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο συνειδητοποιούν ότι στα αρχεία μπορούν να βρουν στοιχεία και πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν άμεσα, αφού σχετίζονται με τους ίδιους, τις οικογένειές τους και γενικότερα την ιστορία του τόπου τους. Οι πληροφορίες ανέκαθεν αποτελούσαν κρίσιμο παράγοντα της ανθρώπινης ζωής και εξέλιξης. Στις σύγχρονες κοινωνίες η παραγωγή, διανομή, χρήση, ενσωμάτωση και διαχείριση πληροφοριών αποτελεί σημαντική οικονομική, πολιτική και πολιτιστική δραστηριότητα, γεγονός που τις χαρακτηρίζει ως κοινωνίες της πληροφορίας.

Ένα μεγάλο μέρος αρχειακού υλικού παράγεται πλέον σε ψηφιακή μορφή, πράγμα που σημαίνει ότι από το σταθερό χαρτί περνάμε στα ευμετάβλητα ηλεκτρονικά υποστρώματα.  Η ευρεία χρήση της τεχνολογίας πλέον, αλλάζει και την παραδοσιακή εικόνα των αρχείων. Η εικόνα των σκονισμένων χώρων όπου φυλάσσονται παλιά χαρτιά, δίνει την θέση της σε αυτή μιας τεχνολογικά σύγχρονης διαχείρισης (ψηφιακών κυρίως) πληροφοριών.

Στόχος να περισώσουμε την ιστορία του Συνδικαλιστικού Κινήματος

Η διατήρηση και προβολή αρχειακού υλικού συμβάλλει επίσης στην διάσωση του,  μιας και αποτελεί κομμάτι της πολιτισμικής και ιστορικής μας κληρονομιάς. Ο στόχος μας ήταν και είναι να περισώσουμε την ιστορία του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και να προσφέρουμε  ελεύθερη αναζήτηση χωρίς περιορισμούς των αρχείων προς τους ερευνητές και το ενδιαφερόμενο κοινό. Συνεπάγεται πως η  ψηφιοποίηση των εγγράφων και η δημιουργία και λειτουργία ιστορικού αρχείου ήταν επιτακτική ανάγκη, καθώς η  χρησιμότητα και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα υλοποίησης αυτών των εγχειρημάτων τόσο για την ΠΕΟ όσο και για την επιστημονική και ιστορική κοινότητα είναι πολλαπλά, αφού προωθείται χωρίς περιορισμούς η ελεύθερη διάθεση των αρχείων στους ερευνητές και στο ενδιαφερόμενο κοινό μέσω της ψηφιοποίησης των εγγράφων και της προβολής, το υλικό γίνεται ευρέως γνωστό και επομένως πολλαπλασιάζεται η μελέτη και η διδακτικότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,  με τη δημοσιοποίηση και την προβολή διευκολύνεται η διεπιστημονική ζήτηση καθώς το αρχειακό υλικό της ΠΕΟ σχετίζεται με όλους σχεδόν τους τομείς γνώσης και τέλος τέτοιους είδους έργα συμβάλλουν στον τομέα της εκπαίδευσης.

Ιστορικό αρχείο ΠΕΟ

Το ιστορικό αρχείο αποτελείται από γραπτά ιστορικής σημασίας από τη δεκαετία του 1930 μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα χωρίζεται σε 6 κατηγορίες όπως :

Α) Αρχείο εγγράφων:

  • Παγκύπρια Συνέδρια ΠΕΟ,
  • Τ.Σ. ΠΕΟ
  • Γενικό Συμβούλιο ΠΕΟ
  • Εκτελεστικό Συμβούλιο ΠΕΟ
  • Εκτελεστικό Γραφείο ΠΕΟ καθώς και στα βοηθητικά γραφεία .
  • Εργατικοί αγώνες και απεργίες ( ιστορικά γεγονότα)
  • Διεθνή Σχέσεις- ΠΣΟ , Παγκόσμια Συνέδρια, Σχέσεις με άλλες χώρες

ΠΕΟ και Τουρκοκύπριοι ( έντυπη μορφή)

Β) Αρχείο συντεχνιών –  έγγραφα που έχουν σχέση με τα Παγκύπρια Συνέδρια των συντεχνιών, πρακτικά κτλ.

Γ) Αρχείο τύπου – με εφημερίδες και περιοδικά ( Μη ψηφιακό υλικό). Σε μεταγενέστερο στάδιο θα δημιουργηθεί χώρος, όπου θα είναι προσβάσιμες στους ερευνητές οι εκδόσεις του Ε.Β από τη δεκαετία του 1950 μέχρι σήμερα.

Δ) Αρχείο φωτογραφικού υλικού ( Το οποίο δεν είναι ολοκληρωμένο, καθώς μιλάμε για ένα όγκο 40.000 περίπου φωτογραφιών από άλμπουμ μόνο.

Ε) Αρχείο εικονογραφημένου υλικού με αφίσες.

ΣΤ) Μαγνητοφωνημένο Αρχείο Παντελή Βαρνάβα- Περιλαμβάνονται πέραν των 50 ηχητικών ντοκουμέντων από βετεράνους του συνδικαλιστικού μας κινήματος που δόθηκαν τη δεκαετία του 1990 για τους σκοπούς της έκδοσης «Αναμνήσεις Βετεράνων», καθώς και η έντυπη μορφή των συνεντεύξεων σε pdf, η οποία θα ανέβει στη συνέχεια.

Μεθοδολογία και προδιαγραφές έργου: 

Ξεκινώντας τη διαδικασία δημιουργίας του αρχείου, τέθηκε καταρχήν ως προτεραιότητα η ψηφιοποίηση του αρχείου, το οποίο μέχρι πρότινος βρισκόταν σε αποθήκη του κτιρίου της ΠΕΟ.

ΒΗΜΑ 1 : Εντοπισμός του υλικού από το αρχείο της ΠΕΟ και των συντεχνιών της και συγκέντρωση του σε ένα ενιαίο χώρο.

ΒΗΜΑ 2: Πρώτη αξιολόγηση υλικού και χωρισμός του σε αυτά που θεωρούνται αρχειακό υλικό.

ΒΗΜΑ 3: Δημιουργία ενοτήτων για τα έγγραφα του αρχείου.

ΒΗΜΑ 4: Αρχειοθέτηση με βάση τη θεματική κατηγορία  ( ενότητες) και άλλα πεδία χαρακτηρισμού.

ΒΗΜΑ 5: Ψηφιοποίηση των εγγράφων και κατευθείαν αποθήκευση τους  σε ένα κεντρικό υπολογιστή.

ΒΗΜΑ 6: Τοποθέτηση watermark πάνω στα έγγραφα και τις φωτογραφίες, χωρίς να καθιστά εμπόδιο στην ανάγνωση τους για λόγους ασφαλείας και ώστε ο χρήστης να πρέπει να αναφέρει ή να γνωρίζει πως το υλικό αποτελεί περιουσία του Ιστορικού Αρχείου ΠΕΟ, αφού θα είναι προσβάσιμο σε ηλεκτρονική μορφή  διαδικτυακά.

ΒΗΜΑ 7 : Ανέβασμα του αρχείου βάση των θεματικών ενοτήτων και υποενοτήτων στις οποίες βρίσκονται ανά φάϊλ για καλύτερη οργάνωση των αρχείων μας ( πχ. ενότητα, τίτλος εγγράφου και αριθμός) .

ΒΗΜΑ 8: Μέσα στην ιστοσελίδα της ΠΕΟ, να υπάρχει επιλογή ώστε να συνδέει κάποιον με το μουσείο, την βιβλιοθήκη και το ιστορικό αρχείο. Στο μουσείο θα μπορεί να προηγηθεί μέσω του ψηφιακού οδηγού και της ψηφιακής ξενάγησης, για την βιβλιοθήκη μπορεί να εντοπίσει το συνοπτικό οδηγό καταγραφής των βιβλίων μας και στο ιστορικό αρχείο πατώντας το συγκεκριμένο σύνδεσμο μεταφέρεται στις θεματικές ενότητες και επιλέγει τι ακριβώς θέλει να εντοπίσει.

https://www.peo.org.cy/el/ypiresies/mouseio/istoriko-mouseio

Το Ιστορικό Αρχείο είναι και έντυπο και διαδικτυακό. Διαδικτυακά, είναι προσβάσιμο σε όλους όσους ενδιαφέρονται να το επισκεφτούν και ιδιαίτερα τους ερευνητές και τους φοιτητές, για τους οποίους θα αποτελεί αναμφισβήτητα μια πολύτιμη, αξιόπιστη και εύκολα προβάσιμη πηγή αυθεντικής και πρωτογενούς πληροφόρησης, για γεγονότα τα οποία αφορούν τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου.

Παράλληλα, βρίσκεται αρχειοθετημένο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο προσβάσιμο στον καθένα και ανεξάρτητο από τη λειτουργία του υπόλοιπου κτιρίου, στο ισόγειο του μεγάρου που στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της ΠΕΟ. Ο χώρος προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης του αρχείου σε τρείς χρήστες ταυτόχρονα.

Ξέρουμε πως δεν είναι κάτι εύκολο, η διαδικασία της ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού και καταχώρησης του στο πρόγραμμα είναι συνεχής και χρονοβόρα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργική διαδικασία που ξεκίνησε δειλά, αλλά σταδιακά παίρνει διαστάσεις και καθιστά τη βάση δεδομένων της ΠΕΟ ένα αξιοζήλευτο ψηφιακό αρχείο που κάθε ερευνητής οφείλει να επισκεφθεί.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη παρουσία σας  και αναμένουμε να πλοηγηθείτε στο ψηφιακό μας αρχείο για έρευνα».

Π.Κυρίτσης: Η ιστορία του Κυπριακού Ταξικού Συνδικαλιστικού Κινήματος είναι μια ιστορία αγώνων

«Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή παρουσίαση του Ψηφιοποιημένου Ιστορικού Αρχείου της ΠΕΟ , ένα φιλόδοξο έργο που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια και σήμερα είμαστε περήφανοι να πούμε ότι αυτή η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

Η δημιουργία και λειτουργία του ιστορικού αρχείου  ΠΕΟ ήταν πάνω από όλα  δέσμευση, αλλά  και χρέος μας προς τους βετεράνους του κινήματος της ΠΕΟ.

Άλλωστε δεν είναι  καθόλου τυχαία η επιλογή της ημερομηνίας  για την παρουσίαση του Ιστορικού Αρχείου ΠΕΟ αφού στις  16 Νοεμβρίου 1941, ιδρύεται η ΠΣΕ ΠΕΟ.

Η ιστορία του Κυπριακού Ταξικού Συνδικαλιστικού Κινήματος είναι μια ιστορία αγώνων που άρχισε πριν 80 χρόνια μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με παράνομες συνεδρίες και απεργίες, διαδηλώσεις και αιματηρές συγκρούσεις.

Παράλληλα, πρωταρχικός στόχος μας ήταν και είναι μέσα από την διαδικασία της ψηφιοποίησης να περισώσουμε την ιστορία του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και να προσφέρουμε  ελεύθερη αναζήτηση χωρίς περιορισμούς των αρχείων προς τους ερευνητές, φοιτητές  και το ενδιαφερόμενο κοινό. Θεωρούμε ότι η λειτουργία του ιστορικού αρχείου  ΠΕΟ  καθώς η  χρησιμότητα και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα υλοποίησης αυτών των εγχειρημάτων τόσο για την ΠΕΟ όσο και για την επιστημονική και ιστορική κοινότητα είναι πολλαπλά.

Η πρόσβαση στο Αρχείο μας είναι πολύ απλή και εύχρηστη για τον επισκέπτη, ο οποίος θέλει να ανατρέξει στο παρελθόν, αλλά και στο παρόν της ιστορίας της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας μέσα από ιστορικά ντοκουμέντα.

Εκτός από φυσική παρουσία στο χώρο του αρχείου, διαδικτυακά, είναι προσβάσιμο σε όλους μέσω της ιστοσελίδας της ΠΕΟ και θα αποτελέσει αναμφισβήτητα μια πολύτιμη, αξιόπιστη πηγή αυθεντικής και πρωτογενούς πληροφόρησης, για γεγονότα τα οποία αφορούν τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου.

Το Ιστορικό Εργατικό Μουσείο της ΠΕΟ δεν θα σταματήσει ποτέ να μαζεύει ντοκουμέντα, αντικείμενα ή φωτογραφίες που αφορούν την ιστορία της εργατικής τάξης, γιατί γνωρίζουμε πως η σημασία του δικού μας μουσείου και αρχείου βρίσκεται στα εκθέματα και στα έγγραφα που προβάλει και έχουν διασωθεί και στην ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτά. Για εμάς όλα αυτά είναι μοναδικά και σπάνια. Μπορεί να μην έχουν τόσο χρηματική αξία, αλλά η αξία και η μοναδικότητα τους έγκειται στις ιστορίες αυτών των ανθρώπων που τα πρόσφεραν, που τα διαφύλαξαν και πέρασαν μέσα από γενιές και γενιές συνδικαλιστών βετεράνων για να τα βρούμε εμείς.

Αυτές οι ιστορίες είναι που μας δίνουν το κίνητρο να συνεχίσουμε αυτό το δύσκολο και χρονοβόρο έργο, είναι χρέος μας να σώσουμε την ιστορία μας και το πιο σημαντικό να την μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές.

Καταληκτικά, οφείλουμε ευχαριστίες στον ΟΠΑΠ για την ευγενή χρηματοδότηση, ώστε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος του αρχείου και να το διαθέσουμε προς μελέτη στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και ελπίζουμε να τύχει της ανάλογης εκτίμησης και αξιοποίησης που του αρμόζει.

Ευχαριστούμε επίσης την Εταιρεία Κανικλίδης για την άψογη συνεργασία, όσο καιρό χρειάστηκε για την ψηφιοποίηση των εγγράφων και τα άτομα από μέρους της που έχουν εργαστεί άοκνα για την δημιουργία του αρχείου αυτού.

Ξεκινήσαμε και θα συνεχίσουμε αυτό το φιλόδοξο έργο που εκτιμούμε ότι θα συμβάλει τα μέγιστα στη διαφύλαξη όχι μόνο της ιστορίας του εργατικού κινήματος, αλλά και της Κύπρου ευρύτερα»

 

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.