Πάρτε μέτρα για προστασία του εργαζόμενου, όχι μετατροπή του σε λάστιχο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση στην Ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου των κατευθυντήριων οδηγιών προς τα κράτη-µέλη για τη διαµόρφωση των πολιτικών τους στον τοµέα της εργασίας.

Όταν η καπιταλιστική κρίση βαθαίνει, όπως σήµερα στην ΕΕ αλλά και παγκόσµια, η προστασία των εργαζοµένων πρέπει να βρίσκεται στις προτεραιότητες. Το κείµενο λοιπόν ενσωµατώνει κάποια στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση. Τέτοια στοιχεία είναι η προστασία των εργαζοµένων, η σηµασία που δίνεται στο συνδικαλισµό κ.α. Επιπλέον, τέθηκαν οι στόχοι µέχρι το 2030, όπως π.χ. ότι το 78% του πληθυσµού ηλικίας 20-64 ετών θα πρέπει να απασχολείται, το 60% όλων των ενηλίκων θα πρέπει να συµµετέχει σε κατάρτιση κάθε χρόνο και η µείωση της φτώχειας (τουλάχιστον κατά 15 εκατοµµύρια, (συµπεριλαµβανοµένων πέντε εκατοµµυρίων παιδιών)

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι το κείµενο, όπως προέκυψε από την Επιτροπή και το Συµβούλιο, ήταν κοµµένο και ραµµένο στα µέτρα της εργοδοσίας. Αυτό γιατί τα θετικά στοιχεία, όπως η προστατευµένη, πλήρη απασχόληση σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, η καταπολέµηση αποκλεισµών σε όλα τα επίπεδα (λόγω φύλου, καταγωγής κ.λπ.), η ίση αµοιβή για ίση εργασία, όπως και η καταπολέµηση της φτώχειας και η προστασία της υγείας δεν ξεπερνούν τη µορφή των ευχολόγιων.

Αντιθέτως, η ουσία του κειµένου ήταν οι εργαζόµενοι «να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της οικονοµίας» και η δηµιουργία «ευπροσάρµοστου εργατικού δυναµικού». Ήταν αρκετά γενναιόδωρο µε την εργοδοσία, µειώνοντας τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις προσλήψεις και το σχεδιασµό κινήτρων πρόσληψης, ενώ µετατόπιζε τη φορολογία από την εργασία σε άλλες πηγές φορολογίας. Την ίδια ώρα, καλεί τα ΚΜ να δηµιουργήσουν τις συνθήκες ούτως ώστε εργοδότες να προσαρµόζονται γρήγορα στις µεταβολές της οικονοµίας. Σε αυτό το πλαίσιο εισάγει και τη χρήση ευέλικτων ρυθµίσεων εργασίας, σχεδιασµένα συστήµατα µειωµένου ωραρίου εργασίας κ.λπ.

Μέσα από τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συζήτηση στην επιτροπή EMPL και στην ολοµέλεια) το κείµενο έχει βελτιωθεί σε κάποιο βαθµό όσον αφορά την προστασία των εργαζοµένων. ∆υστυχώς όµως η νεοφιλελεύθερη αντίληψη, που θέτει σε προτεραιότητα τις αγορές αντί τους αµθρώπους, δεν λείπει από το κείµενο. Στο κείµενο έχουν συµπεριληφθεί στοιχεία που αποδυναµώνουν τα θετικά στοιχεία.

Όταν τίθεται ως προτεραιότητα η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της αγοράς, τότε η εργασία µε δικαιώµατα τίθεται σε δεύτερη µοίρα. Επίσης, η προσαρµογή του εκπαιδευτικού συστήµατος στην αγορά µετατρέπει τη γνώση και την πρόοδο σε διαδικασίες παραγωγής αναλώσιµων εργαζοµένων. Ενάντια στο σύνολο της κοινωνίας είναι και η κατεύθυνση για αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης. Αφενός στερεί θέσεις εργασίας από τη νέα γενιά και αφετέρου στερεί από τους εργαζόµενους τη δυνατότητα να εργάζονται λιγότερο απολαµβάνοντας αξιοπρεπή συνταξιοδότηση.

Στην τοποθέτησή του εκ µέρους της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο José Gusmão σηµείωσε ότι το αποτέλεσµα «βελτιώνει την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, τους µισθούς, τις δηµόσιες υπηρεσίες και την καταπολέµηση της φτώχειας». Υπογράµµισε επίσης ότι η ∆εξιά αγωνίστηκε για να ενσωµατώσει διατυπώσεις που µεταφέρουν το κόστος της κρίσης στους εργαζόµενους και όχι σε αυτούς που την προκάλεσαν.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy