Πάρτι με νέους συμβούλους και λιμουζίνες στήθηκε (ξανά) στο Προεδρικό – Ζητούν αποδέσµευση δεκάδων χιλιάδων ευρώ

  • Μισθός και επιδόματα 90.282 ευρώ για τον Παναγιώτη Σεντώνα, ο οποίος μετακόμισε από την καρέκλα του αν. εκπρόσωπου Τύπου στην καρέκλα του Επιτρόπου του Πολίτη, σε αντικατάσταση του τέως Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Γιαννάκη Γιαννάκη
  • Απολαβές 58.824 ευρώ για τον Βίκτωρα Παπαδόπουλο, ο οποίος μετακόμισε από το Προεδρικό στο Υπουργείο Εξωτερικών με καθήκοντα πολλά από τα οποία εκτελούνται ήδη από άλλες υπηρεσίες
  • Ο ΠτΔ και οι υπουργοί έχουν περισσότερους από 60 συμβούλους οι οποίοι κοστίζουν πέραν του 1 εκατ. ευρώ. Πληρώνονται από το κράτος και κατ’ επέκταση τους φορολογούμενους, αλλά σε πολλές περιπτώσεις συμμετέχουν στις προεκλογικές εκστρατείες του ΔΗΣΥ
  • Πληθαίνουν οι διορισμοί, πληθαίνουν και τα αυτοκίνητα. Προωθείται η αγορά ακόμη επτά λιμουζινών

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Πάρτι µε νέους συµβούλους και λιµουζίνες έχει στηθεί ξανά στο Προεδρικό, παρά την κρίση του κορονοϊού.

Το Υπουργείο Οικονοµικών έστειλε τρεις επιστολές µε τη µορφή του κατεπείγοντος προς την Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής, για την αποδέσµευση δεκάδων χιλιάδων ευρώ, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη των µισθών των νέων συµβούλων του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, καθώς και την αγορά ακόµη επτά λιµουζινών.

Αποσπάστηκε… για καθήκοντα που εκτελούν άλλες υπηρεσίες

Η πρώτη επιστολή αφορά τον τέως διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου Αναστασιάδη, Βίκτωρα Παπαδόπουλο, ο οποίος µετακόµισε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως αναφέρεται, ο Β. Παπαδόπουλος παραµένει σύµβουλος του Προέδρου Αναστασιάδη και έχει ετήσιες απολαβές ύψους 58.824 ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Τα νέα καθήκοντά του είναι η «παρακολούθηση και επισκόπηση του διεθνούς Τύπου, µε ιδιαίτερη αναφορά στο κυπριακό πρόβληµα», η «επαφή µε ξένα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για προβολή των θέσεων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας», η διεξαγωγή ερευνών και η κατάθεση σηµειωµάτων και εισηγήσεων για θέµατα τα οποία του ζητούνται από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και τον Υπουργό Εξωτερικών για διευκόλυνση του έργου τους και η εκτέλεση άλλων συναφών καθηκόντων που του ανατίθενται από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και τον Υπουργό Εξωτερικών.

Σηµειώνεται ότι το ποσό για το οποίο ζητείται αποδέσµευση από την Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής είναι 35 χιλ. ευρώ και αφορά µισθούς για την περίοδο Ιουλίου – ∆εκεµβρίου 2021.

Επισηµαίνεται επίσης ότι η απόσπασή του από το Προεδρικό στο Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίστηκε ως βόλεµα, αφού πολλά από τα καθήκοντα τα οποία του ανατέθηκαν εκτελούνται ήδη από άλλες υπηρεσίες. Για παράδειγµα την ευθύνη της διαφώτισης την έχει αναλάβει ο Επίτροπος Ανθρωπιστικών Θεµάτων, ενώ το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών παρακολουθεί και χειρίζεται εδώ και χρόνια τον διεθνή Τύπο.

Και εγένετο «Επίτροπος του Πολίτη» εν αναμονή της ποινικής έρευνας

Η δεύτερη επιστολή αφορά τον τέως αν. εκπρόσωπο Τύπου, Παναγιώτη Σεντώνα, ο οποίος έγινε Επίτροπος του Πολίτη σε αντικατάσταση του τέως Επιτρόπου Εθελοντισµού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Γιαννάκη Γιαννάκη, για τον οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα µετά από καταγγελία του Γενικού Ελεγκτή ότι ενδεχοµένως να πλαστογράφησε το απολυτήριο του λυκείου και το πτυχίο του. Όπως αναφέρεται, η µισθοδοσία του ανέρχεται στις 90.282 ευρώ το χρόνο (συµπεριλαµβανοµένου επιδόµατος φιλοξενίας ύψους 2.040 ευρώ).

Και σε αυτή την περίπτωση, το ποσό για το οποίο ζητείται αποδέσµευση αφορά µισθούς για την περίοδο Ιουλίου – ∆εκεµβρίου 2021 και είναι 45.141 ευρώ.

Σηµειώνεται ότι µε τη µετακίνηση του Βίκτωρα Παπαδόπουλου και του Παναγιώτη Σεντώνα διορίστηκαν άλλα πρόσωπα στις υπό αναφορά θέσεις µε αποτέλεσµα να αυξηθεί ακόµη περισσότερο ο αριθµός των συµβούλων του Προέδρου.

Δεν τους φτάνουν τα αυτοκίνητα…

Η τρίτη επιστολή αφορά την αγορά ακόµη επτά λιµουζινών. Όπως αναφέρεται, «πρόσφατα έχει προκύψει ανάγκη για την προµήθεια τριών υπηρεσιακών οχηµάτων για τις ανάγκες της προεδρίας, συνολικού εκτιµώµενου κόστους 69 χιλ. ευρώ, περιλαµβανοµένου ΦΠΑ (23 χιλ. ευρώ το καθένα)». Αναφέρεται επίσης ότι «επιπρόσθετα υπάρχει ανάγκη για την προµήθεια τεσσάρων οχηµάτων για αξιωµατούχους για τις ανάγκες των νέων Υφυπουργείων Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτισµού».

Σηµειώνεται ότι στην επιστολή για τις λιµουζίνες αναφέρεται ότι σε έγγραφα τα οποία στάλθηκαν στη Βουλή, το 2019 συµπεριλήφθηκε «πρόνοια για ποσότητα προαίρεσης πέντε επιπρόσθετων οχηµάτων». Αναφέρεται µάλιστα ότι η συγκεκριµένη πρόνοια ήδη αξιοποιήθηκε µε την αγορά τριών ακόµη λιµουζινών. Ακόµη, στην επιστολή αναφέρεται ότι «σε επικοινωνία που έγινε µε τον ανάδοχο, έχουµε ενηµερωθεί ότι υπάρχει έτοιµο για παράδοση ένα όχηµα VOLVO S90 η τιµή του οποίου µε βάση την ανάθεση που έχει γίνει ανέρχεται στο ποσό των 33.915 ευρώ».

1 εκατ. ευρώ για συµβούλους του ΠτΔ και υπουργών

Σηµειώνεται ότι οι σύµβουλοι του Προέδρου και των υπουργών διορίζονται απευθείας, χωρίς ξεκάθαρους λόγους και καθήκοντα. Επισηµαίνεται επίσης ότι το κόστος για τους πολιτικούς διορισµούς ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ το χρόνο, ενώ άλλοι τόσοι είναι δηλωµένοι ως εργαζόµενοι στον δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, αλλά βρίσκονται σε απόσπαση στο Προεδρικό και σε πολλά υπουργεία και ενεργούν και αυτοί ως σύµβουλοι. Ακόµη, επισηµαίνεται ότι οι σύµβουλοι πληρώνονται από το κράτος και κατ’ επέκταση τους φορολογούµενους, αλλά σε πολλές περιπτώσεις συµµετέχουν στις προεκλογικές εκστρατείες του ∆ΗΣΥ.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει περίπου 15 συµβούλους, ενώ οι υπουργοί και οι υφυπουργοί έχουν στη διάθεσή τους από 62.000 ευρώ για πολιτικούς διορισµούς. Μάλιστα, όλοι αξιοποιούν το ποσό το οποίο τους αναλογεί, ενώ κάποιοι κάνουν και υπερβάσεις τις οποίες δικαιολογούν µε αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου.

Ο συνολικός αριθµός των συµβούλων του Προέδρου Αναστασιάδη και των υπουργών ξεπερνά τους 60. Σηµειώνεται ακόµη ότι ο αριθµός των Επιτρόπων έφτασε στους 13, ενώ υπάρχουν επίσης πέντε υφυπουργοί.

Σηµειώνεται ότι το θέµα των συµβούλων συζητήθηκε πολλές φορές στην Επιτροπή Οικονοµικών, καθώς και την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής. Επισηµαίνεται επίσης ότι για το θέµα των συµβούλων πραγµατοποιήθηκε έλεγχος από την Ελεγκτική Υπηρεσία, ο οποίος κατέδειξε πολλές ατασθαλίες, όπως η πρόσληψη συνταξιούχων και προσώπων τα οποία συνδέονται µε Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, αλλά και προσώπων τα οποία εργοδοτούνταν προηγουµένως σε ιδιωτικές εταιρείες κυβερνητικών αξιωµατούχων.

Οι τρεις επιστολές του Υπουργείου Οικονοµικών κατατέθηκαν στη Βουλή µε τη µορφή του κατεπείγοντος και αναµένεται να συζητηθούν σε συνεδρία της Επιτροπής Οικονοµικών τη ∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.