“Η ΠΑΣΥΔΥ ξεκάθαρα τονίζει ότι αμφισβήτησε τη νομιμότητα της υποχρεωτικής συνεισφοράς του 1,5%, θα αμφισβητήσει δε και τη νομιμότητα της συνεισφοράς του 1,7% που προβλέπει ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017”.

Ανακοίνωση ΠΑΣΥΔΥ

Είναι με έκπληξη και οργή που η ΠΑΣΥΔΥ πληροφορήθηκε τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών όσον αφορά τη συνεισφορά των εν ενεργεία και συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων, εκπαιδευτικών και μελών της αστυνομικής δύναμης και του Κυπριακού Στρατού, για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι οι εν ενεργεία και οι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι, που ήδη επιβαρύνονται με ποσοστό 1,5% επί των ακαθάριστων απολαβών τους, πρόσθετα από 01/03/2019 θα επιβαρύνονται και με ποσοστό 1,7%.

Υπενθυμίζουμε στον Υπουργό ότι είχαμε ταυτόσημες θέσεις όσον αφορά το προωθούμενο Σχέδιο Υγείας. Τον υπενθυμίζουμε επίσης ότι η ΠΑΣΥΔΥ, με σειρά Προσφυγών που έχουν καταχωρηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο το 2013, αμφισβήτησε τη νομιμότητα της κατάργησης του δικαιώματος των δημοσίων υπαλλήλων για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Απέφυγε δε οποιεσδήποτε δυναμικές κινητοποιήσεις για την αυθαίρετη επιβολή του 1,5%, εν αναμονή της ετυμηγορίας του Δικαστηρίου.

Η ΠΑΣΥΔΥ ξεκάθαρα τονίζει ότι αμφισβήτησε τη νομιμότητα της υποχρεωτικής συνεισφοράς του 1,5%, θα αμφισβητήσει δε και τη νομιμότητα της συνεισφοράς του 1,7% που προβλέπει ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

Καταληκτικά τονίζεται ότι δεν πρόκειται η ΠΑΣΥΔΥ να δεχθεί την επιβολή οποιασδήποτε πρόσθετης συνεισφοράς και καλεί τον Υπουργό να προχωρήσει άμεσα σε κατάργηση του Κανονισμού 3Α που εκδόθηκε δυνάμει του περί Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρυθμίσεις και Τέλη) Νόμου του 1978 και 2000, με τον οποίο επιβλήθηκε η υποχρεωτική συνεισφορά ποσοστού 1,5%. Σε αντίθετη περίπτωση θα κληθούν τα Συλλογικά Σώματα της Οργάνωσης για λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων αντίδρασης.

Από την Κεντρική Γραμματεία

Μας έχεις Like στο Facebook ;