Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΠΑΣΥΝΟ, Θεόδωρος Πετέλης, επισημαίνει ότι ήδη θα έπρεπε να είχαν επιλυθεί ζητήματα που αφορούν την υποστελέχωση

Συνέντευξη στην Ελένη Κωνσταντίνου

Καθυστέρηση στην αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων εντοπίζει η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ) διά του εκπροσώπου Τύπου της, Θεόδωρου Πετέλη. Αν και η ΠΑΣΥΝΟ τα τελευταία χρόνια ζητούσε επίμονα την επίλυση σοβαρών θεμάτων που αφορούν το νοσηλευτικό προσωπικό εντός των δημοσίων νοσηλευτηρίων, θέτοντας ψηλά στην ατζέντα θέματα όπως η υποστελέχωση, η έγκαιρη εφαρμογή του θεσμού των φροντιστών υγείας, το θέμα της βελτίωσης και ορθής στελέχωσης του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, αυτά παρέμειναν ανέγγιχτα με αποτέλεσμα σήμερα ο ΟΚΥπΥ να τρέχει να προλάβει τα σχετικά χρονοδιαγράμματα. Ένα μήνα μετά που ανέλαβε ο Οργανισμός, δεν έχουν αλλάξει και πολύ τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των δημοσίων νοσηλευτηρίων, σημειώνει ο Θεόδωρος Πετέλης. Την ίδια ώρα τονίζει ότι η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί με την

έξαρση της γρίπης έχει φανερώσει ότι τα νοσηλευτήρια αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η μεταβατική φάση των δημοσίων νοσηλευτηρίων προς την αυτονόμηση δεν εξελίσσεται με τον τρόπο που θα επιθυμούσε η ΠΑΣΥΝΟ.

Σε σχέση με την εφαρμογή του ΓεΣΥ οι νοσηλευτές εργάζονται προς την κατεύθυνση της ετοιμασίας των νοσηλευτηρίων τονίζοντας πως όλοι πρέπει να κάνουν ένα βήμα μπροστά και με αποφασιστικότητα να προχωρήσουν.

Τα κρατικά νοσηλευτήρια ήδη από την αρχή του έτους που διανύουμε έχουν αρχίσει να λειτουργούν αυτόνομα. Πώς εκτιμάτε την προσπάθεια αυτή; Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο ή υπάρχουν προβλήματα;

Η αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων έχει αρχίσει. Καταβάλλονται προσπάθειες όπως τα δημόσια νοσηλευτήρια γίνουν διοικητικά και οικονομικά αυτόνομα. Αναφερόμαστε σε μια μεγάλη μεταρρύθμιση και συνάμα μια μεγάλη αλλαγή για όλους. Μετά από ένα μήνα που ο ΟΚΥπΥ έχει αναλάβει τα αυτόνομα νοσηλευτήρια, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε διαπιστώσει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους. Εδώ και καιρό επισημαίναμε ότι η αυτονόμηση θα έπρεπε να αρχίσει άμεσα με την ψήφιση των σχετικών νομοσχεδίων. Αυτό δεν έγινε, έτσι ο ΟΚΥπΥ καλείται τώρα να προωθήσει γρηγορότερα τις διαδικασίες που έπρεπε να είχαν ήδη γίνει. Άρα στην ερώτηση αν υπάρχουν προβλήματα, η απάντηση είναι ναι υπάρχουν. Όμως, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς ο ΟΚΥπΥ θα εργαστεί για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.

Κάποια από τα προβλήματα, ως ΠΑΣΥΝΟ, τα έχετε θέσει αρκετές φορές. Εάν είχατε εισακουσθεί, η κατάσταση σήμερα θα ήταν διαφορετική;

Δυστυχώς έχετε απόλυτα δίκαιο. Ως ΠΑΣΥΝΟ τα τελευταία χρόνια ζητούσαμε επίμονα την επίλυση σοβαρών θεμάτων που αφορούν το νοσηλευτικό προσωπικό εντός των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Είχαμε θέσει στην ατζέντα μας θέματα όπως η υποστελέχωση, η έγκαιρη εφαρμογή του θεσμού των φροντιστών υγείας, το θέμα της βελτίωσης και ορθής στελέχωσης του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών. Εάν αυτά τα ζητήματα είχαν επιλυθεί, σίγουρα η κατάσταση σήμερα θα ήταν πολύ καλύτερη. Θα βελτιωνόταν το εργασιακό περιβάλλον των λειτουργών υγείας και θα μπορούσαμε να χειριστούμε καλύτερα την κατάσταση εντός των νοσηλευτηρίων. Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι το 2018 ήταν μια χρονιά κατά την οποία τα συγκεκριμένα θέματα δεν είχαν συζητηθεί. Παρά τις προσπάθειές μας, το Υπουργείο Υγείας μάς παρέπεμπε στον ΟΚΥπΥ και ο ΟΚΥπΥ δεν ήταν έτοιμος να μας δεχθεί.

Η έξαρση της γρίπης Α έχει φανερώσει μια σειρά από ζητήματα όπως υπολειτουργία, κακό συντονισμό, υποστελέχωση κ.λπ. Αλήθεια, διερωτάται κάποιος, σε μια πιθανή πανδημία μεγαλύτερων διαστάσεων, τι θα συμβεί;

Είναι αλήθεια ότι η έξαρση της γρίπης μάς έχει δείξει ότι τα νοσηλευτήρια αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, αν μπορούμε να τις αποκαλούμε με αυτό το όνομα. Η μεταβατική φάση των δημοσίων νοσηλευτηρίων προς την αυτονόμηση δεν εξελίσσεται με τον τρόπο που θα επιθυμούσαμε. Φυσικά, σε μία κατάσταση πανδημίας, υπάρχει το πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθηθεί για να αντιμετωπιστεί και γι’ αυτό πρέπει ο πολίτης να μην πανικοβάλλεται.

Το πρόβλημα το οποίο έχει διαφανεί είναι πως το Υπουργείο Υγείας, το οποίο είχε υπό τον έλεγχό του τα δημόσια νοσηλευτήρια μέχρι και πριν από ένα μήνα, δεν έχει καταφέρει να λάβει τα σωστά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης.

Η ΠΑΣΥΝΟ έχει καταγγείλει αρκετές φορές ότι τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα σε νοσηλευτικό προσωπικό. Πόσοι νοσηλευτές χρειάζονται ακόμη, ώστε όλες οι κλινικές να μπορούν να λειτουργούν εύρυθμα;

Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Στην παρούσα φάση και μέσω συναντήσεων και συζητήσεων που έχουν αρχίσει με τον ΟΚΥπΥ είναι δύσκολο να την απαντήσω. Αρχικά θα πρέπει να επέλθει συμφωνία για τη στελέχωση των φροντιστών υγείας στα αυτόνομα νοσηλευτήρια και την αναλογία νοσηλευτών φροντιστών στους θαλάμους. Στη συνέχεια θα επαναξιολογήσουμε τις ανάγκες και θα προχωρήσουμε.

Ένα άλλο θέμα είναι αυτό με τα συμβόλαια. Έχετε στα χέρια σας τα βελτιωμένα συμβόλαια; Σας ικανοποιούν; Ή θεωρείτε ότι δύσκολα κάποιος νοσηλευτής θα αφήσει το δημόσιο για τον αυτόνομο οργανισμό;

Οι συζητήσεις για τα συμβόλαια του υφιστάμενου νοσηλευτικού προσωπικού έχουν ολοκληρωθεί. Η ΠΑΣΥΝΟ εξέφρασε την άποψη ότι ο χρόνος που μας δόθηκε δεν ήταν επαρκής, ώστε να γίνει καλύτερη διαπραγμάτευση. Παρ’ όλα αυτά, ο οργανισμός αποφάσισε όπως τα θεωρήσει τελικά και τα προωθήσει προς τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Θεωρούμε πως τα συγκεκριμένα συμβόλαια στην τελική τους μορφή, δεν μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για τους υφιστάμενους νοσηλευτές ώστε να αποποιηθούν το σημερινό καθεστώτος εργοδότησης και να τα υπογράψουν. Η θέση μας είναι πως ο οργανισμός θα έπρεπε να ήταν σε θέση να απορροφήσει όσο το δυνατόν περισσότερους δημοσίους υπαλλήλους υπό το δικό του καθεστώς και πως θα έπρεπε να αρχίσει νωρίτερα την όποια συζήτηση για τα νέα συμβόλαια. Πιστεύω πως με τη βοήθεια και τη συμβολή των συνδικαλιστικών οργανώσεων όλων των κλάδων υγείας, θα προσφέρονταν καλύτερα και πιο ελκυστικά συμβόλαια, προς το συμφέρον των εργαζομένων. Έτσι και στην περίπτωση των νοσηλευτών θα προσελκύονταν περισσότεροι στον αυτόνομο οργανισμό με το καθεστώς του συμβολαίου.

Σημαντικό σημείο για μας είναι και η συζήτηση για τα συμβόλαια των νεοεισερχομένων νοσηλευτών, κάτι το οποίο και έχει ξεκινήσει. Από τον ΟΚΥπΥ υπάρχει η πρόθεση για διορισμό 60 επιπλέον νοσηλευτών.

Επίσης στη συμφωνία που έχουν υπογράψει οι συντεχνίες των νοσηλευτών με την κυβέρνηση υπάρχει πρόνοια για την εισαγωγή φροντιστών υγείας στα νοσοκομεία από τον Ιανουάριο του 2019. Πού βρίσκεται το όλο θέμα;

Η εισαγωγή του θεσμού του φροντιστή υγείας αποτελεί μία καινοτομία για τον αυτόνομο οργανισμό. Η συγκεκριμένη ομάδα θα αναλάβει εργασίες που γίνονται τώρα από νοσηλευτές, αλλά δεν αφορούν αμιγώς νοσηλευτικά καθήκοντα. Αυτό θα βοηθήσει τους νοσηλευτές να ασχολούνται με τα δικά τους επιστημονικά καθήκοντα, θα αυξήσει και θα βελτιώσει την ποιότητα φροντίδας προς τον ασθενή. Ειδική αναφορά έχει γίνει και από σύμβουλο του ΟΚΥπΥ.

Θεωρούμε ότι ο θεσμός αυτός θα προσφέρει μόνο θετικά στοιχεία στο σύστημα υγείας. Στις συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε με τον ΟΚΥπΥ, έχουμε ενημερωθεί πως υπάρχουν 175 θέσεις και η προκήρυξη των συγκεκριμένων θέσεων θα γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα, κάτι που μας έχει ικανοποιήσει. Αναφορικά με τη στελέχωση της συγκεκριμένης ομάδας στα τμήματα, είναι κάτι το οποίο συζητείται.

ΓεΣΥ. Τελικά το στοίχημα της εφαρμογής του προς όφελος των ασθενών θα κερδηθεί;

Ως ΠΑΣΥΝΟ έχουμε σταματήσει να απαντάμε αυτή την ερώτηση. Η εφαρμογή του ΓεΣΥ είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα γίνει. Πρόκειται για μια υποχρέωση του κράτους προς τους πολίτες του. Είναι κάτι το οποίο έχουμε καθυστερήσει εδώ και χρόνια. Από τη δική μας πλευρά εργαζόμαστε στο επίπεδο τού πώς θα βελτιώσουμε τα αυτόνομα νοσηλευτήρια ώστε να είναι έτοιμα με την έναρξη λειτουργίας του ΓεΣΥ και όχι εάν θα γίνει ή όχι. Πρέπει όλοι να λάβουμε την απόφαση και να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και με αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε.