Πέμπτος συμπληρωματικός προϋπολογισμός με 248 χιλ. ευρώ για τη δημιουργία έξι νέων θέσεων

Συνολικά οι δαπάνες του κράτους αυξήθηκαν φέτος κατά 690 εκατ. ευρώ

Πέμπτο συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ύψους 180,6 εκατ. ευρώ, κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών για κάλυψη έκτακτων δαπανών, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των πρόσθετων δαπανών για το 2021 στα 690 εκατ. ευρώ περίπου.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• 1,5 εκατ. ευρώ για την Εθνική Φρουρά.

• 248 χιλ. ευρώ για τη δημιουργία έξι νέων θέσεων λόγω της μεταβίβασης και λειτουργιών της Επιτροπής Σιτηρών στο Υπουργείο Γεωργίας.

• 1,4 εκατ. ευρώ για την αιγοπροβατοτροφία, ως αντιστάθμισμα λόγω του αυξημένου κόστους των ζωοτροφών.

• 415 χιλ. ευρώ για τα πρόσθετα έξοδα δημοπράτησης δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, λόγω της αύξησης του αριθμού δικαιωμάτων που έχει στη διάθεσή της η Κυπριακή Δημοκρατία.

• 1,4 εκατ. ευρώ για τις μονάδες ΟΕΔΑ Λάρνακας-Αμμοχώστου και ΟΕΔΑ Λεμεσού.

• 19,4 εκατ. ευρώ για τη Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο ΤΚΑ.

• 3,8 εκατ. ευρώ για την παροχή Κοινωνικής Σύνταξης σε 16.536 δικαιούχους.

• 3,7 εκατ. ευρώ για το κόστος των υλικών συνθηκών υποδοχής των αιτητών διεθνούς προστασίας.

• 7,5 εκατ. ευρώ για αντικατάσταση των υφιστάμενων ενεργοβόρων φωτιστικών οδικού φωτισμού στις κοινότητες, με φωτιστικά τύπου LED.

• 7,7 εκατ. ευρώ στον ΚΟΑΠ για τα μέτρα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.

• 30 εκατ. ευρώ για το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης.

• 13,8 εκατ. ευρώ για κάλυψη φορολογικών οφειλών της Λαϊκής Τράπεζας.

• 2,3 εκατ. ευρώ για το νέο γήπεδο Λεμεσού, «χαριστικές» παροχές σε αθλητές και προπονητές που διακρίθηκαν στους Ολυμπιακούς του Τόκιο και για το σχέδιο επαγγελματικής αποκατάστασης αθλητών.

• 650 χιλ. ευρώ για το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

• 270 χιλ. ευρώ το Θέατρο Ριάλτο.

• 578 χιλ. ευρώ για το Αστεροσχολείο και τον Δήμο Λεμεσού για καταστολή της θαλάσσιας ρύπανσης στο παραλιακό μέτωπο.

• 1,5 εκατ. ευρώ για συντηρήσεις δευτερευόντων δρόμων.

• 2,2 εκατ. ευρώ στην ΑΤΗΚ για παροχή τηλεπικοινωνιακών διευκολύνσεων και υπηρεσιών συντήρησης του ραντάρ Κιονιών.

• 250 χιλ. ευρώ λόγω αυξημένου όγκου ταχυδρομικών συναλλαγών εξωτερικού, αλλά και αυξημένων χρεώσεων λόγω πανδημίας.

• 85,5 εκατ. ευρώ για τη Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο ΓεΣΥ.

• 8,5 εκατ. ευρώ για αγορά φαρμάκων και εμβολίων.

 

Κόπηκαν
Εν τω μεταξύ από τον προϋπολογισμό κόπηκαν τα ακόλουθα κονδύλια: 2 εκατ. ευρώ από το Σχέδιο Αναζωογόνησης της Παλιάς Λευκωσίας, 600 χιλ. ευρώ από το κονδύλι για διαμόρφωση, ανάπλαση και πεζοδρομοποίηση πλατειών και άλλων χώρων και 9,4 εκατ. ευρώ για ανέγερση κτιρίων κυβερνητικών γραφείων.

 

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.