Πέντε αλλαγές στις κρατικές εγγυήσεις για δάνεια σε επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους

Δεν επηρεάζεται η συμμετοχή του Γ. Ελεγκτή και η ρήτρα για διασφάλιση μικρομεσαίων

Πέντε αλλαγές στη νομοθεσία για την παραχώρηση κρατικών εγγυήσεων προς τις τράπεζες με σκοπό τη διοχέτευση δανείων προς τις επιχειρήσεις και τους αυτοτελώς εργαζόμενους, ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με σχετικό σημείωμα το οποίο κατατέθηκε στη συνεδρία, οι αλλαγές έγιναν «καθ’ υπόδειξη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΕ». Αναφέρεται επίσης ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή για ψήφιση, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή.

Σημειώνεται πάντως ότι οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τη συμμετοχή του Γενικού Ελεγκτή καθώς και τις ρήτρες τις οποίες πρόσθεσε η αντιπολίτευση όσον αφορά την κατανομή των εγγυήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων στο δανεισμό. Αντίθετα, φαίνεται ότι η ΕΕ έκανε αποδεκτές τις «κόκκινες» γραμμές των κομμάτων της αντιπολίτευσης, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς τους οποίους είχε προβάλει στο παρελθόν η κυβέρνηση και οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα τη μεγάλη καθυστέρηση στην εφαρμογή του μέτρου.

Οι πέντε αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

• Προστίθεται ρήτρα με την οποία διευκρινίζεται ρητά ότι για την παραχώρηση των δανείων θα ισχύουν οι πρόνοιες και οι πολιτικές της κάθε τράπεζας.

• Διαγράφεται η ρήτρα την οποία έβαλε η κυβέρνηση όσον αφορά την κατανομή του ποσού στις τράπεζες (η οποία ήταν ευνοϊκή για τα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα) και διευκρινίζεται ότι στο σχέδιο θα μπορούν να συμμετέχουν όλες οι τράπεζες.

• Η Επιτροπή Παρακολούθησης μετονομάζεται σε Επιτροπή Ενημέρωσης και αντικαθίστανται οι δύο λειτουργοί της Κεντρικής Τράπεζας με έναν εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστηρίου και έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών. Σημειώνεται ότι η αλλαγή δεν επηρεάζει τον Γενικό Ελεγκτή, ο οποίος θα συνεχίσει να έχει ρόλο παρατηρητή.

• Προστίθεται ρήτρα με την οποία διευκρινίζεται ρητά ότι η Επιτροπή Ενημέρωσης δεν παρεμβαίνει στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων των τραπεζών. Διευκρινίζεται επίσης ότι ο ρόλος της θα αφορά μόνο την «εκ των υστέρων» ενημέρωση του Υπουργού Οικονομικών και της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής για την πορεία εφαρμογής του νόμου. Σημειώνεται ότι η Βουλή επιθυμούσε όπως η Επιτροπή έχει περισσότερες εξουσίες ώστε να διασφαλίζονται καλύτερα τα συμφέροντα των μικρομεσαίων, ωστόσο φαίνεται ότι αυτό δεν έγινε αποδεκτό από την ΕΕ.

• Αλλάζουν τα χρονοδιαγράμματα όσον αφορά στην ενημέρωση του Υπουργού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής από την Επιτροπή Ενημέρωσης, ώστε να συμβαδίζουν με την υποχρέωση των τραπεζών για παροχή στοιχείων ανά τρίμηνο στο Γενικό Λογιστήριο.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.