Πέντε χρόνια μετά και ακόμη αναμένονται οι κανονισμοί για τους ΣΥΟΠ

Πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΣΥΟΠ, τα οποία διαιωνίζονται

Των Γιάννη Κακαρή και Ειρηναίου Πίττα


Βρισκόμαστε στα πέντε χρόνια μετά την έναρξη του θεσμού των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ), ωστόσο τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν δεν έχουν λυθεί, αφού η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη καταθέσει στη Βουλή σχετικούς κανονισμούς, κάτι που φαίνεται ότι δεν θεωρεί αναγκαίο, παρά το γεγονός ότι είχε υποσχεθεί την κατάθεσή τους ενώπιον της Βουλής. Τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αφορούν τον αριθμό των Υπηρεσιών, το θέμα του ωραρίου εργασίας και την ανέλιξη. Επίσης, σημαντικό πρόβλημα είναι η αβεβαιότητα για το μέλλον τους, αφού βρισκόμαστε ήδη στον πέμπτο χρόνο λειτουργίας του θεσμού και οι ΣΥΟΠ δεν γνωρίζουν τι θα γίνουν μετά από πέντε χρόνια που θα λήξει το συμβόλαιό τους. Υπενθυμίζεται ότι ένας ΣΥΟΠ μπορεί να υπηρετήσει μέχρι τα 10 χρόνια. Ακόμα ένα πρόβλημα είναι οι άδειες ασθενείας. Παρά το γεγονός ότι είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο, αφού ως κύριο καθήκον έχουν το χειρισμό οπλικών συστημάτων, οι ΣΥΟΠ έχουν λιγότερες μέρες από τα υπόλοιπα στελέχη της Ε.Φ. Η ετήσια άδεια ασθενείας, που δικαιούνται σύμφωνα με τη σύμβαση απασχόλησης, ανέρχεται στις 28 μέρες και επιπλέον 14 ημέρες μετά από έγκριση ιατροσυμβουλίου. Η άδεια αυτή είναι μετ’ απολαβών. Σε περίπτωση που για την αποθεραπεία του ένας ΣΥΟΠ χρειαστεί επιπρόσθετη άδεια ασθενείας, τότε αυτή είναι χωρίς απολαβές. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στη σύμβαση απασχόλησης των ΣΥΟΠ δεν υπάρχει πρόνοια που να καλύπτει το ενδεχόμενο τραυματισμού εν ώρα καθήκοντος. Τα υπόλοιπα στελέχη της Εθνικής Φρουράς (Μόνιμοι Αξιωματικοί – Υπαξιωματικοί και Συμβασιούχοι Υπαξιωματικοί) δικαιούνται ετησίως 42 ημέρες άδεια ασθενείας και μετά από έγκριση ιατροσυμβουλίου ακόμη 6 μήνες, μετ’ απολαβών. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα για χορήγηση, μετά από έγκριση ιατροσυμβουλίου, άλλων 6 μηνών άδειας ασθενείας, η οποία είναι πληρωμένη στην περίπτωση που το μέλος του στρατού τραυματίστηκε εν ώρα καθήκοντος. Σε περίπτωση που δεν τραυματίστηκε εν ώρα καθήκοντος, τότε πάλι παίρνει 6 μήνες, αλλά αυτή τη φορά θα λάβει τις μισές απολαβές. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει τραυματισμοί ΣΥΟΠ, για την ανάρρωση των οποίων η πιο πάνω δικαιούμενη άδεια ασθενείας αποδείχτηκε ανεπαρκής, επομένως υποχρεώθηκαν να λάβουν άδεια άνευ απολαβών.

ΑΚΕΛ: Μόνο με την έγκριση κανονισμών θα λυθούν τα προβλήματα

Μιλώντας στη «Χαραυγή», το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα, ανέφερε ότι το κόμμα φώναζε από τον Απρίλη του 2016 ότι η κυβέρνηση προχώρησε στη διαδικασία πρόσληψης ΣΥΟΠ χωρίς καμία μελέτη, με απώτερο στόχο να μειωθεί η στρατιωτική θητεία λίγο πριν τις βουλευτικές. Πρόσθεσε ότι εδώ και 5 χρόνια αναμένεται από την κυβέρνηση να καταθέσει στη Βουλή σχετικούς κανονισμούς, υπογραμμίζοντας ότι μόνο έτσι θα λυθούν τα προβλήματα. Σημείωσε ότι τα πολλά σοβαρά προβλήματα που δεν επιλύονται έχουν οδηγήσει εκατοντάδες ΣΥΟΠ σε αποχώρηση. Κάτι τέτοιο αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έχουν ήδη παραιτηθεί περίπου 3.200 άτομα μέχρι σήμερα. Υπέδειξε ότι το 2016 ο τότε Υπουργός Άμυνας ανέφερε στην Επιτροπή Άμυνας ότι οι Κανονισμοί που θα διέπουν τους ΣΥΟΠ θα κατατεθούν στη Βουλή για εξέταση και ψήφιση τον Σεπτέμβριο του 2016 και πριν την πρόσληψη της πρώτης σειράς. Είμαστε στο τέλος του 2020 και οι Κανονισμοί αγνοούνται. Πρόσθεσε επίσης ότι ενώ η συζήτηση των Κανονισμών για το ωράριο στην Εθνική Φρουρά είχε ολοκληρωθεί πριν πέντε χρόνια και ήταν έτοιμοι να ψηφισθούν, τους απέσυρε το Υπουργείο Άμυνας και ακόμα αναμένεται η επανακατάθεσή τους στη Βουλή. Το ΑΚΕΛ, είπε ο Κ. Κώστα, είναι γνώστης των προβλημάτων των ΣΥΟΠ και τα θέτει διαρκώς ενώπιον της Επιτροπής Άμυνας, αλλά και σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον Υπουργό, γι’ αυτόν το λόγο έχει καταθέσει πριν ένα μήνα πρόταση νόμου στη Βουλή για να γίνει η ανάλογη αλλαγή στον ισχύοντα νόμο, έτσι ώστε να επιτρέπεται στους ΣΥΟΠ να οργανωθούν σε σύνδεσμο και να διεκδικήσουν επίλυση των προβλημάτων τους.
ΥΠΑΜ: Όταν ωριμάσει ο θεσμός, θα κατατεθούν κανονισμοί Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση υπόσχεται από το 2016 να καταθέσει Κανονισμούς, σήμερα το Υπουργείο Άμυνας παρουσιάζεται να μη θεωρεί προς το παρόν αναγκαίο κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με το Υπουργείο, ο θεσμός των ΣΥΟΠ είναι σχετικά νέος και βρίσκεται συνεχώς υπό αξιολόγηση. Οι πρώτες προσλήψεις έγιναν το 2016 και έκτοτε, στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης, έγιναν και γίνονται τροποποιήσεις – βελτιώσεις στους όρους της σύμβασης που υπογράφουν οι ΣΥΟΠ, στη βάση των εμπειριών που αποκομίζονται από την παρουσία τους στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς. Επίσης, το υπουργείο, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της «Χαραυγής» σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία κανονισμών, είπε πως «θεωρεί ότι εν καιρώ, αφού ωριμάσει ο θεσμός και καταλήξουμε σε συγκεκριμένα κριτήρια, όρους και προϋποθέσεις και κατόπιν διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, θα εξεταστεί η αναγκαιότητα θέσπισης κανονισμών για τους ΣΥΟΠ».


ΥΠΑΜ: Όταν ωριμάσει ο θεσμός, θα κατατεθούν κανονισμοί

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση υπόσχεται από το 2016 να καταθέσει Κανονισμούς, σήμερα το Υπουργείο Άμυνας παρουσιάζεται να μη θεωρεί προς το παρόν αναγκαίο κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με το Υπουργείο, ο θεσμός των ΣΥΟΠ είναι σχετικά νέος και βρίσκεται συνεχώς υπό αξιολόγηση. Οι πρώτες προσλήψεις έγιναν το 2016 και έκτοτε, στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης, έγιναν και γίνονται τροποποιήσεις – βελτιώσεις στους όρους της σύμβασης που υπογράφουν οι ΣΥΟΠ, στη βάση των εμπειριών που αποκομίζονται από την παρουσία τους στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς. Επίσης, το υπουργείο, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της «Χαραυγής» σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία κανονισμών, είπε πως «θεωρεί ότι εν καιρώ, αφού ωριμάσει ο θεσμός και καταλήξουμε σε συγκεκριμένα κριτήρια, όρους και προϋποθέσεις και κατόπιν διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, θα εξεταστεί η αναγκαιότητα θέσπισης κανονισμών για τους ΣΥΟΠ».

Περισσότερες από 800 νέες αιτήσεις για ΣΥΟΠ


Περισσότερες από 800 αιτήσεις για Συμβασιούχους Οπλίτες έλαβε από τις 7 Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα το Υπουργείο Άμυνας, με την εκδήλωση ενδιαφέροντος να έχει λήξει στις 23 Δεκεμβρίου. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Χρίστος Πιερή, από αυτούς θα προσληφθούν γύρω στους 100 ή και λίγο περισσότεροι, ανάλογα με τις ανάγκες. Οι αιτητές θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και μηνύματος για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας που αφορά την υγειονομική εξέταση και αθλητική δοκιμασία. Ο κ. Πιερή σημείωσε πως η αθλητική δοκιμασία για τους υποψηφίους θα γίνει τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Πρόσθεσε δε, ότι ο κατάλογος υποψηφίων θα έχει ισχύ για έναν περίπου χρόνο, ούτως ώστε αν προκύψουν ανάγκες πρόσληψης ΣΥΟΠ στην πορεία να ειδοποιούνται υποψήφιοι από εκεί. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, ο συνολικός αριθμός των ΣΥΟΠ στην ΕΦ ανέρχεται περί τις 3.000. Το υπουργείο θεωρεί το θεσμο «επιτυχημένο», ο οποίος έδωσε σημαντικές λύσεις στη στελέχωση της Εθνικής Φρουράς και ειδικότερα οπλικών της συστημάτων. Σε σχέση με τις παραιτήσεις, κατά μέσο όρο, από την έναρξη του θεσμού των Συμβασιούχων Οπλιτών παραιτούνται σε ετήσια βάση γύρω στα 100 άτομα. Όσα άτομα παραιτούνται αντικαθίστανται με αντίστοιχο αριθμό από τον κατάλογο των επιλαχόντων. Όσον αφορά στους λόγους των παραιτήσεων, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, ως επί το πλείστον σχετίζονται με προσωπικούς λόγους και κυρίως με την εξεύρεση άλλης εργασίας. Υπάρχει, προστίθεται, και ένα μικρό ποσοστό ΣΥΟΠ των οποίων τερματίζεται η σύμβαση όταν υποπέσουν σε σοβαρά παραπτώματα ή παραβιάσουν πρόνοιες της σύμβασής τους.

Δεν επιβαρύνεται το Υπουργείο Άμυνας από την εκπομπή «Εκκλησία και Ένοπλες Δυνάμεις της Κύπρου»

∆εν είχαµε κανένα λόγο να απορρίψουµε την πρόταση συνεργασίας Υπουργείου Άµυνας και Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου για τη ραδιοφωνική εκποµπή «Εκκλησία και Ένοπλες ∆υνάµεις της Κύπρου», σηµείωσε στη «Χ» ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άµυνας Χρίστος Πιερή. Όπως είπε, η ∆ιεύθυνση Θρησκευτικού του ΓΕΕΦ πρότεινε µια ωριαία εκποµπή για νέους στρατεύσιµους και το Υπουργείο αποδέχτηκε την πρόταση. Επίσης, σηµείωσε πως δεν θεωρεί δικαιολογηµένες τις διαστάσεις που πήρε το θέµα, καθώς η Εθνική Φρουρά δεν θα αναγκάζει κανένα να ακούει την εκποµπή, που θα µεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθµό της Αρχιεπισκοπής «Ο Αληθινός Λόγος». Σε σχέση µε τη ∆ιεύθυνση Θρησκευτικού, σηµείωσε ότι συνεισφέρει διαχρονικά στην Εθνική Φρουρά και είναι αρµόδια για πράγµατα όπως η τέλεση λειτουργιών στα στρατόπεδα σε µεγάλες γιορτές. Όπως είπε, η θεµατολογία αποφασίζεται σε συνεννόηση µε τη ∆ιεύθυνση Θρησκευτικού. Κληθείς να απαντήσει σε σχετική ερώτηση, τόνισε πως το Υπουργείο δεν επιβαρύνεται σε καµία περίπτωση οικονοµικά, είτε από την εκποµπή είτε από τη ∆ιεύθυνση Θρησκευτικού του ΓΕΕΦ.


Ολοκληρώθηκε ο επιδηµιολογικός έλεγχος της Εθνικής Φρουράς

Με τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ελέγχθηκε το 90% του προσωπικού της Εθνικής Φρουράς. Σύµφωνα µε τον κ. Πιερή, οι υπόλοιποι ελέγχθηκαν υπό διαφορετικές περιστάσεις, π.χ. ως στενές επαφές κρούσµατος. Από τα 9.964 τεστ που έγιναν εντοπίστηκαν 42 θετικά δείγµατα, τα οποία πρέπει να επαληθευτούν µε τη µέθοδο PCR. Ο κ. Πιερή πρόσθεσε πως η ΕΦ διαθέτει άλλα 2.000 rapid test, τα οποία φυλάχτηκαν και θα χρησιµοποιούνται στοχευµένα όπου υπάρχει ανάγκη.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.