Μεγάλες ανισότητες στην κατανομή εισοδήματος καταγράφει μελέτη της Eurostat.

Μεγάλες ανισότητες στην κατανομή του εισοδήματος δείχνει νέα μελέτη της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, επιβεβαιώνοντας ότι τα οφέλη από την ανάπτυξη της οικονομίας δεν κατανέμονται με δίκαιο τρόπο στις διάφορες τάξεις του πληθυσμού. Σύμφωνα με τη μελέτη στην Κύπρο το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού έχει εισοδήματα σχεδόν πέντε φορές περισσότερα από το αντίστοιχο φτωχότερο 20%. Η μελέτη αφορά τον δείκτη S80/S20, ο οποίος υπολογίζει την κατανομή των εισοδημάτων ανά πεμπτημόρια πληθυσμού. Δηλαδή διαχωρίζει τον πληθυσμό σε πέντε μεγάλες ομάδες και καταγράφει το μερίδιο του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος της κάθε ομάδας ως προς το σύνολο των εισοδημάτων ολόκληρου του πληθυσμού. Στο πρώτο πεμπτημόριο βρίσκεται το 20% του φτωχότερου πληθυσμού και στο τελευταίο το 20% του πλουσιότερου πληθυσμού. Σύμφωνα με την έκθεση, το 2017 ο δείκτης S80/S20 στην Κύπρο ανήλθε στις 4,9 μονάδες. Σημειώνεται ότι σε σύγκριση με το 2016 (5,2 μονάδες) ο δείκτης σημείωσε μικρή βελτίωση, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα. Στην ΕΕ ο αντίστοιχος δείκτης για το 2017 ανήλθε στις 5,2 μονάδες.

11,7% με σοβαρές υλικές στερήσεις

Εν τω μεταξύ η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου επιβεβαίωσε χθες ότι το 11,7% του πληθυσμού βιώνει σοβαρές υλικές στερήσεις. Τα στοιχεία ταυτίζονται με αυτά τα οποία ανακοίνωσε ενωρίτερα αυτή την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Η Κυπριακή Υπηρεσία δεν αναφέρει σε πόσα άτομα αντιστοιχεί το πιο πάνω ποσοστό. Ωστόσο με βάση την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία το ποσοστό αντιστοιχεί σε 100 χιλιάδες πρόσωπα, εκ των οποίων 24 χιλιάδες είναι ανήλικα παιδιά, 70 χιλιάδες είναι μεταξύ 1864 ετών και 6 χιλιάδες είναι άνω των 65 ετών.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου