ΠΕΟ – ΣΕΚ : Εισήγηση για απεργία στην ξενοδοχειακή βιομηχανία
Τα Εκτελεστικά Συμβούλια των ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ και ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ, εκτιμούν ότι η διαφορά μεταξύ των Συντεχνιών και των εργοδοτικών οργανώσεων σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία παραμένει και ως εκ τούτου έχουν αποφασίσει να συγκαλέσουν κοινή Συνεδρία των Διοικητικών τους Συμβουλίων στις 9 Μαρτίου, με εισήγηση να τεθεί η βιομηχανία υπό κατάσταση απεργίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΕΟ, χθες συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρία τα Εκτελεστικά Συμβούλια των δύο συντεχνιών και συζήτησαν την διαφορά που προέκυψε όσον αφορά την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία μετά και την συνάντηση των δύο μερών με την Υπουργό Εργασίας την περασμένη Παρασκευή.

«Ευελπιστούμε ότι μέχρι την 9η Μαρτίου θα έχουμε την σωστή ερμηνεία των επίμαχων σημείων της διαφοράς από την Υπουργό Εργασίας, ώστε να αποφευχθεί η διασάλευση της εργατικής ειρήνης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία», καταλήγει η ανακοίνωση.