Είναι πάντως εντυπωσιακό πώς γίνεται το θέμα με τα οικιακά απόβλητα και τις ευθύνες της κυβέρνησης να πέρασε απευθείας στα ψιλά γράμματα για κάποιους. Ενώ αποτέλεσε κύριο θέμα για όλες τις εφημερίδες με τη δημοσιοποίηση της γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα, την αμέσως επόμενη μέρα (χθες δηλαδή, όταν συνεδρίαζε το Υπουργικό και για αυτό το θέμα), πέρασε στα ψιλά…

Εξαφανίστηκε από το πρωτοσέλιδο του “Πολίτη” και του “Φιλελεύθερου”. Παρέμεινε όμως, για λόγους που μπορούμε να φανταστούμε, ως ένα από τα κύρια θέματα της “Αλήθειας”.

Ανεξαρτήτως των ευθυνών που ελπίζουμε ότι θα διαφανούν μέσα από την έρευνα που θα διεξάγει η Ελεγκτική Επιτροπή που θα διορίσει ο Γενικός Εισαγγελέας, το θέμα είναι σοβαρό, καθώς μιλάμε για κίνδυνο καμπάνας για την Κύπρο ύψους €50 εκατ. Δεν μπορεί το θέμα να ”θάβεται” από τη μια μέρα στην άλλη, όταν αναφερόμαστε σε χειρισμούς που, πέραν του οικονομικού κόστους, έχουν τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μας ρεζιλεύουν διεθνώς…

Αγλέορας