Πέρασε το σχέδιο εθελούσιας εξόδου για το δημόσιοΕκγρίθηκε από την ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης των εργαζωμένων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα χωρίς αναλογιστική μείωση στη σύνταξη και στο εφάπαξ (το γνωστό ως πέναλτι 12%).

Το σχέδιο αφορά 4.088 εργαζόμενους, οι οποίοι υπολείπονται πέντε χρόνια για συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους ή/και αναμένεται να συμπληρώσουν συνολικά 400 μήνες συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η Αυγούστου 2020.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων αναμένεται να ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Σημειώνεται επίσης ότι στην περίπτωση των δασκάλων και των καθηγητών έχει περιληφθεί ειδική πρόνοια, η οποία διαλαμβάνει ότι οι επηρεαζόμενοι θα πρέπει να παραμείνουν στην υπηρεσία τους μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, ήτοι μέχρι την 31η Αυγούστου 2020, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στελέχωσης των σχολικών μονάδων και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στη Βουλή, το σύνολο των εργαζομένων που πληρούν τα κριτήρια του σχεδίου είναι 4.088, από τους οποίους 1.175 είναι εκπαιδευτικοί και 2.913 υπάλληλοι του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το δημοσιονομικό κόστος από την κατάργηση της αναλογιστικής μείωσης, στην περίπτωση που όλοι οι δικαιούχοι επιλέξουν να αποχωρήσουν, αναμένεται να φτάσει περίπου στα 50 εκατ. ευρώ. Ωστόσο το κράτος αναμένεται να εξοικονομήσει γύρω στα 107 εκατ. ευρώ για το ίδιο διάστημα, που αντιστοιχούν σε μισθούς και εισφορές που θα κατέβαλλε σε υψηλόμισθους υπάλληλους. Επίσης, με την αποχώρηση αριθμού εργαζομένων αναμένεται να δημιουργηθούν θέσεις για πρόσληψη νέων εργαζόμενων.