Περιφερειακή περιβαλλοντική στρατηγική

Σημαντική ήταν η συζήτηση που αφορούσε τις πολιτικές συνοχής και περιφερειακής περιβαλλοντικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να πούμε ότι οι πολιτικές συνοχής είναι ένα σημαντικό εργαλείο στην ΕΕ και παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σημειώνεται ότι στις 28 Νοεμβρίου 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «κήρυξε» έκτακτη ανάγκη για το κλίμα και το περιβάλλον.
Η έκθεση αυτή περιγράφει τα απαραίτητα βήματα μέσα από μια περιφερειακή οπτική. Πιο συγκεκριμένα λαμβάνεται υπόψιν η ανισομέρεια ανάπτυξης σε σχέση με τη γεωγραφική θέση των περιοχών. Ως Αριστερά αξιοποιήσαμε τη συγκεκριμένη έκθεση ούτως ώστε να ασκηθεί πίεση για να δοθεί περισσότερη ενίσχυση σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές που πάσχουν από φυσικά και γεωγραφικά μειονεκτήματα, βρίσκονται συχνά στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και έχουν λιγότερους πόρους για την καταπολέμησή της.
Παρ’ όλο που μπορούν να εντοπισθούν και κάποια αρνητικά στοιχεία, όπως η αναφορά στην ανταγωνιστικότητα, εντούτοις η GUE/NGL θεωρεί ότι η Στρατηγική μπορεί να συμβάλει στο στόχο της επίτευξης μιας δίκαιης μετάβασης σε μια ουδέτερη για το κλίμα οικονομία χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω. Έτσι υπερψήφισε την έκθεση.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.