ΑΚΕΛ: Η κυβέρνηση αφαίρεσε εισοδήματα από την πραγματική οικονομία.

Οι μεγάλες μειώσεις στα αναπτυξιακά κονδύλια του κράτους τα τελευταία χρόνια, αλλά και το χαμηλό ποσοστό υλοποίησης έργων, αφαίρεσαν από την πραγματική οικονομία εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου τα τελευταία πέντε χρόνια μπήκαν στους προϋπολογισμούς αναπτυξιακά κονδύλια συνολικού ύψους 4,091 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο από αυτά υλοποιήθηκαν μόνο 2,950 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα έμειναν στα συρτάρια. Με αφορμή τα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο για το 2017, τα οποία δείχνουν ότι από τα αναπτυξιακά κονδύλια τα οποία υπήρχαν στον προϋπολογισμό, ύψους 820,5 εκατ. ευρώ, αξιοποιήθηκαν μόνο 579,6 εκατ. ευρώ, το ΑΚΕΛ άσκησε χθες έντονη κριτική υποδεικνύοντας ότι η κυβέρνηση «απέτυχε να υλοποιήσει το ένα τρίτο των αναπτυξιακών δαπανών ύψους 240 εκατ. ευρώ, αλλά την ίδια ώρα κομπάζει για τα πλεονάσματα στα δημόσια οικονομικά».

Όπως τόνισε το ΑΚΕΛ, η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση έχει αφαιρέσει από την πραγματική οικονομία εισοδήματα που ξεπερνούν το 1% του ΑΕΠ. Επεσήμανε επίσης ότι η έλλειψη αναπτυξιακής στρατηγικής και η εναπόθεση των ελπίδων για αναπτυξιακά έργα αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα εξυπηρετεί το στόχο της κυβέρνησης Αναστασιάδη να στηρίζει τους λίγους εις βάρος των πολλών και της κοινωνίας. Ο Υπουργός Οικονομικών απάντησε σε… προεκλογικό τόνο, υποστηρίζοντας ότι κορυφαία επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η στήριξη της ανάπτυξης τόσο μέσω του δημοσίου τομέα όσο και μέσα από τη στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ωστόσο ο Χάρης Γεωργιάδης απέφυγε να σχολιάσει τα στοιχεία.

Αντί αυτού υποστήριξε ότι κατά την πενταετία 2013 2017 το ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών έφτασε στο 72%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό υλοποίησης κατά την πενταετία 2008 2012 ήταν στο 70%. Στοιχεία ανά έτος Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, το 2012 υπήρχαν στον προϋπολογισμό αναπτυξιακά κονδύλια ύψους 1,040 εκατ. ευρώ και υλοποιήθηκαν 725 εκατ. ευρώ. Το 2013 τα αναπτυξιακά κονδύλια στον προϋπολογισμό ανήλθαν στα 802,9 εκατ. ευρώ, αλλά από αυτά υλοποιήθηκαν μόνο 576,7 εκατ. ευρώ. Επίσης, το 2014 τα αναπτυξιακά κονδύλια μειώθηκαν στα 782,3 εκατ. ευρώ, αλλά υλοποιήθηκαν μόνο 575,4 εκατ. ευρώ. Ακόμη, το 2015 τα αναπτυξιακά κονδύλια στον προϋπολογισμό ανήλθαν στα 935,9 εκατ. ευρώ, αλλά από αυτά υλοποιήθηκαν μόνο 694,9 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, το 2016 τα αναπτυξιακά κονδύλια στον προϋπολογισμό ανήλθαν στα 749,5 εκατ. ευρώ, αλλά υλοποιήθηκαν μόνο 523,6 εκατ. ευρώ. Επίσης το 2017 τα αναπτυξιακά κονδύλια στον προϋπολογισμό ανήλθαν στα 820,5 εκατ. ευρώ, αλλά από αυτά υλοποιήθηκαν μόνο 579,6 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα αναπτυξιακά κονδύλια μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό την τελευταία πενταετία, ενώ το ποσοστό υλοποίησης παρέμεινε χαμηλό. Μάλιστα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, το 2017 το ποσοστό υλοποίησης των κεφαλαιουχικών δαπανών ανήλθε μόλις στο 64%, ποσοστό πιο χαμηλό από το προηγούμενο έτος (66%). Σημειώνεται ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θεωρούνται πιο σημαντικές, αφού περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων έργα υποδομής, κατασκευαστικά έργα, δρόμους κτλ.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου