Περιουσίες 3 δισ. ευρώ άλλαξαν χέρια μέσω πλειστηριασμών και συμφωνιών ανταλλαγής

Οι τράπεζες ψωνίζουν από τις εκποιήσεις και πρώτες κατοικίες που εμπίπτουν στα κριτήρια του Εστία

Οι τράπεζες επιστρατεύουν ακραίες επιθετικές πρακτικές για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αφού αγοράζουν πλέον όσα ακίνητα μένουν απούλητα στους πλειστηριασμούς, περιλαμβανομένου πρώτων κατοικιών χαμηλής αξίας που εμπίπτουν στα κριτήρια του σχεδίου Εστία.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία ανέλυσε η εφημερίδα μας, από το δεύτερο τρίμηνο του 2015 που τέθηκε σε εφαρμογή η νομοθεσία για τις εκποιήσεις μέχρι και το δεύτερο τρίμηνο του 2019 άλλαξαν χέρια περιουσίες 3 δισ. ευρώ περίπου. Η συντριπτική πλειοψηφία περιήλθε στην κατοχή των τραπεζών και των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, που πήραν μέσα από συμφωνίες ανταλλαγής έναντι χρέους ακίνητα αξίας 2,7 δισ. ευρώ, ενώ αγόρασαν επίσης ακίνητα πέραν των 150 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικά οι τράπεζες αγόρασαν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο 827 ακίνητα αξίας 111,2 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντικό αριθμό ακινήτων αγόρασαν και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Μάλιστα οι τράπεζες αγοράζουν και κατοικίες μικρομεσαίας αξίας. Ενδεικτική είναι η περίπτωση την οποία αποκάλυψε πρόσφατα η εφημερίδα μας, στην οποία τράπεζα αγόρασε πρώτη κατοικία αξίας 102 χιλ. ευρώ, η οποία έμεινε απούλητη στη διαδικασία του πλειστηριασμού.

65% όσων παίρνουν επιστολή καταλήγουν στον πλειστηριασμό    

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 65% όσων πήραν επιστολή από το τρίτο τρίμηνο του 2015 μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2019 κατέληξαν στον πλειστηριασμό. Μάλιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα το ποσοστό έχει αυξηθεί κατακόρυφα, αφού σχεδόν όλοι όσοι παίρνουν επιστολή καταλήγουν σε πλειστηριασμό. Ενδεικτικά, το δεύτερο τρίμηνο του 2019 στάληκαν επιστολές για 585 ακίνητα και ορίστηκε ημερομηνία πρώτου πλειστηριασμού για 586 ακίνητα. Δηλαδή τέθηκαν σε πλειστηριασμό σχεδόν όλα τα ακίνητα για τα οποία στάληκε επιστολή το υπό αναφορά τρίμηνο, ενώ την ίδια κατάληξη είχαν και ακίνητα για τα οποία στάληκε επιστολή το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά δεν πρόλαβαν να τεθούν σε πλειστηριασμό.

Συνολικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια στάληκαν από τις τράπεζες επιστολές για 9.935 ακίνητα αξίας 2,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6.440 κατέληξαν σε πλειστηριασμό. Η αξία των ακινήτων που τέθηκαν σε πλειστηριασμό από τις τράπεζες ανέρχεται στα 1,6 δισ. ευρώ. Επίσης εκτιμάται ότι οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων έθεσαν σε πλειστηριασμό περισσότερα από 1.000 ακίνητα, αξίας πέραν των 500 εκατ. ευρώ.

22% των ακινήτων που πάνε σε εκποίηση αλλάζουν χέρια

Εν τω μεταξύ, ποσοστό 22% των ακινήτων που τέθηκαν σε πλειστηριασμό από το τρίτο τρίμηνο του 2015 μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2019 άλλαξαν χέρια, αφού είτε πουλήθηκαν σε τρίτους είτε αγοράστηκαν από τις τράπεζες. Μάλιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα το ποσοστό έχει αυξηθεί κατακόρυφα, αφού πλησίασε το 40%. Ενδεικτικά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 τέθηκαν σε πρώτο πλειστηριασμό 586 ακίνητα και άλλαξαν χέρια 229 ακίνητα.

Συνολικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι τράπεζες έθεσαν σε πλειστηριασμό 6.440 ακίνητα αξίας 1,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1.415 άλλαξαν χέρια. Η αξία των ακινήτων που πουλήθηκε είναι 196,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα για τις τράπεζες ανήλθαν στα 184,7 εκατ. ευρώ.

Τι αγοράζεται στους πλειστηριασμούς και πόση η έκπτωση στο κάθε στάδιο

Στους πλειστηριασμούς αγοράζονται από χωράφια μέχρι ξενοδοχεία, ενώ η έκπτωση ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 15,3% επί της αξίας των ακινήτων (με εξαίρεση όσα αγοράζονται από τις τράπεζες τα οποία είναι στην αγοραία τους αξία). Ωστόσο υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο κάθε στάδιο, αλλά και ανάλογα με τον τύπο του κάθε ακινήτου.

Πρώτος πλειστηριασμός: Στον πρώτο πλειστηριασμό η έκπτωση είναι κατά μέσο όρο 13,8%. Συγκεκριμένα, πουλήθηκαν 497 ακίνητα αξίας 67,7 εκατ. ευρώ, έναντι 58,3 εκατ. ευρώ. Τα περισσότερα είναι χωράφια (255 ή ποσοστό 51,3%), ενώ ακολουθούν οι κατοικίες (126), τα οικόπεδα (59) και τα εμπορικά ακίνητα. Στις περιπτώσεις πρώτης κατοικίας η έκπτωση είναι 2,9%, στις υπόλοιπες κατοικίες 12,3%, στα εμπορικά ακίνητα 13,5%, στα ξενοδοχεία 20%, στα οικόπεδα 15,1%, και στα χωράφια 17,6%.

Δεύτερος πλειστηριασμός: Στον δεύτερο πλειστηριασμό η έκπτωση είναι κατά μέσο όρο 21.2%. Συγκεκριμένα, πουλήθηκαν 71 ακίνητα αξίας 16,1 εκατ. ευρώ, έναντι 12,7 εκατ. ευρώ. Τα περισσότερα είναι χωράφια (38 ή ποσοστό 53.5%), ενώ ακολουθούν τα οικόπεδα (17) και οι κατοικίες (11). Στις κατοικίας η έκπτωση είναι 18.3%, στα εμπορικά ακίνητα 29.4%, στα οικόπεδα 20.9%, και στα χωράφια 20%.

Αγορές μετά τον πλειστηριασμό: Στις απευθείας αγορές μετά την αποτυχία του πλειστηριασμού η έκπτωση είναι 18%. Συγκεκριμένα, πουλήθηκαν 20 ακίνητα αξίας 1,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1,4 εκατ. ευρώ. Τα περισσότερα είναι χωράφια (10 ή ποσοστό 50%), ενώ ακολουθούν οι κατοικίες (7) και τα εμπορικά ακίνητα (3). Στις κατοικίες η έκπτωση είναι 21,3% και στα χωράφια 20,2%. Αντίθετα τα εμπορικά ακίνητα τα οποία πουλήθηκαν μέσω της υπό αναφορά διαδικασίας πήραν τιμή πιο υψηλή από την αξία τους. Σημειώνεται ωστόσο ότι το δείγμα είναι μικρό και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί κανόνας. Συγκεκριμένα, πουλήθηκαν 3 εμπορικά ακίνητα αξίας 199 εκατ. ευρώ, έναντι 202 εκατ. ευρώ.

Τι αγοράζουν οι τράπεζες

Οι τράπεζες είναι ο μεγάλος παίχτης και στις αγορές ακινήτων τα οποία τίθενται σε πλειστηριασμό. Συγκεκριμένα, μέχρι το πρώτο εξάμηνο πουλήθηκαν μέσω της διαδικασίας των εκποιήσεων συνολικά 1.415 ακίνητα αξίας 196,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 827 αγοράστηκαν από τις τράπεζες. Η αξία των ακινήτων τα οποία αγόρασαν οι τράπεζες ανέρχεται στα 111,2 εκατ. ευρώ.

Σε ποσοστό οι τράπεζες βρίσκονται πίσω από το 58,4% των ακινήτων τα οποία άλλαξαν χέρια στους πλειστηριασμούς. Μάλιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα το ποσοστό αυξήθηκε κατακόρυφα. Ενδεικτικά το δεύτερο τρίμηνο άλλαξαν χέρια μέσω της διαδικασίας των εκποιήσεων συνολικά 229 ακίνητα, εκ των οποίων τα 171 αγοράστηκαν από τις τράπεζες (ποσοστό 74,7%)

Οι τράπεζες ξεκίνησαν να αγοράζουν ακίνητα τα οποία μένουν απούλητα στους πλειστηριασμούς από το τέταρτο τρίμηνο του 2017, αλλά πλέον είναι ο μεγαλύτερος παίχτης στην αγορά με πολύ μεγάλη διαφορά από τους ιδιώτες.

Μέχρι στιγμής οι τράπεζες αγόρασαν 8 κύριες κατοικίες συνολικής αξίας 4,7 εκατ. ευρώ, 59 άλλες κατοικίες αξίας 16,3 εκατ. ευρώ, 51 εμπορικά ακίνητα αξίας 18,2 εκατ. ευρώ, 2 ξενοδοχεία αξίας 10,8 εκατ. ευρώ, 63 οικόπεδα αξίας 12,6 εκατ. ευρώ, 642 χωράφια αξίας 48,4 εκατ. ευρώ και 1 ακίνητο άλλου τύπου αξίας 190 χιλ. ευρώ.

Πρώτο τεστ την Τετάρτη για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς 61 ακίνητα σε δημοπρασία, τα περισσότερα των τραπεζών

Την πρώτη ηλεκτρονική δημοπρασία ακινήτων πραγματοποιεί την ερχόμενη Τετάρτη 23 Οκτωβρίου ιδιωτική πλατφόρμα (bidx1.com), η οποία ανήκει σε εταιρεία από το εξωτερικό που πρόσφατα άνοιξε γραφείο στην Κύπρο.

Η δημοπρασία δεν σχετίζεται με τις εκποιήσεις, αλλά υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τις τράπεζες, αφού τα περισσότερα ακίνητα τα οποία τίθενται προς πώληση ανήκουν σε τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, καθώς περιήλθαν στην κατοχή τους μέσα από συμφωνίες ανταλλαγής έναντι χρέους με δανειολήπτες. Μάλιστα, όπως ανέφεραν στην εφημερίδα μας γνώστες της αγοράς, η επικείμενη δημοπρασία χαρακτηρίζεται ως το «πρώτο τεστ» για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Επεσήμαναν επίσης ότι εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να δημοσιοποιηθεί το διάταγμα του Υπουργείου Οικονομικών για τις ηλεκτρονικές εκποιήσεις. Ως εκ τούτου, πρόσθεταν οι ίδιες πηγές, οι τράπεζες αναμένουν με ανυπομονησία το αποτέλεσμα της επικείμενης ηλεκτρονικής δημοπρασίας, αφού αφενός αφορά δικά τους ακίνητα, ενώ αφετέρου θα αποτελέσει μία πρώτη ένδειξη ενόψει των ηλεκτρονικών εκποιήσεων.

Η δημοπρασία της ιδιωτικής πλατφόρμας ξεκινά την Τετάρτη στις 8:00 π.μ. και θα διαρκέσει μέχρι τις 3:35 μ.μ. Η προγραμματισμένη ώρα κλεισίματος είναι διαφορετική για το κάθε ακίνητο. Για το πρώτο ακίνητο η δημοπρασία θα κλείσει στις 11:00 π.μ., ενώ θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα.

Στη δημοπρασία τίθενται προς πώληση συνολικά 61 ακίνητα, εκ των οποίων τα 30 βρίσκονται στη Λευκωσία, 5 στη Λεμεσό, 14 στη Λάρνακα, 7 στην Πάφο, 3 στην Πόλη Χρυσοχούς και 2 στην Αμμόχωστο.

Επίσης, από τα 61 ακίνητα τα 51 είναι οικιστικά και τα υπόλοιπα δέκα είναι εμπορικά.

Η τιμή εκκίνησης είναι διαφορετική για το κάθε ακίνητο. Ενδεικτικά η πιο χαμηλή τιμή εκκίνησης είναι 30 χιλ. ευρώ και η πιο ψηλή 750 χιλ. ευρώ. Για 19 ακίνητα η τιμή εκκίνησης είναι κάτω από τις 50 χιλ. ευρώ, ενώ για άλλα 18 η τιμή κυμαίνεται μεταξύ 50 – 100 χιλ. ευρώ. Συνολικά για 4 από τα 61 ακίνητα η τιμή εκκίνησης είναι από τις 500 χιλ. ευρώ και πάνω.

Για συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγραφή στην πλατφόρμα, ενώ όσοι θα υποβάλουν προσφορά θα πρέπει να καταβάλουν προκαταβολή μεταξύ 2 – 10 χιλ. ευρώ ανάλογα με την περίπτωση, η οποία θα τους επιστραφεί σε περίπτωση που δεν είναι οι επιτυχόντες προσφοροδότες.

Η bidx1.com ξεκίνησε τις εργασίες της το 2011 πραγματοποιώντας δημοπρασία στην πρωτεύουσα της Ιρλανδίας, το Δουβλίνο, ενώ το 2018 επεκτάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Νότιο Αφρική. Επίσης το 2019 άνοιξε γραφεία στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη και στην Κύπρο.

Εν τω μεταξύ, η πλατφόρμα την οποία σχεδιάζουν οι τράπεζες για τις ηλεκτρονικές εκποιήσεις είναι έτοιμη για να ανεβεί και αυτή στο διαδίκτυο και αναμένεται το πράσινο φως από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο τις επόμενες μέρες θα προχωρήσει στην έκδοση του σχετικού διατάγματος. Όπως πληροφορούμαστε το διάταγμα είναι έτοιμο, ωστόσο κόλλησε σε νομικές λεπτομέρειες οι οποίες εκτιμάται ότι θα ξεπεραστούν τις επόμενες μέρες.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου