Περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά της αδειοδότησης έργων – Θα στερείται νομικής βάσης

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος ξεκίνησε η συζήτηση του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικού) Νόμος του 2020».

Οπως αναφέρει σε ρεπορτάζ ο Φιλελευθερος, ` η  Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ – ΜΚΟ) και η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών, θεωρούν ότι η ακτογραμμή και η θάλασσα αποτελούν κοινά αγαθά και, ως εκ τούτου, αναπόσπαστο μέρος της κοινής, φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να διασφαλίσει την προστασία, διατήρηση και διαχείριση του θαλάσσιου χώρου, καθώς επίσης και τη συνοχή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Maritime Spatial Planning), σε τοπικό, περιφερειακό και κρατικό επίπεδο.

Διαβάστε ολόκληρο το θέμα στο GoGreen.cy