• Στο Παραλίμνι η πορεία «Περπατώ – διεκδικώ με τους τυφλούς»

Της Μαρίνας Κουμάστα

Περπατούμε σήμερα με τους τυφλούς… Περπατούμε το δρόμο της διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Των αναφαίρετων δικαιωμάτων τους που δυστυχώς παραμένουν ακόμη στα χαρτιά. Στο Παραλίμνι δεκάδες κόσμου συμμετέχουν στην πορεία «Περπατώ – διεκδικώ με τους τυφλούς». Συνοδοιπόροι στο δύσκολο δρόμο που διαβαίνουν τα άτομα με αναπηρία, δίπλα τους στον αγώνα για να πάρουν σάρκα και οστά τα δικαιώματά τους. Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών (ΠΟΤ) δεν κάθεται με χέρια σταυρωμένα. Διεκδικεί ό,τι το κράτος στερεί από τα άτομα με μειωμένη όραση. Υπάρχουν θέματα που εκκρεμούν. Σοβαρά ζητήματα που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων των τυφλών συνανθρώπων. Ο Χριστάκης Νικολαΐδης, πρόεδρος της ΠΟΤ, μιλά στη «Χ» γι’ αυτά τα θέματα και απευθύνει για άλλη μια φορά έκκληση στους αρμοδίους να πράξουν το αυτονόητο. Να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Ένα από τα θέματα που θέτει στο τραπέζι η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών, σύμφωνα με τον πρόεδρό της, Χρ. Νικολαΐδη, είναι «ο αυθαίρετος από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τερματισμός της πολιτικής που ακολουθείτο για χρόνια στη χώρα μας αναφορικά με την Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε Άτομα με Αναπηρία για την Προμήθεια Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και Άλλων Βοηθημάτων». «Ζητούμε την επαναφορά της πολιτικής που εφαρμοζόταν για δεκαετίες με την πλήρη κάλυψη, σε ποσοστό 100%, του κόστους που απαιτείται για την απόκτηση τέτοιων τεχνικών μέσων και υποστηρικτικών τεχνολογιών από τα άτομα με οπτική αναπηρία», αναφέρει ο Χρ. Νικολαΐδης. Σημειώνει δε, ότι ιδιαίτερης σημασίας για τους τυφλούς της Κύπρου είναι ο από μέρους της πολιτείας υπολογισμός και λήψη μέτρων για την κάλυψη του πραγματικού κόστους που πηγάζει από την οπτική αναπηρία καθώς και των εξόδων για τη μέριμνα, περιλαμβανομένου του κόστους για την υγεία (επισκέψεις σε γιατρούς, θεραπείες, αγορά φαρμάκων και άλλων ιατρικών σκευασμάτων). Ενδεικτικά αναφέρει ότι «η Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία ζητά από τη χώρα μας τον προσδιορισμό ενός επιπέδου κοινωνικής προστασίας που να μην επηρεάζεται από έξοδα που σχετίζονται με την αναπηρία και την απόκτηση υποστηρικτικών συσκευών, ώστε να απαμβλυνθούν τα κοινωνικοοικονομικά μειονεκτήματα που προκύπτουν από τον αποκλεισμό που βιώνουν τα άτομα αυτά».

Το κράτος αρνείται να συμμορφωθεί…

Ο πρόεδρος της ΠΟΤ αναφέρεται επιπρόσθετα και σε ένα άλλο ανησυχητικό ζήτημα, το οποίο δεικνύει την αδιαφορία με την οποία το κυπριακό κράτος αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρία. Λέει συγκεκριμένα ότι «η κυβέρνηση αρνείται να συμμορφωθεί στις αποφάσεις των κυπριακών δικαστηρίων, στις αποφάσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και του ίδιου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για κατάργηση του αυθαίρετου ηλικιακού κριτηρίου που περιλαμβάνεται στις διατάξεις του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για την Αγορά Αυτοκινήτου, με τρόπο ώστε η πρόνοια που ισχύει υπέρ των πολιτών με αναπηρίες, για τους οποίους θεσπίστηκε η ειδική αυτή ρύθμιση, να ισχύει και να εφαρμόζεται και για τις κατηγορίες των πολιτών με αναπηρίες κάτω των 18 και άνω των 70 χρόνων, με σκοπό τη διασφάλιση της κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης όλων των ατόμων με αναπηρίες χωρίς διάκριση με βάση την ηλικία τους». «Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών ζήτησε επανειλημμένα από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων -χωρίς μέχρι σήμερα να λάβει οποιαδήποτε απάντηση στις επιστολές της-  την τροποποίηση των διατάξεων των περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους Νόμων του 1980 έως 2011 (Ν. 36/1980), με τρόπο ώστε το Επίδομα Διακίνησης να καταβάλλεται χωρίς διακρίσεις σε όλα τα άτομα με αναπηρίες για σκοπούς διευκόλυνσης της ανεξάρτητης διαβίωσης και ενσωμάτωσής τους στην κοινότητα», επισημαίνει.

Το δικαίωμα του εκλέγειν

Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών ζητά επίσης την εφαρμογή από τη χώρα μας των εισηγήσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη λήψη μέτρων κατοχύρωσης των δικαιωμάτων συμμετοχής στην πολιτική και δημόσια ζωή των ατόμων με αναπηρίες, με τρόπο ώστε οι εκλογικές διαδικασίες, εγκαταστάσεις και υλικά να είναι κατάλληλα, προσβάσιμα και εύκολα στην κατανόηση και χρήση από τα άτομα με αναπηρίες για σκοπούς απρόσκοπτης συμμετοχής τους στις εκλογικές διαδικασίες σε ίση βάση με τους υπόλοιπους πολίτες, περιλαμβανομένης και της ρητής διάταξης που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, «όπως δίνεται στα άτομα με αναπηρία η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν άτομο της επιλογής τους ως προσωπικό βοηθό σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας».

Οι τυφλοί γνωρίζουν ότι:

• Οι όποιες, μέσα στα χρόνια, μικρές ή μεγάλες κατακτήσεις του κινήματός μας που είχαν, έχουν και θα έχουν αποκλειστικό στόχο τη διασφάλιση του αναφαίρετου δικαιώματος στην αξιοπρεπή ζωή, ήταν, είναι και θα είναι αδιαπραγμάτευτες.

•Ο μόνος δρόμος -με το βλέμμα εστιασμένο στο αύριο, με το βλέμμα εστιασμένο στην πρόοδο- είναι η αδιασάλευτη προσήλωση στα θεμελιώδη του δικαίου και στα αυτονόητα της προόδου, στο όνομα μιας κυπριακής κοινωνίας απαλλαγμένης από αντιδραστικά και φοβικά σύνδρομα, μέτοχο στην πράξη και όχι μόνο στη θεωρία του διεθνούς προοδευτικού κεκτημένου.

Περπατώντας με τους τυφλούς

O δρόμος προς την αληθινή πρόοδο, όπως λέει ο πρόεδρος της Οργάνωσης Τυφλών, για όλους τους πολίτες είναι μονόδρομος.

«Και σε αυτή την ωραία όσο και δύσκολη πορεία θέλουμε όλους τους προοδευτικούς συμπολίτες μας συνοδοιπόρους στο δρόμο της αξιοπρέπειας για τα άτομα με αναπηρία και δη τους τυφλούς:

-Στις 21 Απριλίου 2018 στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού

-Στις 22 Απριλίου 2018 στο Ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία».

Πεποίθηση της ΠΟΤ είναι ότι τα μηνύματα της εκδήλωσης «Περπατώ – διεκδικώ με τους τυφλούς» βρίσκουν ευρύτατη απήχηση σε όλα τα στρώματα των συμπολιτών τους, ενισχύοντας τον αγώνα που διεξάγουν για διαμόρφωση στη χώρα μας μιας κοινωνίας χωρίς στερεότυπα και προκαταλήψεις, περιβαλλοντικά εμπόδια και άλλους φραγμούς, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Αποτελεί, επιπρόσθετα, εχέγγυο της επιτυχίας του άνισου αλλά δίκαιου αγώνα που διεξάγουν οι τυφλοί της Κύπρου για επίτευξη των πιο πάνω στόχων, της απρόσκοπτης και ισότιμης συμμετοχής τους σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής.

Στις διεκδικήσεις των τυφλών της Κύπρου περιλαμβάνονται ανάμεσα σε άλλα:

-Ο σεβασμός της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, περιλαμβανομένης της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης από τα παιδιά και τις γυναίκες με αναπηρίες όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών σε ίση βάση με άλλες γυναίκες και παιδιά.

-Η πρόσβαση, σε ίση βάση με άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, στις μεταφορές, στις πληροφορίες και επικοινωνίες.

-Η πρόσβαση σε ένα σύστημα ενιαίας εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και διά βίου μάθηση που να απευθύνεται στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών ελευθεριών, ανθρώπινης διαφορετικότητας και αίσθησης αξιοπρέπειας.

-Η απόλαυση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο της υγείας χωρίς διάκριση με βάση την αναπηρία, με την παροχή στους τυφλούς στο ίδιο εύρος, ποιότητα και επίπεδο δωρεάν ή οικονομικά προσιτής φροντίδας υγείας και προγραμμάτων όπως παρέχονται στους υπόλοιπους πολίτες.

-Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να έχουν την ευκαιρία να κερδίζουν τα προς το ζην με εργασία που ελεύθερα επιλέγουν ή αποδέχονται στην αγορά εργασίας και σε περιβάλλον εργασίας που είναι ανοιχτό, που ενσωματώνει και είναι προσβάσιμο σε αυτούς.

-Η παροχή ευκαιρίας για ενεργό εμπλοκή σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με πολιτικές και προγράμματα που τους αφορούν άμεσα.