Πέτρος Κλεάνθους: Αγώνας για τον απλό άνθρωπο και μια δίκαιη κοινωνία

Με ενεργό δράση στις τάξεις της Αριστεράς από τα φοιτητικά του χρό­νια, ο Πέτρος Κλέανθους διεκδικεί μια θέση στην επόμενη Βουλή μέσα από το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ στην εκλογική περιφέ­ρεια Λεμεσού.

Στις βασικές του προτεραιότητες είναι να υπηρετήσει με συνέπεια και αφοσίωση τον κόσμο της Λεμεσού στις κα­θημερινές του ανάγκες και τα προβλήματά του, ενώ ειδικότερα για την επαρχία τονίζει την ανά­γκη να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναζωογόνησης, που θα περιλαμβάνει μέτρα για την οικονομική ανάπτυ­ξη και την επιστροφή κατοίκων στα χωριά.

Συνέντευξη στον  Χρήστο Χαραλάμπους

Οι εκλογές μάς βρίσκουν σε μια εποχή έντο­νης απαξίωσης κομμάτων και πολιτικών, κυρίως από τους νέους. Πώς ανατρέπεται αυτό το φαινόμενο;

Βιώνουμε μια κατάσταση στην οποία έχουν κυρίαρχη θέση τα σκάνδαλα, οι χαμηλοί μισθοί, οι νέοι που οδηγούνται στο εξωτερικό για ένα κα­λύτερο μέλλον, η διαπλοκή, το βόλεμα των κου­μπάρων και των συμπεθέρων. Δεν αδικώ τον λαό να αισθάνεται έτσι. Ιδιαίτερα οι νέοι αισθάνονται απογοήτευση λόγω της διαφθοράς της εξουσίας, της έλλειψης κράτους δικαίου και της αδιαφορί­ας του κράτους να παρέχει πρόνοιες στους πολί­τες και ίσες ευκαιρίες.

Η απαξίωση όμως αποτελεί το λάθος δρόμο και οδηγεί σε αδιέξοδα. Μόνη διέξοδος είναι η συμμετοχή σε έναν αγώνα διεκδίκησης απέναντι σε αυτούς που σκοτώνουν τα όνειρα των νέων ανθρώπων. Ειδικότερα σε περιόδους εκλογών, οι νέοι οφείλουν να είναι παρόντες, γιατί η αποχή από την ψηφοφορία ισοδυναμεί με λευκή επι­ταγή προς τον οποιονδήποτε να αποφασίζει για εμάς χωρίς εμάς και να διαμορφώνει το παρόν και το μέλλον μας.

Πώς απαντάς σε αυτούς που λένε ότι «Όλοι είναι το ίδιο, η διαφθορά είναι παντού»;

Πιστεύω ακράδαντα ότι δεν είναι ίδιοι ούτε όλοι οι πολιτικοί ούτε όλες οι πολιτικές μεταξύ τους. Η Δεξιά είναι ο εκφραστής των λίγων προ­νομιούχων. Πολύ εύκολα μπορεί να ξεπουλήσει εθνικό πλούτο και λαϊκές κατακτήσεις. Το κλεί­σιμο μιας σειράς ημικρατικών οργανισμών και η παράδοση του Συνεργατισμού στην Ελληνική Τράπεζα από την κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Από την άλλη, η Αριστερά είναι η πολιτική δύναμη που απευθύνεται στο σύνολο του λαού χωρίς πε­ριστροφές και με ειλικρίνεια. Που αγωνίζεται για ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.

Ποιο είναι για το ΑΚΕΛ το στοίχημα στις εκλογές του Μαΐου;

Το ΑΚΕΛ εδώ και σχεδόν έναν αιώνα αγωνί­ζεται για τον απλό άνθρωπο και για αυτούς που ονειρεύτηκαν μια δίκαιη κοινωνία. Σήμερα, το 2021 βρίσκεται σε ετοιμότητα, σύγχρονο και με την τόση εμπειρία του για να πάρει εντολή από τους ψηφοφόρους και να δώσει δύναμη στη φωνή των πολιτών. Προτείνει σειρά θέσεων που αφορούν την οικονομία, τα εργασιακά ζητήματα, τη γεωργία, την παιδεία και την υγεία, το περι­βάλλον και τον πολιτισμό.

Το μεγάλο στοίχημα για το ΑΚΕΛ είναι να εξέλθει δυνατότερο μέσα από τις εκλογές και με ισχυρότερη κοινοβουλευτική παρουσία. Με αυ­τόν τον τρόπο αφενός θα είναι πρωταγωνιστής στην παραγωγή κοινοβουλευτικού έργου και αφετέρου θα αποτελέσει τον πόλο που θα ελκύσει όλους όσοι επιθυμούν την αλλαγή στη διακυβέρ­νηση του τόπου το 2023.

Ποιες είναι οι προτεραιότητές σου για τον κόσμο της πόλης και της επαρχίας Λεμεσού από τον οποίο ζητάς την ψήφο του;

Βασική μου προτεραιότητα είναι να είμαι δί­πλα στον κόσμο, με συνέπεια και αφοσίωση, κοντά στις καθημερινές του ανάγκες και τα προ­βλήματά του. Πιστεύω πως οδεύουμε λανθασμέ­να και χωρίς πλάνο στην πόλη και επαρχία μας. Η Λεμεσός δεν είναι μόνο οι μεγάλες αναπτύξεις στην παραλιακή. Είναι η φύση και η επαρχία της που βρίσκεται σε δεύτερη μοίρα. Είναι η ίδια η πόλη που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται μεν αλλά χωρίς όραμα και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των κατοίκων αλλά και η πο­λυμορφία της.

Η Λεμεσός διαθέτει τεράστιο πλούτο σε έμψυ­χο επιστημονικό δυναμικό και πολιτιστικό κεφά­λαιο. Η ανάδειξη αυτού του πλούτου προϋποθέ­τει την προώθηση κατάλληλων πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων από τη νέα Βουλή και προς αυτή την κατεύθυνση είναι προσανατολισμένες και οι δικές μου προτεραιότητες.

Η επαρχία Λεμεσού αναμένει αποφάσεις και πολιτικές που θα αποτελέσουν λύσεις στα προ­βλήματά της. Είναι απαραίτητη η δημιουργία νέων μονάδων υγείας, χάραξη στεγαστικής πολι­τικής για τους κοινωνικά ασθενείς και υπηρεσίες για τους πολίτες.

Χρειαζόμαστε καλύτερα σχολικά κτίρια, προ­σαρμοσμένα στις νέες τεχνολογικές ανάγκες και τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Επιβάλλε­ται να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναζωογόνησης της ορεινής Λεμεσού που θα πε­ριλαμβάνει μέτρα για την οικονομική ανάπτυξη και την επιστροφή κατοίκων στα χωριά.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.