Ειδική Εντεταλμένη της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, διόρισε σήμερα το Συμβούλιο της ΕΕ.

Πρόκειται για την Ολλανδή διπλωμάτη, Σουζάνα Τέρσταλτ η οποία αναλαμβάνει το καθήκον να συμβάλει σε δράσεις και πρωτοβουλίες για την οριστική διευθέτηση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης με βάση τη λύση των δύο κρατών.

Η Ειδική Εντεταλμένη της ΕΕ θα αναλάβει τα καθήκοντά της αμέσως και διορίσθηκε αρχικά έως τις 29 Φεβρουαρίου 2020.