Πιάννει άμεσα δουλειά η νέα Ειδική Ενταλμένη της ΕΕ για τη Μέση ΑνατολήΕιδική Εντεταλμένη της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, διόρισε σήμερα το Συμβούλιο της ΕΕ.

Πρόκειται για την Ολλανδή διπλωμάτη, Σουζάνα Τέρσταλτ η οποία αναλαμβάνει το καθήκον να συμβάλει σε δράσεις και πρωτοβουλίες για την οριστική διευθέτηση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης με βάση τη λύση των δύο κρατών.

Η Ειδική Εντεταλμένη της ΕΕ θα αναλάβει τα καθήκοντά της αμέσως και διορίσθηκε αρχικά έως τις 29 Φεβρουαρίου 2020.