Ποινές συνολικού ποσού €2.975 επέβαλε η Αρχή Αδειών τον Οκτώβριο σε 20 επαγγελματίες οδηγούς για διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων.
 
Ενεργώντας ως Πειθαρχικό Συμβούλιο με βάση τις διατάξεις του περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου του 2011 (Νόμος 80(Ι)/2011), η Αρχή Αδειών επέβαλε σε έναν επαγγελματία οδηγό πρόστιμο ύψους €200 γιατί, ενώ κλήθηκε ενώπιον της, αυτός παρέλειψε να εμφανιστεί κατά την εξέταση της πειθαρχικής διαδικασίας.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, τον Οκτώβριο υπήρξαν δύο υποθέσεις μεταφοράς επιβατών με καλυμμένο ταξίμετρο και επιβλήθηκαν ποινές €50 σε κάθε υπόθεση.
 
Για μη χρήση ταξιμέτρου από οδηγό ταξί, υπήρξαν 16 υποθέσεις. Σε μία έγινε επίπληξη, σε μία επιβλήθηκε πρόστιμο €75, σε επτά πρόστιμο €100, σε δύο πρόστιμο €200, σε μία πρόστιμο €250, και σε τέσσερις πρόστιμο €300.
 
Υπήρξε μία υπόθεση μη αναρτημένης ταυτότητας οδηγού στο ταξί κι έγινε επίπληξη.
 
Επίσης, σε μία υπόθεση μη ευπρεπούς ενδυμασίας από οδηγό ταξί επιβλήθηκε πρόστιμο €50, και σε μία υπόθεση παράλειψης να εμφανιστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Αρχής Αδειών επιβλήθηκε πρόστιμο €200.