Πιο ακριβά τα δάνεια των μικρομεσαίων

Εκατομμύρια στους μεγάλους και ψίχουλα στους μικρομεσαίουςΔύο μέτρα και δύο σταθμά εφαρμόζουν οι τράπεζες στα νέα δάνεια προς τις επιχειρήσεις, αφού από τη μία δίνουν εκατομμύρια με χαμηλά επιτόκια στους πολύ μεγάλους και από την άλλη δίνουν ψίχουλα και με πολύ πιο υψηλά επιτόκια στους μικρομεσαίους. Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019, οι τράπεζες έδωσαν στις επιχειρήσεις καθαρά νέα δάνεια (εξαιρουμένων των αναδιαρθρώσεων) συνολικού ύψους 1,72 δισ. ευρώ. Ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος κατέληξε στους πολύ μεγάλους, ενώ οι μικρομεσαίοι πήραν ελάχιστα. Συγκεκριμένα, από το 1,72 δισ. ευρώ το 1,33 δισ. ευρώ είναι δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ το καθένα, ενώ τα δάνεια κάτω του 1 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν κυρίως τις μεσαίες και πιο μικρές επιχειρήσεις, περιορίστηκαν στα 389,4 εκατ. ευρώ. Δηλαδή σε ποσοστό τα δάνεια κάτω του 1 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν μόλις στο 22,7%.

Μάλιστα τα στοιχεία δείχνουν αύξηση του ρυθμού παραχώρησης νέων δανείων προς τους μεγάλους και σημαντική μείωση για τους μικρομεσαίους. Ενδεικτικά, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους παραχωρήθηκαν προς τις επιχειρήσεις νέα δάνεια συνολικού ύψους 1,68 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,23 δισ. ευρώ ήταν άνω του 1 εκατ. ευρώ το καθένα και τα υπόλοιπα 450,6 εκατ. ευρώ ήταν κάτω του 1 εκατ. ευρώ. Δηλαδή η ροή δανείων προς τους μεγάλους αυξήθηκε κατά 7,9%, ενώ αντίθετα η ροή προς τους μικρομεσαίους μειώθηκε κατά 13,6%. Συνολικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια (2016-2019) παραχωρήθηκαν προς τις επιχειρήσεις καθαρά νέα δάνεια ύψους 7,28 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,53 δισ. ευρώ είναι άνω του 1 εκατ. ευρώ το καθένα. Δηλαδή σε ποσοστό οι μικρομεσαίοι πήραν μόνο το 24% των νέων δανείων προς τις επιχειρήσεις. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι χρεώσεις των τραπεζών στα δάνεια των μικρομεσαίων είναι υψηλότερες κατά 60 μονάδες βάσης σε σχέση με τις χρεώσεις για τους πολύ μεγάλους. Ενδεικτικά, τον Νοέμβριο 2019 το μέσο επιτόκιο στα νέα δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ ανήλθε στο 2,91%, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο στα νέα δάνεια κάτω του 1 εκατ. ευρώ ανήλθε στο 3,52%.

Πώς συγκρίνεται η Κύπρος με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης

Οι επιχειρήσεις στην Κύπρο πληρώνουν πολύ πιο υψηλά επιτόκια σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον Νοέμβριο ο σύνθετος δείκτης του κόστους δανεισμού για μακροπρόθεσμα δάνεια στην Κύπρο ανήλθε στο 2,06%, σε σύγκριση με 1,47% στην ευρωζώνη (διαφορά 0,59%). Ο δε σύνθετος δείκτης του κόστους δανεισμού για νέα δάνεια προς επιχειρήσεις ανήλθε στο 3,24%, σε σύγκριση με 1,55% στην ευρωζώνη (διαφορά 1,69%). Η μέση χρέωση στα δάνεια έως 1 εκατ. ευρώ, με κυμαινόμενο επιτόκιο ή αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου έως ένα έτος, προς τις επιχειρήσεις ανήλθε στο 3,52%, σε σύγκριση με 1,91% στην ευρωζώνη. Η μέση χρέωση στα δάνεια έως 0,25 εκατ. ευρώ, με κυμαινόμενο επιτόκιο ή αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου έως τρεις μήνες, προς τις επιχειρήσεις ανήλθε στο 3,71%, σε σύγκριση με 2,02% στην ευρωζώνη. Η μέση χρέωση στα ανακυκλούμενα δάνεια και όρια υπερανάληψης, πιστωτικές διευκολύνσεις και παρατεινόμενες πιστώσεις μέσω πιστωτικών καρτών ανήλθε στο 3,55%, σε σύγκριση με 1,98% στην ευρωζώνη. Σημειώνεται ότι στα καταθετικά επιτόκια η Κύπρος βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο της ευρωζώνης. Ενδεικτικά, στις καταθέσεις μίας ημέρας από τις επιχειρήσεις το επιτόκιο στην Κύπρο είναι 0,03%, ενώ στην ευρωζώνη 0,02%. Στις δε καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος το επιτόκιο στην Κύπρο είναι 0,3%, ενώ στην ευρωζώνη -0,03%.Ως εκ τούτου η μεγάλη διαφορά η οποία υπάρχει στα δανειστικά επιτόκια φαίνεται ότι σχετίζεται με το μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους που έχουν οι τράπεζες στην Κύπρο.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου