Φυλετικό χάσμα και στην τοποθέτηση ανέργων στην αγορά εργασίας

Το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν αφορά μόνο τους μισθούς και τις προοπτικές ανέλιξης, αλλά επεκτείνεται και στο πρώτο στάδιο που είναι η εξεύρεση εργασίας.

Όπως προκύπτει από την τριμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για τη ροή των ανέργων προς την εργασία και αντίστροφα, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο να βρεθούν στην ανεργία. Συγκεκριμένα, με βάση την έκθεση μεταξύ του δεύτερου τριμήνου και του τρίτου τριμήνου του 2018 βρήκαν εργασία συνολικά 7 χιλιάδες άνεργοι. Ωστόσο η μεγάλη πλειοψηφία ήταν άνδρες (5 χιλιάδες), ενώ μόνο 2 χιλιάδες γυναίκες κατάφεραν να περάσουν από την ανεργία στην εργασία. Επίσης την ίδια περίοδο πέρασαν από την εργασία στην ανεργία συνολικά 10 χιλιάδες πρόσωπα, εκ των οποίων η πλειοψηφία ήταν γυναίκες (5 χιλιάδες σε σχέση με 4 χιλιάδες άνδρες).

Το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, σε σχέση με την τοποθέτηση ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στα Επαρχιακά Γραφεία, σε θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τον Ιανουάριο του 2019 τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας συνολικά 219 εγγεγραμμένοι άνεργοι, εκ των οποίων 144 ήταν άνδρες και μόνο 75 γυναίκες.
Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν σε φόρουμ που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, το Γραφείο της Επιτρόπου Διοίκησης και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών ανέρχεται στο 13,9%. Μάλιστα η πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, Λουίζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου, επεσήμανε ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν λιγότερες πιθανότητες να καταλάβουν ανώτερες θέσεις, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη, αφού κατά μέσο όρο μόνο 17,8% των μελών των διοικητικών συμβουλίων στις μεγαλύτερες εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες είναι γυναίκες, ενώ σε επίπεδο γενικών διευθυντών το ποσοστό είναι ακόμη πιο χαμηλό και κυμαίνεται στο 2,8%.

Η ροή από την ανεργία στην εργασία και αντίστροφα

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, από αυτούς που εργάζονταν το δεύτερο τρίμηνο 371 χιλιάδες παρέμειναν στην εργασία τους και το τρίτο τρίμηνο (192 χιλιάδες άνδρες και 179 χιλιάδες γυναίκες), ενώ 10 χιλιάδες πέρασαν στην ανεργία (4 χιλιάδες άνδρες και 5 χιλιάδες γυναίκες) και άλλοι 3 χιλιάδες πέρασαν στην αδράνεια (2 χιλιάδες άνδρες και χίλιες γυναίκες).
Επίσης, από αυτούς που ήταν άνεργοι 7 χιλιάδες βρήκαν εργασία (5 χιλιάδες άνδρες και 2 χιλιάδες γυναίκες), ενώ 34 χιλιάδες παρέμειναν στην ανεργία (17 χιλιάδες άνδρες και 17 χιλιάδες γυναίκες) και άλλοι 3 χιλιάδες πέρασαν στην αδράνεια.
Ακόμη, από αυτούς που βρίσκονταν σε αδράνεια 6 χιλιάδες βρήκαν εργασία (2 χιλιάδες άνδρες και 4 χιλιάδες γυναίκες), ενώ 3 χιλιάδες πέρασαν στην ανεργία (2 χιλιάδες άνδρες και χίλιες γυναίκες) και άλλοι 208 χιλιάδες παρέμειναν στην αδράνεια (87 χιλιάδες άνδρες και 121 χιλιάδες γυναίκες).
Κωνσταντίνος Ζαχαρίου