Πιότρ Λαβρώφ (1823 –1900)

Ρώσος φιλόσοφος και κοινωνιολόγος, ένας από τους θεωρητικούς των Ναρόντνικων (Επαναστατών ∆ηµοκρατών), θεµελιωτής της ρωσικής «Υποκειµενικής Σχολής» στην κοινωνιολογία, δηµοσιολόγος γεννήθηκε στο Μιελέχοβο (Κυβερνείο του Πσκωφ) στις 14 Ιουνίου 1823 και απεβίωσε στο Παρίσι στις 6 Φεβρουαρίου 1900.

Ο Λαβρώφ είχε ενεργό συµµετοχή στην επαναστατική δράση των παράνοµων οργανώσεων «Γη και Θέληση» και «Λαϊκό Κύµα» ενάντια στον απολυταρχισµό µε αποτέλεσµα να καταδικαστεί σε πολύχρονη εξορία, απ’ όπου τελικά απέδρασε και εγκαταστάθηκε στο Παρίσι. ∆ιετέλεσε µέλος της I ∆ιεθνούς και συµµετείχε στην Παρισινή Κοµµούνα.

Αν και ο Λαβρώφ αναγνώριζε την ορθότητα της µαρξιστικής θεωρίας για τη σοσιαλιστική επανάσταση στις ανεπτυγµένες καπιταλιστικές χώρες της Ευρώπης, εντούτοις αµφέβαλλε έντονα για την εφαρµοστικότητά της στις ιδιάζουσες συνθήκες της Ρωσίας.

Πυρήνας των κοινωνικο-πολιτικών δοξασιών του ήταν δύο αλληλοσυνδεόµενες ιδέες: α) για τη σοσιαλιστική φύση της ρωσικής αγροτικής κοινότητας και β) για τον ιδιαίτερο ρόλο της διανόησης στο ρωσικό απελευθερωτικό κίνηµα. Οι δύο αυτές ιδέες άφησαν εµφανώς το αποτύπωµά τους σε όλη την ιστορικο-φιλοσοφική θεώρησή του.

Χαρακτηρίζοντας την ιδιαιτερότητα της ιστορίας ως «διαδικασία» διαχωρίζει τις έννοιες κουλτούρα και πολιτισµός. Για τον Λαβρώφ η κουλτούρα εµφανίζεται µέσα από την ψυχοσύνθεση του λαού και τον ιδιαίτερο τρόπο συµπεριφοράς στην καθηµερινότητά του και αποτελεί το ιστορικά δοσµένο περιβάλλον, µέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η σκέψη. Από την άλλη, ο πολιτισµός έχει αφετηρία τη συνειδητή δραστηριότητα, αποκαλυπτόµενη κατά την προοδευτική αλλαγή της κουλτούρας και κοµιστές του είναι οι «κριτικά σκεπτόµενες προσωπικότητες».

Στη φιλοσοφία ο Λαβρώφ ακολουθεί τον εκλεκτικισµό γι’ αυτό και συνδυάζει στις απόψεις του στοιχεία υλισµού µε στοιχεία ιδεαλισµού, όµως υπό την επίδραση του θετικισµού και αγνωστικισµού έκλινε συνεχώς προς τον υποκειµενικό ιδεαλισµό.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.