Πλασιέ ιδιωτικών συµφερόντωνΤου Στέφανου Στεφάνου*

Κυβέρνηση και ∆ΗΣΥ δηλώνουν θιασώτες της «ελεύθερης οικονοµίας και του ανταγωνισµού». Οι πολιτικές που εφαρµόζουν, όµως, προσαρµόζονται ανάλογα µε τα συµφέροντα που θέλουν να εξυπηρετήσουν. Όταν είναι για τους δηµόσιους οργανισµούς, επικαλούνται την ελεύθερη οικονοµία και τον ανταγωνισµό και τους αφήνουν εκτεθειµένους ή ακόµα τους προκαλούν προβλήµατα. Όταν είναι για ιδιωτικές εταιρείες και ιδιωτικά συµφέροντα, τότε οι κυβερνώντες ακολουθούν πολιτική προστατευτισµού και προώθησης των συµφερόντων τους.

Έτσι έκαναν οι κυβερνώντες στην περίπτωση της Ελληνικής Τράπεζας, όταν εγγυήθηκαν µε δυόµισι δισεκατοµµύρια ευρώ τα κέρδη της εταιρείας µετά την απορρόφηση των καλών περιουσιακών στοιχείων του Συνεργατισµού.


Έτσι κάνουν οι κυβερνώντες και στην περίπτωση της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου. Με διάφορους τρόπους και παρεµβάσεις προκαλούν µεγάλη καθυστέρηση στη δηµιουργία νέας µονάδας ηλεκτροπαραγωγής. Κι ενώ καθυστερούν την ΑΗΚ ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας πρόσφατα κατέθεσε το θεµέλιο λίθο σε παρόµοιο έργο ιδιωτικής εταιρείας. Όσο και να θέλει κάποιος να πιστέψει ότι αυτό είναι τυχαίο, η χρονική συγκυρία και τα γεγονότα δεν αφήνουν τα όποια περιθώρια.

Προστάτες των ιδιωτικών συµφερόντων σε βάρος του δηµόσιου συµφέροντος οι κυβερνώντες αναδεικνύονται και στην περίπτωση της Αρχής Λιµένων Κύπρου (ΑΛΚ). Μετά την ιδιωτικοποίηση του λιµανιού Λεµεσού, την οποία υπερψήφισαν ο ∆ΗΣΥ, το ∆ΗΚΟ, η Ε∆ΕΚ, το Ευρωκό (µόνο το ΑΚΕΛ καταψήφισε µε τους Οικολόγους να τηρούν αποχή) η κίνηση στο λιµάνι έχει µειωθεί σε αντίθεση µε το λιµάνι Λάρνακας, του οποίου η κίνηση έχει αυξηθεί. Κι ενώ η ΑΛΚ προσπαθεί να καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες η κυβέρνηση –διά του Υπουργείου Οικονοµικών– εντελώς αυθαίρετα και χωρίς καµία λογική αποφάσισε να περιορίσει τις υπερωρίες και τα επιδόµατα βάρδιας. Αυτός ο περιορισµός προκαλεί σοβαρά προβλήµατα στο λιµάνι, αλλά η κυβέρνηση συνεχίζει να κωφεύει στις εκκλήσεις τόσο των συνδικαλιστικών οργανώσεων όσο και των εµπορευοµένων.

Αυτή η απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης ήρθε να προστεθεί στην κάκιστη συµφωνία που έκανε για την ιδιωτικοποίηση του λιµανιού Λεµεσού, η οποία ανάµεσα σε άλλες απαράδεκτες πρόνοιες περιλαµβάνει οροφή στο διακινούµενο φορτίο από το λιµάνι Λάρνακας. Αν διακινηθούν περισσότεροι από 900 χιλιάδες τόνοι φορτίου το χρόνο, το κράτος είναι υποχρεωµένο να πληρώνει αποζηµιώσεις στις εταιρείες που ανάλαβαν το λιµάνι Λεµεσού!!! Αλήθεια, τι είδους «ελεύθερη αγορά και ελεύθερος ανταγωνισµός» είναι αυτός;

Η ιδιωτικοποίηση του λιµανιού Λεµεσού βρίσκεται στον τρίτο χρόνο. Ήδη, υπάρχει ένα σαφές δείγµα για τις αρνητικές επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης.

Η ΑΛΚ, ενώ προηγουµένως πραγµατοποιούσε εκατοµµύρια κέρδη κάθε χρόνο –από το 2010 µέχρι το 2015 η ΑΛΚ έδωσε µέρισµα στο κράτος 90 εκατοµµύρια ευρώ– τώρα χρειάζεται τη χρηµατοδότηση του κράτους για να µπορεί να επιβιώσει. Ο φετινός προϋπολογισµός της Αρχής, για να είναι ισοσκελισµένος, χρειάστηκε να αφαιρεθούν αναπτυξιακά έργα και πρωτίστως, το στρατηγικής σηµασίας έργο του βιοµηχανικού λιµανιού στο Βασιλικό. Αυτό το εκµεταλλεύτηκε η κυβέρνηση για να µεθοδεύσει την ανάληψη του έργου από τον ιδιωτικό τοµέα, εξέλιξη που δεν είναι προς την ορθή κατεύθυνση, αφού τελικά το κράτος δεν θα διαχειρίζεται κανένα λιµάνι. Και µιλούµε για ένα κράτος ηµικατεχόµενο και αποµονωµένο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ιδιωτικοποίηση δεν έκανε το λιµάνι Λεµεσού πιο ανταγωνιστικό και πιο ελκυστικό, όπως ισχυριζόταν η κυβέρνηση. Αντίθετα! Η κίνηση στο λιµάνι Λεµεσού µειώθηκε και εταιρείες αποχώρησαν. Οι ταρίφες και οι χρεώσεις αυξήθηκαν σηµαντικά και βάζουν πίεση στους εγχώριους παραγωγούς και επιχειρηµατίες. Μέχρι και το ΚΕΒΕ –το οποίο υποστήριξε σθεναρά την ιδιωτικοποίηση– τώρα διαµαρτύρεται για τις αυξήσεις και ζητά αναθεώρηση της συµφωνίας που έκανε η κυβέρνηση µε τις εταιρείες. ∆ιαµαρτυρίες σηµειώνονται και για καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση πλοίων, ένα θέµα που έχει εγείρει ο Σύνδεσµος Ναυτικών Πρακτόρων σε σχετική επιστολή του.

Το αβίαστο συµπέρασµα από τη συµπεριφορά και την πολιτική της κυβέρνησης είναι ένα: Οι κυβερνώντες αντί να εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον κάνουν τον πλασιέ µεγάλων ιδιωτικών συµφερόντων.
*Βουλευτής, εκπρόσωπος Τύπου ΑΚΕΛ