Πλατεία Ελευθερίας: €1.7 εκατ. μόνο 4 χρόνια για καθαριότητα και φύλαξηΣαν μαύρη τρύπα μοιάζει η πλατεία Ελευθερίας η οποία καταβροχθίζει περισσότερα χρήματα από όσα πιθανόν να αποφέρει ποτέ την ίδια στιγμή που κανείς δεν μπορεί να πει μετά βεβαιότητας πότε θα παραδοθεί στο κοινό.

Το νέο εξωφρενικό ποσό του €1.736.000 που θα επωμιστούν οι πολίτες, αφορά την καθαριότητα και τη φρούρηση της Πλατείας Ελευθερίας για τέσσερα χρόνια, όπως προκύπτει από τη σχετική προκήρυξη διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας στο έργο της Πλατείας Ελευθερίας».

Στο παρελθόν ο δήμος είχε προκηρύξει προσφορά με βάση την οποίαν η φρούρηση και η καθαριότητα της Πλατείας θα κόστιζε περίπου €300.000 το χρόνο αλλά τελικά δεν υπήρξε το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Τελικά το ποσό σχεδόν εξαπλασιάστηκε για μια περίοδο μόλις τεσσάρων χρόνων.

Όπως αναφέρει ο Φιλελεύθερος,  στην προκήρυξη αναφέρεται πως οι €818.000 πλέον ΦΠΑ, θα διατεθούν για τους πρώτους 24 μήνες της σύμβασης.

Άλλες €818.000 πλέον ΦΠΑ, αφορούν το δικαίωμα προαίρεσης για παράταση/ ανανέωση της σύμβασης για ακόμα 24 μήνες.
Άλλες €100.000, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ το οποίο αφορά ποσό προνοίας για ανάθεση επιπλέον υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας που θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση εκδηλώσεων/ παραστάσεων στο χώρο της Πλατείας Ελευθερίας, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:
Μέχρι €50.000 για τους πρώτους 24 μήνες της σύμβασης.

 

Μέχρι €50,000 για την περίοδο της 1ης ανανέωσης, σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης για ακόμη 24 μήνες.

 

Εάν ο δήμος βρεί εταιρία να αναλάβει τις πιο πάνω υποχρεώσεις με το συγκεκριμένο ποσό, τότε αυτό μεταφράζεται σε €1.189 κάθε μέρα!