Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει η δυνατότητα άσκησης αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής από το κράτος, χωρίς να παρεκκλίνουν τα δημόσια οικονομικά. Φτάνει να υπάρχει η ανάλογη πολιτική βούληση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ο Προϋπολογισμός του 2017 περιελάμβανε αναπτυξιακά κονδύλια συνολικού ύψους 820,5 εκατ. ευρώ, ωστόσο αξιοποιήθηκαν μόνο 579,6 εκατ. ευρώ. Δηλαδή κονδύλια ύψους 240,9 εκατ. ευρώ έμειναν στις εξαγγελίες. Επίσης, ο Προϋπολογισμός περιελάμβανε κονδύλια ύψους 972,8 εκατ. ευρώ για κοινωνικές παροχές, αλλά παραχωρήθηκαν μόνο 900,6 εκατ. ευρώ. Ακόμη, ο Προϋπολογισμός περιελάμβανε κονδύλια ύψους 119,6 εκ. ευρώ για επιχορηγήσεις, αλλά τελικά παραχωρήθηκαν μόνο 87 εκατ. ευρώ.

Τουτέστιν το κράτος είχε τη δυνατότητα να δαπανήσει επιπλέον: 240,9 εκατ. ευρώ σε αναπτυξιακές δαπάνες, 72,8 εκατ. ευρώ σε κοινωνικές παροχές και 32,6 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις, χωρίς να επηρεαστούν τα δημόσια οικονομικά. Ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπήρξε η πολιτική βούληση από πλευράς της κυβέρνησης.

ΚΑΖ