Πληρώνουµε πολύ ακριβά τα µικροκοµµατικά παιγνίδια του ∆ΗΣΥ στην Αραδίππου

Το κόστος δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ στο επίκεντρο του απολογισµού δράσης της δηµοτικής οµάδας του ΑΚΕΛ στον ∆ήµο Αραδίππου

Παιγνίδια πίσω από κλειστές πόρτες στη διαδικασία µεταρρύθµισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

 

Του


Τάσου Περδίου

Στο επίκεντρο του απολογισµού της δημοτικής ομάδας του ΑΚΕΛ ήταν η οικονοµική κατάσταση του δήµου, η οποία έφτασε στα Τάρταρα µετά από δεκαετίες τραγικής διαχείρισης από την ελεγχόµενη από τον ∆ΗΣΥ πλειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ήδη, από τη συζήτηση των προϋπολογισµών του 2017 και του 2018, όπως σηµείωσε ο επικεφαλής της δηµοτικής οµάδας του ΑΚΕΛ, Σωτήρης Αγαπίου, είχαν επισηµανθεί προβλήµατα όπως υπέρβαση εξόδων στους προϋπολογισµούς χωρίς έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ακόµα χειρότερο ήταν ότι τέτοιες υπερβάσεις έγιναν για αποκόµιση κοµµατικών οφελών κατά την προεκλογική περίοδο για τις δηµοτικές εκλογές, όπως για παράδειγµα µε δαπάνες µεγάλων ποσών για επιλεκτικές ασφαλτοστρώσεις και βελτιώσεις δρόµων.

Ενδεικτικό, σύµφωνα πάντα µε τη δηµοτική οµάδα του ΑΚΕΛ, είναι ότι στις οικονοµικές καταστάσεις του δήµου, το 2016, υπήρχε έλλειμµα €264.317 και το 2017 €844.245 που αφορούσαν ασφαλτοστρώσεις/βελτιώσεις δρόµων που έγιναν κατά την προεκλογική περίοδο των δηµοτικών εκλογών. Επίσης, οι µεγάλες οφειλές στην υδατοπροµήθεια λόγω της καθυστέρησης ένταξης του δήµου στο ΣΥΛ, αλλά και τα τεράστια ποσά ανείσπρακτων οφειλών, ήταν ανοικτές οικονοµικές πληγές.


Η δηµοτική οµάδα του ΑΚΕΛ, όπως τονίστηκε, διεκδίκησε βελτιώσεις όπως έλεγχο των εξόδων ανά τρίµηνο και εξάµηνο, έλεγχο των υπερβάσεων εξόδων από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ετοιµασία µηχανισµού για ανείσπρακτες οφειλές και πίεση για ένταξη στο Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας Λάρνακας. Έγινε επίσης κατορθωτή η δηµιουργία ειδικής επιτροπής για τις ασφαλτοστρώσεις, ούτως ώστε να µη χρησιµοποιούνται ως προεκλογικό εργαλείο.

Όπως ανέφερε ο Σ. Αγαπίου, η αποδοχή της διαχρονικής θέσης του ΑΚΕΛ για ένταξη στο ΣΥΛ, απέδειξε πόσο ορθή ήταν αυτή η θέση, αφού από το 2021 οι προϋπολογισµοί του δήµου εµφανίζονται ισοσκελισµένοι για πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια. Παραµένουν φυσικά ανείσπρακτες οφειλές κυρίως από τέλη υδατοπροµήθειας, οι οποίες παραµένουν µια διαρκής εκκρεµότητα στα οικονοµικά του δήµου µε 4,6 εκατ. το 2021 και 3,2 εκατ. το 2022.

Τραγική απόφαση η ενοποίηση της Αραδίππου µε τους Τρούλλους και τα Κελλιά


Από τον απολογισµό δράσης δεν θα µπορούσε να λείπει το κορυφαίο ζήτηµα των τελευταίων χρόνων, η µεταρρύθµιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο θέµα αυτό, όπως αναφέρθηκε, το παρασκήνιο, οι µεθοδεύσεις και τα µικροπολιτικά παιγνίδια πίσω από κλειστές πόρτες µε πρωταγωνιστή και πάλι τον ∆ΗΣΥ έφτασαν στο απόγειό τους. Το αποτέλεσµα ήταν η γνωστή τραγική απόφαση για ενοποίηση της Αραδίππου µε τους Τρούλλους και τα Κελιά.

Η δηµοτική οµάδα του ΑΚΕΛ επανέλαβε ότι:


– Η συγκεκριµένη πρόταση του ∆ΗΣΥ δεν αποτελούσε προϊόν έρευνας και µελέτης των τεχνοκρατών του Υπουργείου Εσωτερικών, εξ oυ και το γεγονός πως η πρόταση που κατέθεσε το Υπουργείο προς την Επιτροπή προνοούσε άλλη συνένωση σχετικά µε τον ∆ήµο Αραδίππου.

– Η δηµοτική οµάδα του ΑΚΕΛ Αραδίππου τοποθετήθηκε στο παρελθόν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πως δεν επιθυµεί τη διάλυση του ∆ήµου Αραδίππου, αλλά σε καµία περίπτωση δεν ευνοούσε να οδηγηθεί ο ∆ήµος Αραδίππου σε µια συνένωση ασύµφορη και αµφίβολη που θα εξυπηρετεί µόνο µικροκοµµατικές σκοπιµότητες. Θέση της δηµοτικής οµάδας, πέραν των σεναρίων, ήταν ότι η οποιαδήποτε µεταρρύθµιση θα έπρεπε να λάβει υπόψιν και τις θέσεις, αλλά και την έγκριση των δηµοτών µέσω δηµοψηφισµάτων. ∆υστυχώς, η θέση αυτή του ΑΚΕΛ δεν βρήκε υποστήριξη στη Βουλή από τα περισσότερα κόµµατα.

– Ενώπιον των Τοπικών Αρχών υπήρχαν δύο σενάρια: η πρόταση του ∆ΗΣΥ στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής για συνένωση του ∆ήµου Αραδίππου µε τις κοινότητες Τρούλλων και Κελλιών και η αρχική πρόταση του Υπουργείου που προνοούσε τη συνένωση Αραδίππου, Λάρνακας, Λιβαδιών και Ορόκλινης. «Οι µικροκοµµατικές σκοπιµότητες του ∆ΗΣΥ µάς έφεραν στο σηµείο να µην υπάρχει διαφορετική πρόταση», τόνισε ο Σωτήρης Αγαπίου.


– Η πρόταση για συνένωση µε τους ∆ήµους Λάρνακας, Λιβαδιών και την κοινότητα Ορόκλινης, πάντοτε σε σύγκριση µε το σενάριο Αραδίππου-Τρούλλοι-Κελλιά, ήταν το ευνοϊκότερο σενάριο για τη βιωσιµότητα του δήµου, σύµφωνα µε τη δηµοτική οµάδα του ΑΚΕΛ. «Θεωρούσαµε πως εκείνη η πρόταση υπερτερούσε ως προς την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και την προοπτική ανάπτυξης που θα δηµιουργείτο. Η θέση µας βασιζόταν στη µελέτη, η οποία έχει προηγηθεί από το αρµόδιο υπουργείο. Αν υπήρχαν περιθώρια βιωσιµότητας στην περίπτωση συνένωσης Αραδίππου-Τρούλλων-Κελλιών, αν µη τι άλλο θα υπήρχε σχετική αναφορά στη µελέτη και την πρόταση του υπουργείου», επεσήµανε ο επικεφαλής της οµάδας.

– Η δηµοτική οµάδα του ΑΚΕΛ διατηρεί έντονες ανησυχίες για το κατά πόσον ο ∆ήµος Αραδίππου, ο οποίος συµµετέχει πλέον στο Συµβούλιο Αποχετεύσεως Λάρνακας (του οποίου προεδρεύει ο δήµαρχος Λάρνακας) και στο Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας Λάρνακας (στο οποίο συµµετέχει και ο ∆ήµος Λάρνακας µαζί µε τον ∆ήµο Λιβαδιών), θα µπορέσει να αντεπεξέλθει και να επιβιώσει µετά τη συνένωση µε τα Κελλιά και την ακριτική κοινότητα των Τρούλλων.

– Ήταν και παραµένει θέση της ∆.Ο. ΑΚΕΛ ότι η µεταρρύθµιση για να πετύχει χρειάζεται να υποστηρίζεται και από παράγοντες όπως η γεωγραφική εγγύτητα, αλλά και οι προοπτικές ανάπτυξης, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να συµβαίνει µε το σενάριο συνένωσης του ∆ήµου Αραδίππου µε Τρούλλους και Κελλιά.


«Η έγνοια µας και η προσπάθεια που καταβάλαµε σε σχέση µε τη µεταρρύθµιση της ΤΑ ήταν προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της βιωσιµότητας του δήµου, αλλά και προς το συµφέρον του συνόλου των δηµοτών, για ένα δήµο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

Εκφράσαµε και διατηρούµε τις επιφυλάξεις µας για το κατά πόσον η συνένωση µε τις κοινότητες Κελλιών και Τρούλλων θα µπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός σύγχρονου δήµου, αλλά και για τη βιωσιµότητα του εγχειρήµατος.

Ως δηµοτική οµάδα όµως θα στηρίξουµε τον νέο δήµο µε γνώµονα, όπως πάντα, την ορθολογιστική λειτουργία ενός δήµου προς το συµφέρον όλων των κατοίκων του», κατέληξε ο Σωτήρης Αγαπίου.


 

Πληρώνουν οι φορολογούµενοι
Βαρύτατο κόστος το οποίο µετριέται σε δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ πληρώνουν οι φορολογούµενοι λόγω των µικροκοµµατικών παιγνιδιών του κυβερνώντος κόµµατος στον ∆ήµο Αραδίππου. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά συµπεράσµατα του απολογισµού δράσης της τετραετίας 2019-2022 που έκανε η δηµοτική οµάδα του ΑΚΕΛ στον ∆ήµο Αραδίππου. ∆εύτερη βασική διαπίστωση ήταν ότι από το 2018, όταν είχε γίνει ο προηγούµενος απολογισµός, έχει σηµειωθεί βελτίωση σε τοµείς λειτουργίας του δηµαρχείου, η οποία όµως οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις πιέσεις του ΑΚΕΛ σε τοπικό επίπεδο και σε αντιπαραβολή µε τα µικροπολιτικά παιγνίδια του ∆ΗΣΥ. Πρώτο παράδειγµα, η βελτίωση στα οικονοµικά δεδοµένα µετά την ένταξη στο Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας Λάρνακας, απόφαση στην οποία αντιστεκόταν για πολλά χρόνια η πλειοψηφία του ∆ΗΣΥ στον ∆ήµο Αραδίππου.

75 εκατομμύρια έξτρα κόστος για αποχετευτικό, επίσης «κληρονομιά» του ∆ΗΣΥ

«Οι ισοσκελισµένοι προϋπολογισµοί, οι εξοικονοµήσεις ποσών και ο συνεχής έλεγχος των οικονοµικών του δήµου είναι αποτέλεσµα των δικών µας προσπαθειών και πιέσεων», τόνισε ο επικεφαλής της δηµοτικής οµάδας του ΑΚΕΛ, ο οποίος υπενθύµισε ότι η ένταξη στο ΣΥΛ έγινε εφικτή µετά από κωλυσιεργία 20 χρόνων από τον ∆ΗΣΥ.

Αυτή η κωλυσιεργία όµως, σε συνδυασµό µε την κακή διαχείριση του νερού, συσσώρευσαν ένα τεράστιο χρέος 10 εκατοµµυρίων ευρώ το οποίο, ως γνωστόν, αποπληρώθηκε από το κράτος, δηλαδή όλους τους φορολογούµενους.


Το πιο κλασικό όµως παράδειγµα του πόσο κοστίζουν στους φορολογούµενους τα µικροκοµµατικά τερτίπια του ∆ηµοκρατικού Συναγερµού στον ∆ήµο Αραδίππου είναι το αποχετευτικό. Όπως ανέφερε ο κ. Αγαπίου, η κωλυσιεργία της πλειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την ένταξη στο Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας έχει φέρει σήµερα λογαριασµό στις πόρτες όλων των φορολογουµένων της τάξης των 75 εκατοµµυρίων ευρώ.

Αυτό το τεράστιο ποσό είναι το επιπρόσθετο κόστος της κατασκευής αποχετευτικού συστήµατος, το οποίο θα κληθεί να πληρώσει και πάλι ο φορολογούµενος, αποκλειστικά και µόνο ένεκα της απροθυµίας του Συναγερµού να προωθήσει τη συµπλεγµατοποίηση υπηρεσιών έγκαιρα.

 

 

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.