Πληθωρισμός… και πάλι προς τη δόξα τραβά…

Του Δρος Αμβρόσιου Προδρόμου*

Τα τελευταία στοιχεία από οργανισµούς, όπως το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) και την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), δείχνουν κάποιες σηµαντικές τάσεις οι οποίες αναπτύσσονται στην παγκόσµια οικονοµία, οι οποίες κτυπούν καµπανάκι.

Οι ανακοινώσεις της Eurostat σχετικά µε τη συνεχή αύξηση του πληθωρισµού, οι οποίες αφορούν µέχρι και το τέλος του ∆εκέµβρη του 2021, αποτελούν πονοκέφαλο τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, κυρίως για τις µικροµεσαίες, οι οποίες δεν έχουν την κατάλληλη υποδοµή και οικονοµική δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στο πρόβληµα. Τον Ιανουάριο του 2021 ο πληθωρισµός στην Ευρωζώνη βρισκόταν στο οριακό 0,9%. Μέχρι το τέλος του χρόνου το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 5%, δηµιουργώντας σοβαρές ανησυχίες στην παγκόσµια αγορά, δεδοµένης και της δυναµικής της οικονοµίας της Ευρωζώνης. Το πλέον ανησυχητικό είναι η τάση αφού µόνο τον Ιούνη παρατηρήθηκε µικρή µείωση (από 2 στο 1,9%). Το γεγονός ότι το ποσοστό έχει ξεφύγει κατά πολύ από το οικονοµικά αποδεκτό επίπεδο του 3% υποδεικνύει ξεκάθαρα ότι ο πληθωρισµός έχει εγκατασταθεί για τα καλά στην οικονοµία της Ευρωζώνης και θα απαιτηθεί σκληρή προσπάθεια για να µπορέσει η οικονοµία να πάρει µπρος και οι πολίτες να δουν ξανά την αγοραστική τους δυνατότητα να ανεβαίνει, µαζί φυσικά µε το βιοτικό τους επίπεδο.

Σηµαντική είναι και η αύξηση του ∆είκτη Πληθωρισµού Τροφίµων. Από το οριακό 0% του Απριλίου, ο ∆εκέµβρης έχει βρει τον συγκεκριµένο ∆είκτη στην Ευρωζώνη στο 2,2%. Μπορεί το ποσοστό αυτό να είναι αρκετά ικανοποιητικό, αλλά θα πρέπει να ιδωθεί η συνεχής αυξητική τάση µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο. Και αυτό, δεδοµένου ότι η παραγωγή και διάθεση των τροφίµων εξαρτάται από µια σειρά παράγοντες, όπως π.χ. η ενέργεια, όπου και εκεί υπάρχει σηµαντική αύξηση των τιµών, αλλά και η εφοδιαστική αλυσίδα η οποία, παρά τα σηµάδια ανάκαµψης, συνεχίζει να αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα.

Παρόµοια -και πιο δύσκολα- είναι τα προβλήµατα στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ. Το 1,4% του πληθωρισµού Ιανουαρίου έχει µέχρι το τέλος του 2021 φτάσει στο τεράστιο ποσοστό του 7%, ένα από τα χειρότερα της νεότερης ιστορίας της χώρας, ακόµα και από αυτό της τεράστιας οικονοµικής και τραπεζικής κρίσης του 2008. Η πανδηµία η οποία στην κορύφωσή της βρήκε τη χώρα να αλλάζει ηγεσία, έχει καταφέρει σοβαρό πλήγµα στην οικονοµία αφού ο Τζο Μπάιντεν δεν έχει καταφέρει ακόµα να δώσει αυτό που επιζητούσαν οι πολίτες της χώρας. Πολλοί είναι αυτοί που αναπολούν τις οικονοµικές πολιτικές του Ντ. Τραµπ και έχει ήδη ξεκινήσει η ονοµατολογία για τις επόµενες προεδρικές εκλογές. Παρόµοια είναι και τα προβλήµατα µε το ∆είκτη Πληθωρισµού Τροφίµων στις ΗΠΑ, αφού και αυτός σκαρφάλωσε σε παρόµοιο επίπεδο, δηλαδή την άνοδο στο 6,3%.

Ο πληθωρισµός καλπάζει και στην Κύπρο

Σηµαντικά είναι τα προβλήµατα και στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, παρ’ όλο που η κατάσταση είναι καλύτερη από τον µέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο πληθωρισµός έχει ήδη φτάσει στο 4,82%, το οποίο συνιστά αύξηση 6,4% από την αρχή του έτους όπου υπήρχαν αποπληθωριστικές τάσεις που έφτασαν στο 1,6%. Το αυξανόµενο κόστος της ενέργειας µαζί µε άλλους παράγοντες, όπως είναι η σµίκρυνση της οικονοµίας έχουν οδηγήσει -και λόγω της πανδηµίας- σε σηµαντικές απώλειες σε θέσεις εργασίας και κλείσιµο επιχειρήσεων. Είναι για αυτόν ακριβώς το λόγο που έχουµε εξ αρχής διαφωνήσει µε το όποιο κλείσιµο της οικονοµίας, έστω και µιας επιχείρησης, έστω και για ένα λεπτό. Άλλο είναι το να λαµβάνεις µέτρα για τη δηµόσια υγεία και άλλο το να λαµβάνεις µέτρα καταστροφής των επιχειρήσεων. Όλα αυτά τα βρίσκουµε τώρα µπροστά µας, µε τις επιπτώσεις να είναι µακροχρόνιες και να µην µπορούµε να τις αντιληφθούµε.

Ο πληθωρισµός δεν θα φύγει εύκολα από τη ζωή µας ενόσω συνεχίζονται παράλογα και αυταρχικού χαρακτήρα µέτρα, τα οποία δεν οδηγούν σε κανένα απολύτως αποτέλεσµα. Η ισορροπία µεταξύ της Οικονοµίας και της Υγείας δεν είναι διαπραγµατεύσιµη. Όσο σκληρό και αν ακούγεται, χωρίς Οικονοµία δεν µπορούµε να έχουµε Υγεία. Όταν η ατµοµηχανή της Ε.Ε., η Γερµανία έχει πληθωρισµό 5,3% και το Ηνωµένο Βασίλειο 5,1%, πέντε και οκτώ φορές υψηλότερο από πριν ένα χρόνο αντίστοιχα, τότε θα πρέπει να σκεφτούµε ξανά το τι κάνουµε και πού θα οδηγηθούµε εάν δεν αλλάξουµε τακτική.

Όσοι έχουν βάλει όλα τους τα αβγά στο καλάθι που λέγεται Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, τότε ας πουν στο λαό την πραγµατικότητα. ∆εν είναι τίποτα άλλο από ένα Μνηµόνιο 1.008 σελίδων, το οποίο βάζει όρους και προϋποθέσεις για εκταµίευση λεφτών, τα οποία είναι απλά ένα είδος δανειοδότησης µε κάποιους καλύτερους όρους. Η Ένωση θα πρέπει να λάβει άµεσα µέτρα άµβλυνσης του πληθωρισµού. Έχει και τη δυνατότητα και την υποδοµή να τα καταφέρει, αν υιοθετήσει µια πιο συγκροτηµένη πολιτική προσέγγιση.

*Ακαδηµαϊκός – Σύµβουλος Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεων

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.