Η ΠΟΦΕΝ καλεί τον Υπουργό Παιδείας να προβεί άμεσα σε υλοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών και να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, ούτως ώστε να δοθεί η κατεύθυνση που πρέπει για την αναβάθμιση του Α.Ξ.Ι.Κ. και για την διασφάλιση των υφιστάμενων φοιτητών να συνεχίσουν ομαλά τις σπουδές τους για την απόκτηση του πτυχίου τους.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΦΕΝ αναφέρει ότι «παρά τις πολλές δεσμεύσεις πως το Α.Ξ.Ι.Κ. θα μεταφερόταν από το Υπουργείο Εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας και πως θα γίνονταν οι κατάλληλες ενέργειες χωρίς να υποβαθμιζόταν, δυστυχώς η αδιαφορία και η στασιμότητα η οποία επικρατεί για αυτό το ζήτημα, έχει επιφέρει όπως σημειώνεται ακριβώς το αντίθετο».

Επιπλέον, σημειώνει ότι «παρά το γεγονός πως έγιναν όλες οι απαιτούμενες κινήσεις εκ μέρους του Ιδρύματος, και παρά τις νέες διαβεβαιώσεις, όπως αναφέρεται από τον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας, πως θα γίνονταν τα αναγκαία βήματα και η ενημέρωση πριν τη λήψη κάποιας απόφασης μέχρι την έναρξη της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς, δυστυχώς ακόμη να υλοποιηθεί το οτιδήποτε».

Τέλος, η ΠΟΦΕΝ στηρίζει ακράδαντα την απόφαση της Φ.ΕΝ.ΑΞΙΚ να κατέλθει σε δίωρη στάση από τα μαθήματα, εις ένδειξη διαμαρτυρίας για το συγκεκριμένο θέμα, καλώντας όλους τους φοιτητές να συμμετέχουν.