Ποια η απάντηση του ΥΠΟΙΚ για τις διαπιστώσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το NCC

Οσμή σκανδάλου αναβλύζει η απόφαση της κυβέρνησης για αγορά του κτιρίου Nicosia City Center (NCC), σε γη η οποία ανήκει σε ίδρυμα στο οποίο πρόεδρος είναι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου.

Όπως προκύπτει από νέα έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, το Κτηματολόγιο εκτίμησε την αγοραία αξία του κτιρίου στα 20 εκατ. ευρώ, αλλά η κυβέρνηση συμφώνησε να το αγοράσει για 22,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,7 εκατ. ευρώ περισσότερα. Συμφωνήθηκε μάλιστα ότι το κράτος θα πάρει μόνο το κτίριο, ενώ η γη θα συνεχίζει να ανήκει στο ίδρυμα στο οποίο πρόεδρος είναι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου.

Ως εκ τούτου, το κράτος και κατ’ επέκταση οι φορολογούμενοι θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν 140 χιλ. ευρώ το χρόνο για ενοικίαση της γης, ενώ το ποσό θα αυξάνεται κατά 1-3% κατ’ έτος, ανάλογα με τον πληθωρισμό. Δηλαδή εκτός από τα 22,7 εκατ. ευρώ, το κράτος θα πληρώσει ακόμη 5,3 εκατ. ευρώ περίπου σε ενοίκια, «χωρίς στην ουσία το ακίνητο να περιέλθει στην κυριότητα», όπως επισημαίνεται στην έκθεση.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εκφράζει την άποψη ότι «η αγορά του κτιρίου έγινε σε ασύμφορη για το δημόσιο τιμή». Σημειώνεται μάλιστα ότι στην έκθεση αναφέρεται ότι ο διευθυντής του Κτηματολογίου «εισηγήθηκε όπως αντί της συγκεκριμένης αγοράς να ανεγερθούν ιδιόκτητα κτίρια σε κατάλληλη κρατική γη στη Λευκωσία», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «σε καμιά περίπτωση το κράτος δεν έχει προβεί σε αγορά δικαιωμάτων μίσθωσης τα τελευταία 30 ή και περισσότερα χρόνια».

Παρά τις υποδείξεις τόσο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας όσο και του Κτηματολογίου, η κυβέρνηση επέμεινε στην αγορά του κτιρίου. Και αυτό βέβαια εγείρει πολλά ερωτηματικά.

Η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών:

Η απόκτηση υφιστάμενων, διαθέσιμων στην αγορά κτιρίων αποτελεί την προσφορότερη επιλογή για τα συμφέροντα της Δημοκρατίας, τόνισε το Υπουργείο Οικονομικών σε απάντηση στα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με τον χειρισμό του ΥΠΟΙΚ για την αγορά του κτηρίου Nicosia City Centre, στο πλαίσιο του ειδικής έκθεσης για το Υπουργείο για το έτος 2020.

Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΟΙΚ σημείωσε δε πως το συνολικό επιπρόσθετο κόστος που θα κατέβαλλε η Δημοκρατία σε περίπτωση ανέγερσης αντίστοιχου ιδιόκτητου κτιρίου αναμένεται ότι θα ήταν της τάξεως των €7.79 εκ. για την επόμενη πενταετία.

Σχετικά με τη διαπίστωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ότι η απόκτηση του κτιρίου τελείται σε ασύμφορη για τη Δημοκρατία τιμή, το ΥΠΟΙΚ ανέφερε ότι η εκτίμηση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας υπολογίστηκε στα €20.07 εκ. μειωμένη κατά 10%, λόγω του μεγέθους του κτιρίου, ενώ η αντίστοιχη εκτίμηση από τον ιδιώτη εκτιμητή ανέρχετο στα €24.54 εκ. Το συμφωνηθέν ποσό κατά τη διαδικασία της οικονομικής διαπραγμάτευσης οριστικοποιήθηκε στα €22.65 εκ..

Σε ό,τι αφορά το θέμα της ύπαρξης διαθέσιμων πιστώσεων στον εγκεκριμένο κρατικό προϋπολογισμό, το Υπουργείο σημείωσε ότι περιλήφθηκαν πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας συνολικού ύψους €45 εκ. για το 2021 και €47 εκ. για το 2022, οι οποίες δύναται, με βάση τον σχετικό Νόμο και τους Κανονισμούς, να χρησιμοποιηθούν γι’ αυτό τον σκοπό.

Όσον αφορά στο θέμα της ανάγκης ετοιμασίας Σημειώματος Έργου/Μελέτης Βιωσιμότητας για τα δημόσια επενδυτικά έργα, το Υπουργείο επισήμανε ότι η πρακτική αυτή τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021, δηλαδή σε χρόνο μεταγενέστερο της Δημοσίευσης της Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τον ιδιωτικό τομέα για απόκτηση κτιρίων, που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στις 13.9.2019, μέσω της οποίας προτάθηκε και το συγκεκριμένο κτίριο. Συμπλήρωσε ότι η Πρόσκληση ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητα με τη σχετική νομοθεσία.

Αναφορικά με το θέμα της συνομολόγησης συμφωνίας για την απόκτηση του κτιρίου πριν την εξασφάλιση του πιστοποιητικού τελικής έγκρισης, το ΥΠΟΙΚ επικαλέστηκε γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία «η εν λόγω ενέργεια δεν συνάγεται ως μη νόμιμη, ενώ το όλο ζήτημα ρυθμίζεται στους όρους του κειμένου της συμφωνίας αγοράς».

Καταλήγοντας, το ΥΠΟΙΚ σημείωσε ότι η Συμφωνία Αγοράς, έχει τύχει νομοτεχνικού ελέγχου και έχουν τεθεί όλες οι ασφαλιστικές δικλίδες για σκοπούς διασφάλισης των συμφερόντων της Δημοκρατίας και της νομιμότητας της εν λόγω συναλλαγής και ότι δεν έχει υπογραφεί η συμφωνία αγοράς, εκκρεμούσης της διαδικασίας αποδέσμευσης των κονδυλίων από τη Βουλή.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.