Ποια κρίση; Για τους μεγαλοτραπεζίτες σήμερα είναι απλά Κυριακή!

70,1 εκατ. ευρώ για μεγαλοτραπεζίτες  • Παίρνουν βασικό μισθό, πριν τα μπόνους, 2 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα και η οποία βασίζεται σε στοιχεία του 2018, στην Κύπρο υπάρχουν πέντε μεγαλοτραπεζίτες οι οποίοι λαμβάνουν σταθερές απολαβές πριν τα μπόνους, ύψους πέραν του 1 εκατ. ευρώ ο καθένας. Μάλιστα οι τρεις από τους πέντε έχουν σταθερές απολαβές, οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ 2-3 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Συνολικά -και με βάση πάντα τα στοιχεία της ΕΑΤ- το 2018 οι πέντε μεγαλοτραπεζίτες πήραν 9,77 εκατ. ευρώ. Δηλαδή πήραν από 1,95 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο, όλα σε σταθερές απολαβές αφού το υπό αναφορά έτος δεν δόθηκαν μπόνους λόγω των εποπτικών μέτρων, αλλά και της νέας μεθοδολογίας, η οποία προνοεί τον υπολογισμό και απόδοση των μπόνους σε βάθος περιόδου μεγαλύτερης του ενός έτους.

Σημειώνεται ότι το «ημερομίσθιο» των πιο πάνω μεγαλοτραπεζιτών είναι 5.354 ευρώ (1,95 εκατ. ευρώ διά 365 μέρες).

 

Η ταυτότητα των μεγαλοτραπεζιτών

Η έκθεση της ΕΑΤ δεν αποκαλύπτει τα ονόματα των πέντε μεγαλοτραπεζιτών, αλλά ούτε τους οργανισμούς στους οποίους βρίσκονται. Αναφέρονται ωστόσο αρκετά στοιχεία για την ταυτότητά τους.

Συγκεκριμένα, δύο από τους πέντε είναι διευθυντικά στελέχη σε θέσεις υψηλού επιπέδου (MB Management Function) και έχουν σταθερές απολαβές πριν τα μπόνους, ύψους 2-3 εκατ. ευρώ ο καθένας.

Επίσης, ένα ακόμη στέλεχος των τραπεζών έχει σταθερές απολαβές πριν τα μπόνους, ύψους 2-3 εκατ. ευρώ.

Οι τρεις πιο πάνω μεγαλοτραπεζίτες το 2018 πήραν συνολικά 6,62 εκατ. ευρώ. Δηλαδή πήραν από 2,21 εκατ. ευρώ.

Επίσης, δύο άλλοι μεγαλοτραπεζίτες έχουν σταθερές απολαβές, πριν τα μπόνους, ύψους 1-2 εκατ. ευρώ. Το 2018 πήραν συνολικά 3,15 εκατ. ευρώ. Δηλαδή πήραν από 1,57 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι υψηλές αμοιβές για τους μεγαλοτραπεζίτες θεωρούνται συνηθισμένο φαινόμενο. Ενδεικτικά το 2013 εν μέσω της βαθιάς οικονομικής κρίσης του μνημονίου τέσσερις μεγαλοτραπεζίτες μοιράστηκαν 8,9 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων το 1,1 εκατ. ευρώ με μπόνους), ενώ το 2014 τέσσερις μεγαλοτραπεζίτες μοιράστηκαν 7,9 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων το 1,7 εκατ. ευρώ με μπόνους). Επίσης, το 2015 πέντε μεγαλοτραπεζίτες μοιράστηκαν  11,6 εκατ. ευρώ (τα 3,7 εκατ. ευρώ με μπόνους), ενώ το 2016 εννέα μεγαλοτραπεζίτες μοιράστηκαν 15,4 εκατ. ευρώ (τα 2,8 εκατ. ευρώ με μπόνους). Ακόμη, το 2017 οκτώ μεγαλοτραπεζίτες μοιράστηκαν 16,5 εκατ. ευρώ (τα 5 εκατ. ευρώ με μπόνους), ενώ το 2018 πέντε μεγαλοτραπεζίτες μοιράστηκαν 9,8 εκατ. ευρώ (όλα με σταθερές αμοιβές).

Δηλαδή κατά την πενταετία 2013 – 2018 που οι περισσότεροι αντιμετώπισαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω του μνημονίου (που επιβλήθηκε λόγω των προβλημάτων των τραπεζών), οι μεγαλοτραπεζίτες πήραν 70,1 εκατ. ευρώ.

 

Έχουμε περισσότερους μεγαλοτραπεζίτες από την Ελλάδα

Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία της ΕΑΤ, η Κύπρος παρά το γεγονός ότι είναι μικρό νησί έχει περισσότερους μεγαλοτραπεζίτες από έξι ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα (2), Τσεχία (4), Ουγγαρία (4), Μάλτα (2), Ρουμανία (3), Σλοβενία (2). Επίσης, έχει τον ίδιο αριθμό με τη Φινλανδία (5), η οποία όμως έχει πληθυσμό 5.528.442 κατοίκους.

Ο αριθμός των μεγαλοτραπεζιτών με αμοιβές πέραν του 1 εκατ. ευρώ ο καθένας ανά χώρα  ως ακολούθως: Αυστρία 35, Βέλγιο 21, Κύπρος 5, Τσεχία 4, Δανία 29, Φινλανδία 5, Γαλλία 234, Γερμανία 450, Ελλάδα 2, Ουγγαρία 4, Ιρλανδία 27, Ιταλία 2016, Λιχτενστάιν 7, Λουξεμβούργο 23, Μάλτα 2, Ολλανδία 37, Νορβηγία 11, Πολωνία 9, Πορτογαλία 15, Ρουμανία 3, Σλοβενία 2, Ισπανία 167, Σουηδία 26, Ηνωμένο Βασίλειο 3.614.

H Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), η οποία εκπόνησε τη μελέτη, είναι ανεξάρτητη Αρχή της ΕΕ και είναι επιφορτισμένη με το έργο της εξασφάλισης αποτελεσματικού και συνεκτικού επιπέδου προληπτικής ρύθμισης και εποπτείας στο σύνολο του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα. Η αποστολή της  ΕΑΤ είναι η διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην ΕΕ και η διασφάλιση της ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του τραπεζικού τομέα.

Η ΕΑΤ αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), το οποίο απαρτίζεται από τρεις εποπτικές Αρχές: την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA). Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), καθώς και τη Μεικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και τις εθνικές Εποπτικές Αρχές.

Η ΕΑΤ είναι ανεξάρτητη Αρχή, αλλά λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου