Ποινικές υποθέσεις στο Δικαστήριο εναντίον συμβούλων του ΠτΔ

Κατάφωρες επεμβάσεις σε αρχαίο μνημείο από εταιρεία του Επιτρόπου ΟρεινώνΜείζον θέμα για τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τις επιλογές του όσον αφορά τους συμβούλους του, φέρνει στην επιφάνεια νέα επιστολή του Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, προς τον Γενικό Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη και τον προϊστάμενο διοίκησης της Προεδρίας.

Σύμφωνα με την επιστολή, δύο εταιρείες του Επίτροπου Ορεινών Κοινοτήτων, Γιαννάκη Παπαδούρη, καθώς και ένας ακόμη σύμβουλος του Προέδρου Αναστασιάδη, ο οποίος εργαζόταν παλαιότερα σε εταιρείες του Γ. Παπαδούρη και σήμερα εργοδοτείται στο γραφείο του Επιτρόπου, είναι αντιμέτωποι με «ποινικές υποθέσεις» στο δικαστήριο για παραβάσεις της νομοθεσίας σε αναπτύξεις στον Καλοπαναγιώτη.

Μάλιστα για τις δύο εταιρείες του Επίτροπου διαπιστώθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων ότι έχουν προβεί σε «επεμβάσεις σε αρχαίο μνημείο στον Καλοπαναγιώτη», οι οποίες «αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του περί Αρχαιοτήτων Νόμου».

Σημειώνεται ότι οι ποινικές υποθέσεις στο δικαστήριο ξεκίνησαν από το 2015, δηλαδή πολύ πριν το διορισμό του Γ. Παπαδούρη (σ.σ.: Νοέμβριο του 2018) και του συμβούλου του Προέδρου Αναστασιάδη, ο οποίος εργάζεται στο γραφείο του Επιτρόπου Ορεινών Κοινοτήτων.

Έκρυψαν στοιχεία από τον Εισαγγελέα και την Επιτροπή Ασυμβίβαστου

Εν τω μεταξύ ο Οδ. Μιχαηλίδης εγείρει θέμα και για απόκρυψη στοιχείων εκ μέρους του Προεδρικού, από τον Γενικό Εισαγγελέα και την Επιτροπή Διερεύνησης Ασυμβίβαστου. Υπενθυμίζεται ότι μετά τις καταγγελίες για το ασυμβίβαστο του Γ. Παπαδούρη, το Προεδρικό έστειλε στη Βουλή γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας και της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβίβαστου, οι οποίες λήφθηκαν πριν το διορισμό του, υποστηρίζοντας ότι το μόνο θέμα το οποίο προέκυψε ήταν η διπλή ιδιότητα του Γ. Παπαδούρη ως κοινοτάρχη Καλοπαναγιώτη και Επιτρόπου Ορεινών, αλλά αυτό λύθηκε με την παραίτησή του από το πρώτο αξίωμα.

Όπως επισημαίνεται ωστόσο από τον Οδ. Μιχαηλίδη, στις επιστολές οι οποίες στάλθηκαν τότε από το Προεδρικό στον Γενικό Εισαγγελέα και την Επιτροπή Διερεύνησης Ασυμβίβαστου «δεν έγινε καμιά αναφορά» στις εξής λεπτομέρειες: «Ότι ο Επίτροπος είναι ιδιοκτήτης πολλών ακινήτων κυρίως στον Καλοπαναγιώτη και αναπτύσσει επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή και είναι διευθυντής και μέτοχος (ο ίδιος και στενά συγγενικά του πρόσωπα) σε μεγάλο αριθμό εταιρειών που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων σε αναπτύξεις στον Καλοπαναγιώτη. Συνεπώς στα πλαίσια της στρατηγικής για ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων, ο Γ. Παπαδούρης θα έχει προσωπικό όφελος».

Επίσης, ο Οδ. Μιχαηλίδης επαναλαμβάνει τη θέση ότι η μίσθωση υπηρεσιών των τριών συμβούλων, οι οποίοι εργοδοτούνταν προηγουμένως από τον Επίτροπο «συγκρούεται με τις αρχές χρηστής διοίκησης, αφού δίνεται η εικόνα ότι ουσιαστικά η Δημοκρατία αναλαμβάνει τα έξοδα λειτουργίας ενός ιδιωτικού Ιδρύματος, τη στιγμή που ο Επίτροπος αναπτύσσει επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή».

«Υπό το φως των πιο πάνω, εισηγούμαστε όπως αποστείλετε εκ νέου επιστολή προς τον Γενικό Εισαγγελέα και τον πρόεδρο Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβίβαστου παραθέτοντας τα πιο πάνω στοιχεία για να σας συμβουλεύσουν κατά πόσον ο διορισμός του Γ. Παπαδούρη εγείρει θέμα ασυμβίβαστου», καταλήγει ο Οδ. Μιχαηλίδης προς τον προϊστάμενο διοίκησης της Προεδρίας.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου