Ποιοι μαθητές/τριες Γυμνασίου παραμένουν στάσιμοι

Ισχύουν οι κανονισμοί λειτουργίας σε σχέση με τις απουσίες

Στάσιμοι θα παραμένουν όσοι μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου έχουν σημειώσει αριθμό απουσιών πέραν των 135 όπως προβλέπεται στους σχετικούς κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων. Όπως διευκρινίζεται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, οι μαθητές/μαθήτριες της Α’ και Β’ τάξης προάγονται στις επόμενες τάξεις και οι μαθητές/μαθήτριες της Γ’ τάξης απολύονται, χωρίς να παρακαθίσουν σε γραπτές προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις, νοουμένου ότι δεν σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 135, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού αυτού για το έτος, μέχρι τη 10η ή και 13η Μαρτίου 2020. Σε αντίθετη περίπτωση, με απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου οι μαθητές/ μαθήτριες παραμένουν στάσιμοι/στάσιμες.

Οι μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι έχουν σημειώσει αριθμό απουσιών από 120 μέχρι 134, δεν παραπέμπονται σε ανεξετάσεις και προάγονται.

Επίσης καλούνται οι διευθύνσεις των σχολικών μονάδων των Γυμνασίων να συγκαλέσουν τους Kαθηγητικούς Συλλόγους προκειμένου να προχωρήσουν στην εξαγωγή αποτελεσμάτων για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών/μαθητριών τους, μέχρι τις 19 Ιουνίου. Η επίδοση των δελτίων προόδου στους μαθητές/μαθήτριες της Α’ και Β’ τάξης μπορεί να γίνει μέχρι τις 26 Ιουνίου σε ημερομηνίες που θα ορίσει η κάθε σχολική μονάδα.

Εναπόκειται σε κάθε σχολείο η διοργάνωση των τελετών αποφοίτησης

Ειδικά για τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, η επίδοση των απολυτηρίων θα μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο ή στην τελετή αποφοίτησης, εάν αποφασιστεί από τη σχολική μονάδα. Συγκεκριμένα, τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να διοργανώσουν τελετές αποφοίτησης, νοουμένου ότι θα τηρηθούν αυστηρά τα μέτρα υγειονομικής προστασίας τα οποία έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Υγείας και θα ακολουθούνται οι οδηγίες για τον μέγιστο αριθμό ατόμων σε κάθε συγκέντρωση.

Συγκεκριμένα, σε τελετές που διοργανώνονται σε κλειστούς χώρους μπορεί να παρευρεθούν κατά την περίοδο 24 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου μέχρι 50 άτομα και κατά την περίοδο 7 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου μέχρι 75 άτομα. Σε τελετές που διοργανώνονται σε ανοικτούς χώρους μπορεί να παρευρεθούν κατά την περίοδο 24 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου μέχρι 100 άτομα και κατά την περίοδο 7 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου μέχρι 150 άτομα. Εναπόκειται στις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων σε συνεννόηση με τον Καθηγητικό Σύλλογο, αφού συνεκτιμήσουν όλα τα δεδομένα (π.χ. αριθμός τελειόφοιτων μαθητών, τήρηση υγειονομικών μέτρων κ.λπ.) να προχωρήσουν στη λήψη απόφασης για τη διοργάνωση τελετών αποφοίτησης.

Ελένη Κωνσταντίνου

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.