Πόλεις για τις ανάγκες των πολλών ή της ελεύθερης αγοράς;

Ένα νέο σχέδιο για τη διαχείριση των κοινών χώρων εντός των ευρωπαϊκών πόλεων προτείνει η Κοµισιόν και το ονοµάζει «Νέο Ευρωπαϊκό Μπαουχάουζ». Το σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας, στην οποία φιλοδοξεί να προσδώσει µια πολιτιστική διάσταση. Σύµφωνα µε την αρχική ανακοίνωση, το Νέο Ευρωπαϊκό Μπαουχάουζ είναι µια διεπιστηµονική πρωτοβουλία που λειτουργεί ως σηµείο συνάντησης για το σχεδιασµό µελλοντικών τρόπων διαβίωσης. Τοποθετείται εκεί που τέµνονται η τέχνη και ο πολιτισµός µε την επιστήµη και την τεχνολογία.

Όµως εξίσου σηµαντική είναι και η διάσταση της κοινωνικής αλληλεγγύης σε ένα τόσο µεγαλόπνοο σχέδιο.

Αυτήν ακριβώς τη διάσταση έρχεται να υπερτονίσει ενώπιον της Κοµισιόν η Οµάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο ευρωβουλευτής της Οµάδας Κώστας Αρβανίτης ζήτησε το νέο Μπαουχάουζ «να αξιοποιηθεί για την αντιµετώπιση της έλλειψης στέγης και τη διασφάλιση του θεµελιώδους δικαιώµατος στη στέγαση, µε οδικό χάρτη το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 21 Ιανουαρίου 2021».

Φυσικά η αλληλεγγύη δεν αρχίζει ούτε τελειώνει στο ζήτηµα της στέγασης. Το σχέδιο φιλοδοξεί να δώσει έµφαση και στις περισσότερες δυνατότητες στα ηλικιωµένα άτοµα και στα άτοµα µε αναπηρίες, αλλά και στη διασφάλιση σηµαντικά περισσότερων χώρων πρασίνου στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Όπως είπε ο Κώστας Αρβανίτης σχετικά: «Στην πορεία του νέου ευρωπαϊκού Μπαουχάουζ θα αναµετρηθούν οι δύο κεντρικές πολιτικές λογικές εντός της Ε.Ε.: η ακραία νεοφιλελεύθερη που θέλει παράδοση της κοινωνίας στις δυνάµεις της ελεύθερης αγοράς και η αντίληψη των προοδευτικών δυνάµεων που διεκδικούν και αξιώνουν δηµόσιο έλεγχο, προστασία του δηµοσίου χώρου και προτεραιότητα στην κοινωνική αλληλεγγύη».

Μεταξύ 9 και 12 Ιουνίου θα πραγµατοποιηθεί σχετικό φεστιβάλ όπου πολίτες και οργανισµοί από όλη την Ε.Ε. µπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους για ένα βιώσιµο, συµπεριληπτικό, δηµοκρατικό και πράσινο µέλλον.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy