Πολεοδομικά κίνητρα και νέα εργαλεία για ενίσχυση ρευστότητας

Προτάσεις από το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας

Πολεοδομικά κίνητρα για ταχύτερη επιστροφή της οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης και παράλληλη αύξηση των εσόδων του κράτους, καθώς και εφαρμογή νέων εργαλείων για ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, εισηγείται μεταξύ άλλων το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας.

Τα μέλη του Συμβουλίου κατάθεσαν χθες σειρά προτάσεων σε σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, στην οποία συμμετείχε επίσης ο Υπουργός Οικονομικών. Συμφωνήθηκε επίσης όπως συνεχιστεί η συζήτηση σε τεχνοκρατικό επίπεδο, ενόψει των νέων μέτρων τα οποία ετοιμάζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

Όπως ανέφερε στην εφημερίδα μας ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Τάκης Κληρίδης, οι προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν στοχεύουν στην ταχύτερη επιστροφή της οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης, τη στήριξη των επιχειρήσεων και την ενίσχυση των εσόδων του κράτους.

Ερωτηθείς σχετικά ανέφερε ότι μια από τις εισηγήσεις είναι η παραχώρηση πολεοδομικών κινήτρων και το δικαίωμα αγοράς συντελεστή δόμησης, το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε κάποιες περιοχές. Με τον τρόπο αυτό, πρόσθεσε, θα στηριχθεί η οικονομία, ενώ και το κράτος θα εισπράξει χρήματα τα οποία είναι αναγκαία για να αντεπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες οι οποίες διαμορφώθηκαν.

Όσον αφορά τα νέα εργαλεία για ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, το Συμβούλιο προτείνει μεταξύ άλλων την επίσπευση της ίδρυσης και λειτουργίας Επενδυτικού Ταμείου για Χρηματοδότηση Ιδίων Κεφαλαίων (Equity Fund) μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την άμεση έγκριση όλων των επιλέξιμων αιτήσεων για δημιουργία Επενδυτικών Ταμείων που εκκρεμούν ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό με την εισαγωγή μηχανισμού ταχείας αδειοδότησης (fast track) για νέες αιτήσεις, την προώθηση της αξιοποίησης του νέου ρυθμιστικού πλαισίου / Οδηγιών Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω της συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding), την πλήρη επαναλειτουργία και επιτάχυνση όλων των επενδυτικών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων που στηρίζονται από εθνικά ή/και ευρωπαϊκά κονδύλια με την άμεση άρση τυχόν περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί, την επίσπευση των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης νεοφυών επιχειρήσεων για δυνατότητα συμμετοχής τους σε προγράμματα στήριξης / χρηματοδότησης και την προώθηση μέτρων στήριξης τα οποία εφαρμόστηκαν και από άλλα κράτη-μέλη, όπως η αγορά από το κράτος μετοχικού κεφαλαίου, υπό τη μορφή μετοχών ή μετατρέψιμων ομολόγων, σε μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση.

Επίσης, στο πακέτο περιλαμβάνονται εισηγήσεις για στήριξη του τουρισμού, υιοθέτηση φορολογικών κινήτρων όπως η εισαγωγή εκπτώσεων για προπληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων προς το κράτος, καθώς και μέτρα για στήριξη των νοικοκυριών για αγορά πρώτης κατοικίας, όπως η παραχώρηση εγγυήσεων και η επιδότηση του επιτοκίου.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου