Δύο ρηματικές διακοινώσεις από Πορτογαλία και Ρουμανία για πολίτες τους που εμπλέκονται σε εικονικούς γάμους με υποτιθέμενους φοιτητές από Ινδία και Νεπάλ, οι οποίοι πραγματοποιούνται στην Κύπρο, δέχθηκε η χώρα.

Σύμφωνα με όσα λέχθηκαν στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, άτομα από την Ινδία και το Νεπάλ, έρχονται στην Κύπρο ως φοιτητές και αντί να φοιτούν σε κολέγια, ζητούν πολιτικό άσυλο, εργάζονται παράνομα στην Κύπρο και στη συνέχεια εμπλέκονται σε εικονικούς γάμους με στόχο να αποκτήσουν ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Η Κύπρος, όπως λέχθηκε στην Επιτροπή από εκπροσώπους των Υπουργείων Εξωτερικών κα Εσωτερικών δέχθηκε παράπονα και από πρεσβείες άλλων χωρών, πέραν των δύο προαναφερθέντων.
Τα δύο Υπουργεία κρούουν των κώδωνα του κινδύνου, ότι η Κύπρος κινδυνεύει όχι μόνο από διεθνείς καταδίκες, αλλά και από εγκληματικά στοιχεία, τα οποία κρύβονται πίσω από την φοιτητική ιδιότητα, θέτοντας και ζήτημα ασφάλειας για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Κατήγγειλαν επίσης, ότι πίσω από τους φοιτητές κρύβονται κυκλώματα με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, αφού κάθε φοιτητής καταβάλλει τρεις χιλιάδες ευρώ, μόνο για εγγραφή.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας υπέδειξε στους εκπρόσωπους των υπουργείων ότι έχουν ευθύνη να εφαρμόσουν τις υφιστάμενες νομοθεσίες για έλεγχο όσων παρανομούν με φοιτητές και αν διαπιστώσουν ότι οι νομοθεσίες χρειάζονται ενίσχυση, τότε να απευθυνθούν στη Βουλή.

Υπέδειξε παράλληλα ότι δεν πρέπει στο όνομα της πάταξης των παρανομιών να πληγεί η εικόνα της Κύπρου στον τομέα της εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
Η Βουλή, είπε, δε θα δεχθεί σε καμία περίπτωση έκπτωση στην ποιότητα των κυπριακών διπλωμάτων.