Πολιτική αποκέντρωση και ενδυνάμωση της αυτονομίας των Τ.Α.To ΑΚΕΛ πιστεύει ότι για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απαιτείται μια τολμηρή πολιτική αποκέντρωσης, με ενδυνάμωση της διοικητικής αυτονομίας των Τοπικών Αρχών και απαλλαγή τους από τις αντιπαραγωγικές στρεβλώσεις εξάρτησης από το κεντρικό κράτος, διασφάλιση της οικονομικής τους αυτοτέλειας και ενίσχυση του κοινωνικού και αναπτυξιακού τους ρόλου.

Τα πιο πάνω τόνισε χθες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ σε χαιρετισμό του στο Παγκύπριο Σεμινάριο Τοπικής Αυτοδιοίκησης που διοργάνωσε χθες στη Λεμεσό το Γραφείο Τ. Αυτοδιοίκησης του ΑΚΕΛ. Ο Γιώργος Λουκαΐδης τόνισε ότι η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί και δεν πρέπει να εξαντλείται στην απλή μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό στο τοπικό επίπεδο, χωρίς αυτή να συνοδεύεται από ευρεία ανακατανομή πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Από την άλλη, η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να αναγάγει ως απόλυτο κριτήριο, ούτε και πρέπει να περιοριστεί σε μια άκριτη συρρίκνωση του αριθμού των Τοπικών Αρχών, στη βάση μιας απλοποιημένης προσέγγισης που υποστηρίζει ότι ελαττώνοντας τον αριθμό των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μειώνεται το κόστος και αυξάνεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το ΑΚΕΛ έχει απόψεις για τις πιθανές ενοποιήσεις δήμων και κοινοτήτων, όμως σήμερα προηγούνται και προέχουν μια σειρά από άλλες δράσεις και αποφάσεις.

Πρώτα από όλα απαιτούνται συγκεκριμένες αποφάσεις για το εύρος των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για την εκπλήρωση της αποστολής της. Απαιτείται η ψήφιση του νομοσχεδίου για ίδρυση και λειτουργία Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, που θα έχουν υπό την ευθύνη τους σε επαρχιακό επίπεδο τα συμβούλια υδατοπρομήθειας, τα συμβούλια αποχετεύσεως και τα ΟΕΔΑ. Ταυτόχρονα, απαιτείται η προώθηση της συμπλεγματοποίησης κοινοτήτων, καθώς και η προώθηση των συνεργιών, με συνενώσεις ή συμπλεγματοποιήσεις υπηρεσιών, οι οποίες να αφορούν όχι μόνο δήμους, αλλά και δήμους με κοινότητες ή και κοινότητες με κοινότητες, με κριτήρια γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά και οικονομικά.

Το ΑΚΕΛ διατηρεί τη θέση ότι τα σχήματα αυτά πρέπει να λειτουργήσουν σε ένα μεταβατικό στάδιο 3-5 χρόνων με τη μορφή υποχρεωτικών συμπλεγμάτων, να διαφανούν τα οφέλη στην τοπική κοινωνία και στο τέλος με δημοψηφίσματα να ενοποιηθούν σε μεγαλύτερες αυτοδιοικητικές οντότητες.

Στο χαιρετισμό του ο Γ. Λουκαΐδης τόνισε επίσης ότι απαιτείται ένα στρατηγικό όραμα για τη μεταρρύθμιση που θα οδηγεί σε ένα σύγχρονο πλαίσιο δομών και λειτουργίας. Που θα έχει ως επίκεντρο τον πολίτη/δημότη και τις ανάγκες του. Θα παρέχει αναβαθμισμένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Αλλά και θα ενισχύει το συντονισμό και την επικοινωνία με το κεντρικό κράτος κατά τρόπο αποδοτικό, ώστε να αποφεύγεται η αχρείαστη γραφειοκρατία και οι καθυστερήσεις.

Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να στοχεύει στην εμβάθυνση της τοπικής λογοδοσίας, την εμπέδωση της διαφάνειας και του ελέγχου. Είτε αυτός αφορά τη διοικητική νομιμότητα, είτε την οικονομική διαχείριση. Όπως χρειάζεται, επίσης, ο τερματισμός της χρηματοδοτικής εξάρτησης από το κεντρικό κράτος μέσα από την αύξηση των πόρων των Τοπικών Αρχών και την ενίσχυση της οικονομικής τους αυτοτέλειας.