Σημεία Κοινού

Πολιτιστικές Υπηρεσίες Κύπρου What’s Up;

Το Κρατικό Βραβείο Mυθιστορήματος Αυστραλίας δόθηκε σε κρατούμενο Ιρανό αιτητή πολιτικού ασύλου, γραμμένο εξ ολοκλήρου στο WhatsApp στα… Περσικά και μεταφρασμένο κατόπιν στα Αγγλικά!

Την ίδια στιγμή οι δικές μας αντίστοιχες υπηρεσίες θεωρούν ακατάλληλο για συμμετοχή στο θεσμό των Κρατικών Βραβείων το βιβλίο Τουρκοκύπριας, με διαβατήριο και υπηκοότητα κυπριακή, επειδή δεν είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα!

Ανδρέας Μαλόρης