Πολιτογραφήσεις που ευνοούν μια μικρή ομάδα μεγάλων developers

Με πολλές ασάφειες, παραθυράκια και περιπλοκότητα οι νέοι ΚανονισμοίΔιάτρητοι είναι οι νέοι Κανονισμοί για πολιτογράφηση των κροίσων που θέλουν να επενδύσουν στο νησί μας με αντάλλαγμα το κυπριακό διαβατήριο, αφού χαρακτηρίζονται από ασάφειες, περιπλοκότητα και παραθυράκια.

Σε χθεσινή της συνεδρία η κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών ξεκίνησε τη συζήτηση των Κανονισμών αναφορικά με την πολιτογράφηση αλλοδαπών επενδυτών, με τους οποίους, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα ενισχυθεί η φερεγγυότητα του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος.

Ωστόσο, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Ελένη Μαύρου, «τα νομοσχέδια και οι Κανονισμοί που έχουμε ενώπιόν μας εκτιμώ ότι διακρίνονται εν πολλοίς από ασάφειες, από περιπλοκότητα και από παραθυράκια, που δυστυχώς αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα στο μέλλον. Αυτά τα σημεία είναι που θέλουμε να συζητήσουμε συγκεκριμένα και να καλύψουμε τις επόμενες εβδομάδες».

Ανέφερε ακόμα ότι την Επιτροπή Εσωτερικών απασχολεί το ότι δεν έχει αξιοποιηθεί η ευκαιρία ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην οικονομία να ανοίξει σε νέους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Όπως είπε, «μένουμε δηλαδή λίγο πολύ στα ίδια και μας απασχολεί το γεγονός ότι κάποιες πρόνοιες παραγνωρίζουν τους πολεοδομικούς σχεδιασμούς του κράτους, ευνοώντας μια μικρή ομάδα μεγάλων developers, αντί την οικονομία στο σύνολό της».

Κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής παρουσίασε στα μέλη τις κυριότερες αλλαγές που θα επέλθουν στις διαδικασίες πολιτογράφησης ξένων επενδυτών.

Οι κανονισμοί θα ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν όσους παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες για το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα, περιλαμβανόμενων των υποχρεώσεών τους καθώς και τυχόν κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Όπως σημειώνεται, το νομοσχέδιο στοχεύει επίσης στη ρύθμιση των διατάξεων που αφορούν στην αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας από πρόσωπα που την έλαβαν μέσω του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος.

Επίσης, επεκτείνονται οι προϋποθέσεις αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητας, καθώς εισάγεται η δυνατότητα αποστέρησης για τις περιπτώσεις που πολιτογραφημένο πρόσωπο εντός 10 ετών από την ημερομηνία πολιτογράφησης παρουσιάζει ένα από τα ακόλουθα: (α) καταδικάστηκε στη Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα σε φυλάκιση για σοβαρό ποινικό αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης 5 ετών, (β) καταζητείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από τη EUROPOL ή σε διεθνές επίπεδο από την INTERPOL για σοβαρό ποινικό αδίκημα, (γ) δεν συμμορφώνεται διαρκώς με τα κριτήρια και επιπρόσθετες προϋποθέσεις που προνοούνται στους περί τιμητικής πολιτογράφησης για λόγους δημοσίου συμφέροντος και πολιτογράφησης αλλοδαπών επενδυτών κανονισμούς του 2020, (δ) του έχει επιβληθεί καθεστώς κυρώσεων.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Υπουργός είπε ότι οι Κανονισμοί αυτοί «ενισχύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αξιοπιστία του επενδυτικού προγράμματος και οι σημαντικότερες από τις πρόνοιες των συγκεκριμένων Κανονισμών αφορούν κατά κύριο λόγο τη διασύνδεση του προγράμματος με το νόμο για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος».