Του Γιώργου Τ. Γεωργίου*

Το θέμα των πολιτογραφήσεων ξένων πολιτών ως Κύπριοι πολίτες αποτελεί μείζον θέμα, το οποίο χρειάζεται να απασχολήσει την πολιτεία και εμπλεκόμενους φορείς. Αν το θέμα επανήλθε ξανά στην ατζέντα των συζητήσεων ασφαλώς δεν είναι τυχαία, ούτε γιατί δεν υπήρχε κάτι άλλο πιο σοβαρό να απασχολήσει την κοινωνία.

Ως Επιτροπή Εσωτερικών κατ’ επανάληψη ασχοληθήκαμε με το θέμα, ώστε να διασφαλιστεί από τη μια η νομιμότητα σε συνδυασμό με την ανάγκη για προσέλκυση επενδύσεων. Αυτό όμως σε καμιά περίπτωση επιτρέπει σε κανένα να ενεργεί στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος χωρίς διαφάνεια, τεκμηρίωση της απόφασης και μετρήσιμα κριτήρια. Οι λόγοι μπορεί να τους αντιληφθεί ο καθένας μας. Τονίζω ότι η πολιτική για προσέλκυση επενδύσεων άρχισε από την κυβέρνηση Δ. Χριστόφια και Υπουργού Εσωτερικών Ν. Συλικιώτη, ώστε η Κύπρος να ενισχυθεί οικονομικά με ξένα κεφάλαια από επενδυτές του εξωτερικού. Ακριβώς γι’ αυτές τις ανάγκες κατατέθηκαν συγκεκριμένες πολιτικές, στη βάση απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου το 2007.

Νομοθετικά, τα θέματα πολιτογραφήσεων – απόκτησης κυπριακής υπηκοότητας καθορίζονται από τον Περί Αρχείου Πληθυσμού νόμο 141(1) του 2002 – 2016 και το Παράρτημα «Δ» της Συνθήκης εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, η πολιτογράφηση αλλοδαπών εδράζεται στο άρθρο 111 του νόμου, βάσει του οποίου παραχωρείται στον Υπουργό Εσωτερικών απόλυτη διακριτική ευχέρεια να προβαίνει σε πολιτογράφηση αλλοδαπού, δεδομένου ότι τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Η εξουσία όμως, για παραχώρηση κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης για λόγους δημοσίου συμφέροντος βάσει της παραγράφου 2(στ) του Τρίτου Πίνακα για το άρθρο 111 των εν λόγω νόμων, παραχωρείται αποκλειστικά από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τον Ιούλιο του 2007 το Υπουργικό Συμβούλιο έθεσε κάποια οικονομικά κριτήρια, με βάση τα οποία θα πολιτογραφούνται κατ’ εξαίρεση αλλοδαποί επιχειρηματίες/επενδυτές. Τα κριτήρια αυτά αναθεωρήθηκαν, με νεότερη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία εκδόθηκε στις 10.10.2011. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, τα κριτήρια αφορούσαν επενδύσεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες για εισαγωγή νέων καινοτόμων τεχνολογιών και ερευνητικών κέντρων, καταθέσεις σε τράπεζες, καθώς και συνδυασμό άμεσων επενδύσεων, επιχειρηματικής δραστηριότητας και καταθέσεων σε κυπριακές τράπεζες, καθώς και άμεσα έσοδα/αμοιβές υπηρεσιών.

Η σημερινή κυβέρνηση με την ανάληψη των καθηκόντων της το 2013 διεύρυνε τα κριτήρια και εφάρμοσε νέες πρακτικές για το θέμα της παραχώρησης πολιτογραφήσεων σε ξένους πολίτες. Συγκεκριμένα, από το 2013-2018 παραχώρησε 1.599 κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις. Πιο αναλυτικά σύμφωνα με ενημέρωση που έγινε στην Επιτροπή Εσωτερικών, από το 2011-2018 πολιτογραφήθηκαν 1.685 επενδυτές και 1.651 μέλη των οικογενειών τους. Αναλυτικά οι επενδυτές: το 2011: 30 άτομα, το 2012: 48 άτομα, το 2013: 55 άτομα, το 2014: 214 άτομα, το 2015: 337 άτομα, το 2016: 443 άτομα, το 2017: 503 άτομα και το 2018: 47 άτομα. Την ίδια περίοδο έχει παραχωρηθεί η κυπριακή υπηκοότητα, μέσω της αίτησης και διαδικασίας Μ127, άτομα δηλαδή που διαμένουν στην Κύπρο πέραν των 7 χρόνων, σε μόλις 5.077 άτομα. Φαίνεται πλέον καθαρά ότι χρειάζεται να απασχολήσει και να προβληματίσει η εικόνα αυτή που παρουσιάζουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία. Οι κίνδυνοι να εκτεθούμε είναι τεράστιοι και όπως φαίνεται ήδη βρισκόμαστε στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη βάση των πιο πάνω, χρειάζεται να πολιτευτούμε με φειδώ, ιδιαίτερη προσοχή και με ισορροπημένες πολιτικές. Αν κάποιοι επιδιώκουν να μετατρέψουν σε επάγγελμα αυτό το θεσμικό πλαίσιο, μάλιστα για κερδοσκοπία και άλλα συμφέροντα, οφείλουμε όλοι να εργαστούμε ώστε να τερματιστεί μια φαύλη εικόνα. Αναμένουμε ενημέρωση της Βουλής για το ποια γραφεία και ποιες εταιρείες είχαν το μερίδιο για παραχώρηση κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων.

Η εισαγωγή νέων προνοιών στο νόμο για να απαιτείται έγκριση στην παραχώρηση πολιτογράφησης με νέα πιο μετρήσιμα κριτήρια, η επιδίωξη να απαλλαγούμε από τον διεθνή υπόκοσμο και το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, διά μέσω της Κύπρου, καθώς και η ανάγκη στο πλαίσιο της νομιμότητας και της διαφάνειας να γίνεται ενημέρωση της Βουλής, ίσως θα εμποδίσει και να τερματίσει τον κερδοσκοπικό οίστρο εταιρειών και γραφείων που βρίσκονται πίσω από τις πολιτογραφήσεις.

Κύριος σκοπός και επιδίωξή μας είναι η προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας, το δημόσιο συμφέρον, η διαφάνεια και η ορθολογική και ισορροπημένη εφαρμογή της νομοθεσίας.

* Επαρχιακός Γραμματέας ΑΚΕΛ Λεμεσού – Βουλευτής