Πολλές καταγγελίες για ρύπανση ενώπιον του τμ. Περιβάλλοντος

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη μέχρι την πλήρη συμμόρφωση των τοπικών αρχών με τη νομοθεσία για το περιβάλλον, τη στιγμή που, σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, οι ποινές και τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον Νόμο είναι ιδιαιτέρως αποτρεπτικά για οποιονδήποτε παρανομεί.

Σύμφωνα με την Δρ. Χρυστάλλα Στυλιανού, Ανώτερη Λειτουργό στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας και Προϊστάμενη του Κλάδου Ελέγχου της Ρύπανσης, από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν η ευθύνη για την αδειοδότηση, τον έλεγχο και την επιθεώρηση όλων των ρευμάτων αποβλήτων μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας, οι καταγγελίες και τα παράπονα είναι συνεχή.

Σε μια περίπτωση, μάλιστα, το Τμήμα απέστειλε εξώδικο στον Δήμο Πάφου, καθώς υπάλληλοί του προέβαιναν σε καύση κλαδεμάτων, ελαστικών και άλλων αποβλήτων.

Όπως εξηγεί στο ΚΥΠΕ η κ. Στυλιανού, τα εξώδικα, που φτάνουν τις €4.000, είναι μόνο μια από τις επιλογές που παρέχει η νομοθεσία, ενώ το Τμήμα είναι σε συνεχή επαφή με τις τοπικές αρχές, με σκοπό να εξευρεθούν λύσεις.

«Χρειάζεται πολλή δουλειά για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση στο συγκεκριμένο τομέα. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε» είπε η κ. Στυλιανού, ερωτηθείσα για την τρέχουσα κατάσταση σε τοπικό επίπεδο.

Σε ερώτηση αν υπάρχουν στην Κύπρο οι απαιτούμενες υποδομές για τη διαχείριση των απορριμάτων, απαντά «όχι ικανοποιητικά», ενώ υποδεικνύει ότι, αν και σε πολλές περιπτώσεις έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των λεγόμενων «πράσινων σημείων», εντούτοις λειτουργούν μόνο τα τέσσερα, που βρίσκονται στην Επαρχία Πάφου.

Ξεκάθαρη η νομοθεσία – «τσουχτερά» τα πρόστιμα
Σύμφωνα με την Ανώτερη Λειτουργό του Τμήματος Περιβάλλοντος, η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη και απαγορεύεται οποιαδήποτε διεργασία διαχείρισης αποβλήτων, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία ή να προκαλέσει οχληρία. Ως εκ τούτου, η καύση σκυβάλων ή κλαδεμάτων απαγορεύεται ξεκάθαρα από τον περί αποβλήτων νόμο.

Από τις 5 Φεβρουαρίου, όταν τέθηκε σε ισχύ ο τροποποιημένος περί αποβλήτων νόμος, προστέθηκε στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Γεωργίας η ευθύνη για τα ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα, τα ρούχα, τα κλαδέματα και τα μπάζα, που παλιότερα είχε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την κ. Στυλιανού, καταγγελίες και παράπονα για αυτούς τους τομείς δεχόταν το Τμήμα Περιβάλλοντος και πριν την τροποποίηση του νόμου, τα οποία όμως, βάσει της προηγούμενης πρακτικής, παραπέμπονταν στο Υπουργείο Εσωτερικών και στις τοπικές αρχές για τη λήψη κατάλληλων μέτρων.

Πλέον, εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη παράνομου σκυβαλότοπου, το Τμήμα Περιβάλλοντος στέλνει επιστολές συμμόρφωσης στις τοπικές αρχές, τις οποίες ενημερώνει για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν. Συγκεκριμένα, ζητά τη συλλογή και μεταφορά των απορριμάτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, αλλά και την αποκατάσταση του παράνομου χώρου απόρριψης.

Εφόσον όμως τίθεται θέμα άμεσης πρόκλησης κινδύνου στο περιβάλλον ή στη δημόσια υγεία, η κ. Στυλιανού επισημαίνει ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος μπορεί να αποστείλει εξώδικο, το οποίο φτάνει τις €4.000 με περιθώριο αποπληρωμής 15 ημερών.

Αν υπάρχει επαναλαμβανόμενη περίπτωση παρανομίας, το εξώδικο μπορεί να διπλασιαστεί, ενώ στην τρίτη καταγγελία, ετοιμάζεται έκθεση προς τον Γενικό Εισαγγελέα, ζητώντας την ποινική δίωξη του παραβάτη. Η παραβίαση των διατάξεων αποτελεί ποινικό αδίκημα και ο νόμος προβλέπει τρία χρόνια φυλάκισης ή πρόστιμο €500.000 ή και τις δύο ποινές μαζί.

Αναφορικά με τη συγκεκριμένη περίπτωση στον Δήμο Πάφου, η Ανώτερη Λειτουργός του Τμήματος Περιβάλλοντος λέει ότι η επιβολή του προστίμου δεν ήταν τυχαία, καθώς η δημοτική αρχή είχε την επιλογή να αποθέσει τα κλαδέματα στο παρακείμενο «πράσινο σημείο», αντί να προβεί στην καύση.

Λύση τα «πράσινα σημεία» όταν παραδοθούν
Σκοπός του Τμήματος Περιβάλλοντος δεν είναι μόνο οι έλεγχοι, η επιθεώρηση και η τιμωρία, λέει η κ. Στυλιανού, που συμπληρώνει ότι πρέπει να γίνει κατανοητό από τις τοπικές αρχές ότι έχουν την ευθύνη για τα απόβλητα των δημοτών τους, στη βάση της συμμόρφωσής τους με τη νομοθεσία.

Ως προς τα κλαδέματα, αναφέρει ότι μια λύση είναι τα «πράσινα σημεία», τα οποία αφενός καθυστέρησαν να δημιουργηθούν, αφετέρου δε, όσα ολοκληρώθηκαν, δεν έχουν παραδοθεί ακόμη.

Με νομοθεσία του Υπουργείου Εσωτερικών είχαν συσταθεί τέσσερα επαρχιακά «Συμβούλια Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων», τα οποία θα αναλάβουν τη διαχείριση των «πράσινων σημείων».

Στην Επαρχία Πάφου λειτουργούν ήδη τέσσερα «πράσινα σημεία», στις υπόλοιπες επαρχίες, όμως, δεν έχει δοθεί ακόμη η διαχείριση στα Συμβούλια, αν και έχουν κατασκευαστεί οι χώροι, ενώ στη Λεμεσό, ο χώρος αυτός τώρα ολοκληρώνεται. Εφόσον τεθούν σε λειτουργία, ο αριθμός τους θα ξεπερνά τα 20 «πράσινα σημεία» παγκυπρίως.

Σύμφωνα με την κ. Στυλιανού, τα «πράσινα σημεία» θα δώσουν μια διέξοδο στον κόσμο, όσον αφορά την απόρριψη των κλαδεμάτων, ενώ παράλληλα λειτουργούν και αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις κομποστοποίησης.

Για τα «πράσινα σημεία» που λειτουργούν κατά τόπους οι δήμοι, η κ. Στυλιανού είπε ότι οι χώροι αυτοί θα πρέπει να τύχουν αδειοδότησης από το Υπουργείο Γεωργίας με συγκεκριμένους όρους.

Τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις
Για την τήρηση της νομοθεσίας και των όρων αδειοδότησης, το Τμήμα Περιβάλλοντος προβαίνει σε επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, εργοστάσια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και αλλού.

Σύμφωνα με την κ. Στυλιανού, πραγματοποιούνται και έκτακτες επιθεωρήσεις, οι οποίες γίνονται κατόπιν παραπόνων. «Τα παράπονα εξετάζονται όλα, κάνουμε επί τόπου επιθεωρήσεις και αξιολογούμε την κατάσταση και ακολούθως λαμβάνονται μέτρα» είπε η Ανώτερη Λειτουργός.

Συμπλήρωσε ότι πέραν του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού, γίνεται αγορά υπηρεσιών για σκοπούς ελέγχων και επιθεωρήσεων, κατόπιν έγκρισης σχετικού κονδυλίου. Οι έλεγχοι γίνονται σε συνεργασία και υπό την εποπτεία του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Σε ερώτηση αν επαρκεί το προσωπικό για τους ελέγχους, η κ. Στυλιανού καταλήγει λέγοντας «Προσπαθούμε. Φέτος είμαστε καλύτερα από άλλες χρονιές».

ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.