Πως απαντά το ΥΠΠΑΝ για απαλλαγή ιδιωτικού σχολείου από εξετάσεις τετραμήνων

Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας σε σχέση με δημοσιεύματα για φοίτηση σε ιδιωτικά σχολεία

 

Σε σχέση με δημοσιεύματα και άρθρα που είδαν το φως της δημοσιότητας το Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας  (ΥΠΑΝ) παραθέτει, απόσπασμα, από τον «Περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμο του 2019»:

Άρθρο  11.-(1) Ιδιωτικό σχολείο δύναται να είναι του αυτού/ ιδίου, παρομοίου ή διαφόρου τύπου σε σχέση με τον τύπο των δημοσίων σχολείων.

(2) Ιδιωτικό σχολείο του αυτού/ιδίου τύπου με δημόσιο σχολείο είναι το σχολείο στο οποίο κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική και που ακολουθεί τα ισχύοντα με τον υφιστάμενο τύπο των δημοσίων σχολείων (το ωρολόγιο πρόγραμμα, το αναλυτικό πρόγραμμα και τα προγράμματα σπουδών όλων των γνωστικών αντικειμένων κατά κύκλο σπουδών, την εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων, τη συμμετοχή στις παγκύπριες και άλλες εξετάσεις του Υπουργείου).

(3) Ελληνόφωνο ιδιωτικό σχολείο παρόμοιου τύπου με δημόσιο σχολείο είναι το σχολείο, στο οποίο κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική και στο οποίο διδάσκονται: για τον κύκλο σπουδών του Λυκείου ή της Τεχνικής Σχολής το σύνολο των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στον κοινό κορμό των δημοσίων σχολείων τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών (των τριών χρόνων φοίτησης) που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία, καθώς και το σύνολο των μαθημάτων κατεύθυνσης (υποχρεωτικά και επιλεγόμενα) τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία στο συγκεκριμένο κύκλο σπουδών.

(4) Αλλόφωνο ιδιωτικό σχολείο παρόμοιου τύπου με δημόσιο σχολείο είναι το σχολείο στο οποίο κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι άλλη γλώσσα εκτός από την Ελληνική και στο οποίο θα διδάσκονται: για τον κύκλο σπουδών του Λυκείου ή της Τεχνικής Σχολής το σύνολο των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στον κοινό κορμό των δημοσίων σχολείων τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών (των τριών χρόνων φοίτησης για τα εξατάξια σχολεία ή τεσσάρων χρόνων φοίτησης για τα επτατάξια φοίτησης) που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία, καθώς και το σύνολο των μαθημάτων κατεύθυνσης (υποχρεωτικά και επιλεγόμενα) τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σ‘ ό,τι αφορά στη συνολική ύλη που προνοείται για τα δημόσια σχολεία στο συγκεκριμένο κύκλο σπουδών.

(5) Ιδιωτικό σχολείο διαφόρου τύπου από δημόσιο σχολείο είναι το σχολείο, το οποίο δεν εμπίπτει σε κανένα από τους τύπους των εδαφίων (2), (3) και (4) και το οποίο ακολουθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα άλλης χώρας.

 

Ως εκ τούτου, υποχρεωτική συμμετοχή στη Γραπτή Αξιολόγηση Τετραμήνων έχουν μόνο τα Ιδιωτικά Σχολεία Ιδίου Τύπου.  Όσον αφορά την εισδοχή των αποφοίτων οποιουδήποτε τύπου σχολείο σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, αυτή γίνεται με διεθνείς εξετάσεις.

 

Συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου ιδιωτικά σχολεία προβαίνουν σε διαφημίσεις σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης στα δημόσια σχολεία εξετάζονται από το ΥΠΑΝ.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.