«Πονούν την Τουρκία» τα εντάλµατα σύλληψης, λένε οι διπλωµάτες καριέρας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Το πόσο την πονούν βεβαίως το βλέπουµε, καθώς το Φατίχ ήλθε και έµεινε στην κυπριακή ΑΟΖ, ενώ η Τουρκία απειλεί και για δεύτερη γεώτρηση όχι στις «διεκδικούµενες» περιοχές ως υφαλοκρηπίδα της, αλλά σε περιοχές νοτίως της Κύπρου.

Το δεύτερο επίπεδο µέτρων που θα «πονούν» την Τουρκία είναι οι κυρώσεις τις οποίες αναµένει η κυβέρνηση ότι θα αποφασιστούν σε βάρος της κατοχικής χώρας στο επόµενο Συµβούλιο, στις 21 Ιουνίου. Το καλό τους αναγνωρίζουν ότι το πρόβληµα δεν λύνεται µε τέτοια µέτρα και κυρώσεις. Για το Κυπριακό, όµως, ούτε λόγος. Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι η Τουρκία δεν θέλει λύση του Κυπριακού για να αξιοποιήσει τα κοιτάσµατά µας, όπως η ίδια θέλει… Άου!

Νίκη