Πώς επηρέασε νοικοκυριά και επιχειρήσεις το κλείσιμο της Συνεργατικής Τράπεζας

Έφυγαν από το τραπεζικό σύστημα 3,7 δισ. ευρώ καταθέσεις και 6,3 δισ. ευρώ δάνεια

Το κλείσιμο της Συνεργατικής Τράπεζας έχει διαμορφώσει νέα εικόνα για το τραπεζικό σύστημα, αλλά και για την κοινωνία. Τα νέα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας για τις καταθέσεις και τα δάνεια το μήνα Σεπτέμβριο αποτυπώνουν για πρώτη φορά τις επιπτώσεις από το κλείσιμο της Συνεργατικής Τράπεζας και τη μετατροπή της σε φορέα διαχείρισης δανείων (με την επωνυμία Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων – ΣΕΔΙΠΕΣ).

Στη γενική εικόνα το σύνολο των καταθέσεων στις τράπεζες μειώθηκε κατά 3,7 δισ. ευρώ (από 51,1 δισ. ευρώ τον Αύγουστο σε 47,4 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο), ενώ το σύνολο των δανείων μειώθηκε κατά 6,3 δισ. ευρώ (από 45,9 δισ. ευρώ σε 39,7 δισ. ευρώ). Οι επιπτώσεις επηρέασαν σχεδόν αποκλειστικά τους κατοίκους Κύπρου, των οποίων οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 3,5 δισ. ευρώ (από 40,7 δισ. ευρώ σε 37,2 δισ. ευρώ), ενώ και τα δάνεια μειώθηκαν κατά 6,4 δισ. ευρώ (από 38,1 δισ. ευρώ σε 31,6 δισ. ευρώ). Αντίθετα οι λογαριασμοί των κατοίκων άλλων κρατών-μελών της ευρωζώνης (-44,2 εκατ. ευρώ οι καταθέσεις και +28,4 εκατ. ευρώ τα δάνεια), καθώς και των κατοίκων τρίτων χωρών (-177,4 εκατ. ευρώ οι καταθέσεις και +125 εκατ. ευρώ τα δάνεια) κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με τους προηγούμενους μήνες.

Πώς επηρεάστηκε η κάθε κατηγορία

Όσον αφορά την κατανομή των επιπτώσεων, με βάση τα στοιχεία η μείωση των καταθέσεων αφορά την κεντρική κυβέρνηση, ενώ η μείωση των δανείων αφορά κυρίως τα νοικοκυριά και σε μικρότερο βαθμό τις επιχειρήσεις. Οι καταθέσεις της κεντρικής κυβέρνησης μειώθηκαν κατά 3,5 δισ. ευρώ, ενώ τα δάνεια μειώθηκαν κατά 285,2 εκατ. ευρώ. Αυτό οφείλεται κυρίως στο κλείσιμο του Συνεργατισμού, αλλά και την πολυδάπανη διαδικασία η οποία προηγήθηκε και η οποία ανάγκασε το κράτος να πληρώσει δισεκατομμύρια ευρώ.

Αντίθετα οι λοιποί εγχώριοι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δεν επηρεάστηκαν, αφού οι καταθέσεις τους αυξήθηκαν κατά 47 εκατ. ευρώ, ενώ και τα δάνειά τους αυξήθηκαν κατά 60,6 εκατ. ευρώ. Παρόμοια είναι η εικόνα και για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, αφού οι καταθέσεις τους μειώθηκαν κατά 20,6 εκατ. ευρώ, ενώ και τα δάνειά τους μειώθηκαν κατά 1,2 εκατ. ευρώ.

Νοικοκυριά – Επιχειρήσεις

Αυτοί που επηρεάστηκαν περισσότερο από το κλείσιμο της Συνεργατικής είναι τα νοικοκυριά, των οποίων οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3,8 εκατ. ευρώ, αλλά τα δάνεια μειώθηκαν δραματικά κατά 5,3 δισ. ευρώ (από 18,8 δισ. ευρώ τον Αύγουστο σε 13,5 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο). Αυτό οφείλεται κυρίως στην παραμονή μεγάλου όγκου δανείων των νοικοκυριών στη Συνεργατική, η οποία πλέον δεν διαθέτει τραπεζική άδεια και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία της ΚΤ. Σημειώνεται ότι τα νοικοκυριά συνεχίζουν να οφείλουν τα πιο πάνω δάνεια, με τη μόνη διαφορά ότι αντί να χρωστούν σε τράπεζα χρωστούν στον φορέα.

Ανά κατηγορία τα οικιστικά δάνεια των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 2,1 δισ. ευρώ (από 10,8 δισ. ευρώ σε 8,6 δισ. ευρώ), ενώ τα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν κατά 466,4 εκατ. ευρώ (από 2,3 δισ. ευρώ σε 1,8 δισ. ευρώ). Επίσης τα υπόλοιπα δάνεια των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 2,7 δισ. ευρώ (από 5,7 δισ. ευρώ τον Αύγουστο σε 3 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο). Επιπτώσεις αλλά σε μικρότερο βαθμό υπήρξαν και για τις επιχειρήσεις, των οποίων οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 2,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα δάνεια μειώθηκαν κατά 935,3 εκατ. ευρώ.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.