Καμπανάκι στην κυβέρνηση, προκειμένου «να κινηθεί άμεσα για να μην υπάρξει πρόβλημα στην αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο», χτύπησε χθες το ΚΕΒΕ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο, «μετά το Brexit η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο θα υπάγεται στους εθνικούς κανόνες των κρατών μελών». Σημειώνεται μάλιστα ότι «σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες αναγνώρισης».

Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ, το κοινοτικό κεκτημένο είναι περιορισμένο, αλλά δεν απαγορεύει την αναγνώριση προσόντων από τρίτες χώρες από τα κράτη μέλη. Ενόψει αυτού τονίζεται ότι «πρέπει η κυπριακή κυβέρνηση να κινηθεί άμεσα για να μην υπάρξει πρόβλημα στην αναγνώριση προσόντων που αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Όσον αφορά τους Κυπρίους οι οποίοι ζουν ή/και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τους Βρετανούς οι οποίοι ζουν στην Κύπρο, σημειώνεται ότι τα δικαιώματά τους δεν αναμένεται να επηρεαστούν εφόσον έχουν αποκτηθεί πριν από το Brexit. Για τη μετά Brexit περίοδο, προστίθεται, η θέση της ΕΕ είναι ότι θα ακολουθηθεί η πολιτική της αμοιβαιότητας ανάλογα με το τι θα θέσει σε ισχύ η βρετανική κυβέρνηση.

Επίσης για τους Κύπριους φοιτητές αναφέρεται ότι το καθεστώς (ύψος διδάκτρων και φοιτητικά δάνεια) θα συνεχίσει να ισχύει, τόσο για τους υφιστάμενους όσο και γι’ αυτούς που θα αρχίσουν τις σπουδές τους το φθινόπωρο του 2019 και το φθινόπωρο του 2020. Από εκεί και μετά, προστίθεται, τα πράγματα θα εξαρτηθούν από τις σχετικές αποφάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου.