Πως να δημιουργήσεις προφίλ στην ‘Αριάδνη’ – Η ενημέρωση του Υφ. Έρευνας και ΚαινοτομίαςΜε την ηλεκτρονική δημιουργία προφίλ στο CY Login (Αριάδνη) ο πολίτης αποκτά πρόσβαση σε προσωπικά του στοιχεία που βρίσκονται σε διάφορα συνδεδεμένα κρατικά συστήματα όπως, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το Τμήμα Φορολογίας, το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλα, αναφέρει το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Σε σημερινή ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει το κοινό σε σχέση με την δημιουργία προφίλ στην υπηρεσία CY login της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Αριάδνη, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, αφού σημειώνει ότι η δυνατότητα πρόσβασης επεκτείνεται σταδιακά και σε άλλα κρατικά συστήματα, προσθέτει ότι για να μπορεί ο χρήστης να έχει πρόσβαση σε προσωπικά του στοιχεία και να υποβάλλει ηλεκτρονικές αιτήσεις στο κράτος θα πρέπει το προφίλ του να ταυτοποιηθεί. Κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης συνδέεται το προφίλ με τον αριθμό ταυτότητας του πολίτη ώστε να προσφέρονται προσωπικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Αναφέρει επίσης ότι η ταυτοποίηση του προφίλ επιτυγχάνεται με επιτόπου επίσκεψη σε Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει πλήρως ηλεκτρονικά μέσω της διασύνδεσης με τα ηλεκτρονικά συστήματα τραπεζών όπου κοινοποιείται ο αριθμός ταυτότητας που τηρείται στην τράπεζα στο σύστημα CY Login.

Προσθέτει ότι η σύνδεση στα κρατικά συστήματα και η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα του χρήστη επιτυγχάνεται με το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που καθορίζεται από τον χρήστη κατά την δημιουργία προφίλ στο CY Login.

kainotomia

Σύμφωνα με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Καινοτομίας, οποιοδήποτε άτομο έχει πρόσβαση στο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιήσει το προφίλ που δημιουργήθηκε για άλλο άτομο και να αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία του ατόμου αυτού που αποθηκεύονται στα συνδεδεμένα κρατικά συστήματα.

Το Τμήμα καλεί κοινό να μην αποκαλύπτει σε κανέναν τον προσωπικό του όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης τα οποία είναι απόρρητα και πρέπει να γνωρίζει μόνο ο ιδιοκτήτης του προφίλ.

«Η δημιουργία προφίλ στο CY Login προσφέρεται δωρεάν από το κράτος και είναι κάτι που μπορεί να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Αριάδνη», αναφέρει και προσθέτει ότι «φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί πρόσφατα όπου η δημιουργία προφίλ ανατίθεται επί πληρωμή σε τρίτα πρόσωπα, εγκυμονούν κινδύνους ως προς την δυνατότητα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης των ατόμων αυτών σε προσωπικά δεδομένα των ιδιοκτητών των προφίλ».

Αναφέρει επίσης ότι στις πλείστες των πιο πάνω περιπτώσεων η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δηλώνεται στο προφίλ δεν ανήκει στον ιδιοκτήτη, οπότε δημιουργείται πρόβλημα στην επικοινωνία του κράτους με τον πραγματικό χρήστη. Για παράδειγμα, πιστοποιητικά που παράγονται στα πλαίσια ηλεκτρονικής αίτησης δεν θα μπορούν να παραληφθούν από τον αιτητή εφόσον αποστέλλονται σε email τρίτου ατόμου.

Επιπλέον, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής αναφέρει ότι δίνεται η εσφαλμένη εντύπωση ότι με την επί πληρωμή δημιουργία προφίλ θα εκτελεστεί παράλληλα και η ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού π.χ. έκδοση τίτλου ιδιοκτησίας ακινήτου.

«Αυτό δεν ισχύει εφόσον μετά την διαδικασία ταυτοποίησης του προφίλ, θα πρέπει ο αιτητής με επιπρόσθετες δικές του ενέργειες, να αιτηθεί ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό», καταλήγει.