Πώς θα γίνετε καλύτερος διευθυντής;


Του Καθηγητή Λοΐζου Γ. Λοΐζου*

Πολύ νωρίς κατάλαβα, ως νέος γιατρός, ότι η ποιότητα της φροντίδας που θα λάµβαναν οι ασθενείς µου στο νοσοκοµείο εξαρτιόταν όχι µόνο από µένα, αλλά και από την οµάδα µου […]

Έπρεπε λοιπόν µε κάθε τρόπο να δουλέψω όχι µόνο για την ιατρική επάρκεια, αλλά πολύ σηµαντικό και για την αρµονία, αγάπη, συνεργασία, συναδελφικότητα, συνεχή εκπαίδευση και αλληλεγγύη στην οµάδα. Ο γνώµονας ήταν πάντοτε και υπεράνω όλων, το συµφέρον του άρρωστου παιδιού, των γονιών και της οικογένειάς του.

Στο άρθρο αυτό κατέγραψα µερικές από τις σκέψεις, που προέκυψαν από τα βιώµατά µου, για την επίτευξη αυτού του στόχου. Πιστεύω ότι είναι χρήσιµες σκέψεις για όλους ανεξάρτητα από τον επαγγελµατικό τους τοµέα. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα που µπορούν να γίνουν, που εσείς πιθανόν να γνωρίζετε καλύτερα […] Ας δούµε µερικά χαρακτηριστικά του καλού αρχηγού, που του επιτρέπουν να έχει µια οµάδα εργαζοµένων µε αρµονικές διαπροσωπικές σχέσεις:

1. Ο επιτυχηµένος αρχηγός δίνει όραµα και βάζει στόχους. Βελτιώνει τις µεθόδους εργασίας, δίνει την ευκαιρία στα µέλη της οµάδας του να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων, ελέγχει τα αποτελέσµατα, αναγνωρίζει και επικροτεί την πρόοδο και τα επιτεύγµατα των άλλων.

2. Ένας επιτυχηµένος προϊστάµενος ξέρει να κτίζει επιτυχηµένες διαπροσωπικές σχέσεις. Φροντίζει να καλλιεργούνται καλές σχέσεις µεταξύ των υφισταµένων του, ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και δείχνει σεβασµό στον καθένα, ανεξάρτητα από τη θέση του. Επικοινωνεί αποτελεσµατικά, προσωπικά ή γραπτώς ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, δεν αφήνει εκκρεµότητες στην επικοινωνία του µε τους άλλους και είναι συνεπής στις δεσµεύσεις του.

3. Ο καλός αρχηγός είναι πάντοτε ένας καλός µαθητής, µε δίψα για µάθηση. Χαρακτηρίζεται από µεγάλη υποµονή, σεβασµό και προσοχή, ιδιαίτερα όταν ακούει τους άλλους. Αποτελεί ένα παράδειγµα που οι άλλοι να θέλουν να µιµηθούν. Αυτό δεν κτίζεται σε µικρό χρονικό διάστηµα, αλλά χρειάζεται χρόνο. Οι ενέργειες που κάνει ο προϊστάµενος διαχρονικά, καθορίζουν κατά πόσον οι υπόλοιποι εργαζόµενοι θα τον εµπιστεύονται και θα συνεργάζονται µαζί του.

4. Ο καλός αρχηγός ξέρει να κτίζει την οµάδα του. Αποτελεί τον καταλύτη για να συνεργάζονται και να επικοινωνούν καλύτερα τα µέλη της οµάδας του µεταξύ τους. Είναι προσεκτικός στις ευαισθησίες των άλλων και έτσι κερδίζει την εµπιστοσύνη και την εκτίµησή τους. Ο αρχηγός που ξέρει να κτίζει και να ενδυναµώνει καλύτερα την οµάδα του καταφέρνει να κάνει τους ανθρώπους που εργάζονται γι’ αυτόν πιο δηµιουργικούς και πιο αποτελεσµατικούς.

5. Ο ικανός διευθυντής δεν βλέπει µόνο το παρόν και το παρελθόν, αλλά σκέφτεται και µεριµνά για το µέλλον. Φροντίζει για την εκπαίδευση των υφισταµένων του και ψάχνει τρόπους για να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους. Φροντίζει να γίνονται στο χώρο εργασίας εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή µεριµνά για την αποστολή των µελών της οµάδας του σε συνέδρια ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. ∆ίνει έµπρακτα το καλό παράδειγµα εφαρµόζοντας όσα εισηγείται.

*Κλινικός Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Λευκωσίας, τ. διευθυντής Παιδογκολογικής – Παιδοαιµατολογικής Κλινικής, Νοσοκοµείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, Λευκωσία

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.