Πόσο βιώσιμες είναι οι πόλεις μας;

Του Κυριάκου Χατζηττοφή*

Το ερώτημα αυτό θα βρεθεί ενώπιον όλων όσοι θα ασχοληθούν τις επόμενες βδομάδες με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ιδίως των υποψηφίων στα συμβούλια των Οργανισμών Τ.Α. Το ερώτημα αυτό φυσικά πρέπει να μας απασχολεί όλους, γιατί οι πόλεις είναι ο τόπος που διαβιούμε, που δημιουργούμε και που αναπτυσσόμαστε ως κοινωνία.


Πρόσφατα, με πρωτοβουλία της «Βόρειας Πράσινης Αριστεράς», πραγματοποιήθηκε ημερίδα στις Βρυξέλλες σχετική με το πιο πάνω θέμα. Είναι γεγονός πως η βιωσιμότητα των πόλεων βρίσκεται συνεχώς ψηλά στην ατζέντα και στο επίκεντρο της προσοχής όλων σχεδόν των πολιτικών δυνάμεων εδώ και αλλού. Φυσικά η κάθε πολιτική δύναμη δίνει τις δικές της ερμηνείες και προτάσεις. Για την Αριστερά τα θέματα της βιώσιμης, της αειφόρου ανάπτυξης είναι πρώτιστα συνδεδεμένα με τις πολιτικές των εκάστοτε κυβερνώντων. Αυτές αποτελούν βαρόμετρο αφού μέσω τους προάγονται τα σχέδια ορθολογικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης των πόλεων. Στην Κύπρο και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. οι δεξιές κυβερνήσεις με τις πολιτικές λιτότητας και δημοσιονομικής αυστηρότητας, επέφεραν σημαντικές αρνητικές εξελίξεις και συσσώρευσαν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης των αστικών και περιαστικών συμπλεγμάτων και των ανθρώπων τους. Πολιτικές που δεν προοιωνίζονται τίποτα το ελπιδοφόρο και θα πρέπει άμεσα να αντιπαλέψουμε.

Κατ’ αναλογία τα προβλήματα αυτά επηρεάζουν και τις αγροτικές περιοχές. Μιλώντας για βιώσιμη ανάπτυξη αυτή πρώτιστα θα πρέπει να στηρίζεται σε ισόρροπη, ισότιμη και σε βάθος χρόνου επιδίωξη ενίσχυσης τριών κύριων πυλώνων: Οικονομία – περιβάλλον – κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα των κάθετων περικοπών από τον κρατικό προϋπολογισμό προς τις Αρχές Τ.Α. αλλά και της ίδιας της οικονομικής κρίσης βλέπουμε από τη μία καθήλωση της ίδιας της ανάπτυξης και μια εκτεταμένη, πλέον, διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής. Και τα δύο υποβαθμίζουν παντοιοτρόπως το βιοτικό επίπεδο και γενικά την ποιότητα ζωής στις πόλεις μας. Συνακόλουθα, παρατηρούνται ολοένα και πιο έντονα, τα φαινόμενα της αύξησης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Παράλληλα και κάτω από την πίεση του μεγάλου κεφαλαίου βλέπουμε να αναπτύσσονται φαινόμενα υποβάθμισης του περιβάλλοντος από «στοχευμένες» ενέργειες των κυβερνώντων αλλά και παντελούς έλλειψης διαβούλευσης με τις τοπικές Αρχές και άλλες κοινωνικές ή περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η περίπτωση της περιοχής της Λάρνακας είναι χαρακτηριστική. Χρειάζεται σήμερα άμεση αναθεώρηση αυτών των λογικών. Καταρχήν το θεσμικό πλαίσιο χρήζει άμεσης μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού. Οχι αυτών της λογικής της κυβέρνησης Αναστασιάδη.

Χρειάζεται πρώτιστα εφαρμογή στην πράξη των διακηρυγμένων αρχών της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Παράλληλα για την Αριστερά προέχει σήμερα η στοχευμένη προσέγγιση που θα επιλύει τα συσσωρευμένα προβλήματα των δήμων και των πόλεών μας. Αυτή μας η προσέγγιση κινείται στη λογική της ορθολογικής ανάπλασης του αστικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με μέτρα που θα προωθούν την οικονομική ανάπτυξη, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και την προστασία του περιβάλλοντος.


Βασική προϋπόθεση, κατά την άποψή μου, είναι η παραπέρα ενδυνάμωση του ρόλου των τοπικών Αρχών, οι οποίες, εκ των πραγμάτων, μπορούν να ωθήσουν και να εμπλέξουν σε συνεργασίες τοπικούς φορείς, κοινωνικές ομάδες, τοπικά επιμελητήρια και οικονομικούς φορείς, τα κέντρα γνώσης και τα διάφορα επίπεδα κυβέρνησης. Στόχος και επιδίωξή μας πέραν της ανάσχεσης και την αναθεώρησης των πολιτικών λιτότητας είναι η υιοθέτηση νέας αντίληψης που θα εδράζεται στη συνεχή στάθμιση όλων των παραμέτρων σε διαφορετικά επίπεδα σε συνάρτηση με τον παράγοντα χρόνο (διαρκής επικαιροποίηση των αστικών προκλήσεων), στον ειλικρινή τεκμηριωμένο και εποικοδομητικό διάλογο και διαβούλευση όλων των ενδιαφερομένων μερών με διαφάνεια, και στις συντονισμένες ενέργειες και ενεργοποίηση όλων, δηλ. συμμετοχικότητα και εκατέρωθεν δεσμεύσεις (αποτελεσματικότητα).

Τέλος σε μια τέτοια συμμετοχική διαδικασία ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τη σημασία που αποκτούν η γνώση, η εξειδίκευση, αλλά προπάντων η καθαρή αντίληψη και τι είναι αυτό που θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα της πόλης και των εργαζομένων. Γενικά των ανθρώπων κάθε ηλικίας που ζουν και δημιουργούν σ’ αυτή.

*Δήμαρχος, μέλος Κ.Ε. του ΑΚΕΛ

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.